Preloader

Ieva Vengrovskaja: Ar studentas su negalia ir be negalios turi lygiavertiškas galimybes Lietuvos aukštajame moksle?

Gruodžio 3 dieną minima tarptautinė žmonių su negalia diena. Gruodžio mėnesį matome daugiau skelbimų, straipsnių, konferencijų, veiklų, kurių pagalba šviečiama visuomenė apie negalias, sutrikimus turinčius asmenis. Kalbame apie studijų prieinamumą ir negalią turinčių studentų įtraukimą į studijų procesą, bet ar tikrai realybė atitinka viziją? LSS viceprezidentė Ieva Vengrovskaja dalyvavo Negalios forume, iš kurio išsinešė minčių apie negalią turinčių studentų padėtį aukštajame moksle.

Negalią turintys studentai Lietuvos aukštajame moksle

Studentų, turinčių individualių poreikių, kylančių iš negalios, sunkumai ir studijų gerbūvis didžiąja dalimi priklauso nuo aukštosios mokyklos, kurioje jie studijuoja. Šiandien vis labiau jaučiamas didelis studijų pritaikomumo ir prieinamumo atotrūkis, lyginant aukštąsias mokyklas. Vienos aukštosios mokyklos žengia žingsnius, taikydamos individualius studijų planus, kalbėdamos apie sutrikimų, kylančių iš negalios, ir negalių įvairovę bei individualų studijų ir studijų aplinkos pritaikymą. Kitos aukštosios mokyklos vis dar studijų pritaikomumą traktuoja tik fizinei negaliai, pritaikant infrastruktūrą. 

Ieva mano, kad šis pritaikomumo atotrūkis tarp aukštųjų mokyklų kiekvienais metais tik didės ir tai bus dar viena problema. Studentai, turintys individualius poreikius, kurie kyla iš negalios, jau dabar renkasi ir toliau rinksis labiau pritaikytas aukštąsias mokyklas, bet ne visada jos siūlo visas studijų kryptis, kurios domina studentus, todėl svarbu, kad visi universitetai ir kolegijos siektų kuo didesnio studijų prieinamumo ir pritaikomumo.

Kokie yra pokyčiai?

Džiugu, kad daugumoje aukštųjų mokyklų prieinamumo ir įtraukties didinimas yra užrašomas „juodai ant balto“ – negalios politikose, gairėse, veiklos planuose. Aukštosios mokyklos taip pat skiria dėmesį ir negalios, įtraukties, lygybės koordinatoriams, kurie yra atsakingi už šių planų įgyvendinimą. Ypač svarbu, kad studentai, turintys individualių poreikių, studentų savivaldos, administracija ir kiti už įtraukties ir prieinamumo aprašus atsakingi asmenys bendradarbiautų tam, kad planas būtų nuosekliai įgyvendinamas.

Ko tikimasi iš studentų su individualiais poreikiais, kylančiais iš negalios?

Praktikoje pastebime, kad dalies studentų problemų būtų galima išvengti, jei studentas stodamas į universitetą ar kolegiją pasakytų apie savo negalią ir individualius poreikius, kylančius iš negalios. Svarbu kurti tokią aplinką, kurioje negalią turintis studentas stodamas žinotų apie aukštosios mokyklos prieinamumą, būtų informuotas, į ką kreiptis aukštosiose mokyklose, o įstojęs suprastų, kur ir kaip pranešti apie savo poreikius.

Studentas su individualiais poreikiais, kurie kyla iš negalios, geriausia žino, kokio pritaikomumo jam / jai reikia. Todėl turime kurti terpę aukštojoje mokykloje, kurioje studentas gali saugiai pasakyti savo poreikius. 

Poreikių išsakymas reiškia, kad administracija ir dėstytojai yra informuoti, kokių sąlygų ar pagalbos priemonių studentui reikia. Tai padeda išvengti miskomunikacijos ir nesusipratimų tarp studento ir dėstytojų, akademinės etikos ir atsiskaitymų procedūrų pažeidimų bei nesąžiningo vertinimo. Studentas, turintis individualių poreikių, kurie kyla iš negalios arba sutrikimų, turi komunikuoti apie tai, kad galėtų sėkmingai studijuoti ir pabaigti studijas.

Ko turėtume nepamiršti?

Studentai, kurie savo aplinkoje yra susidūrę su žmonėmis, turinčiais negalią, yra labiau pažangūs bendraujant, teikiant pagalbą ir nukreipiant negalią turinčius studentus kreiptis pagalbos, nei tie, kurie susiduria su negalia pirmą kartą. Tačiau aukštojoje mokykloje susirenka asmenys iš skirtingų socialinių aplinkų, todėl ypač svarbu išlikti sąmoningiems ir suprasti, kad kitam asmeniui reikia papildomų priemonių tam, kad jis turėtų lygiavertes sąlygas studijuoti kaip ir kiti studentai.

Papildomos priemonės gali kelti klausimus: ar tai nėra studento išskyrimas, ar tai jam nesudaro palankesnių sąlygų studijuoti, ar tai yra sąžininga kitų studentų atžvilgiu? Reikia suprasti, kad papildomos priemonės ir sąlygos yra studijų prieinamumo ir studentų su individualiais poreikiais, kylančiais iš negalios, įtraukties dalis. Taip mes užtikrinsime teisingumą ir visų studentų lygiavertiškumą.