Preloader

Į studentą orientuotos studijos

Birželio 1 d. vyko Švietimo mainų ir paramos fondo ERASMUS+ programos projekto „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ konferencija. Projekto tikslas – peržiūrėti šią temą iš institucijos, dėstytojo ir studento perspektyvų bei parengti rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM) bendruomenės, inicijuodamos pokyčius.

Projekto rekomendacijos pateiktos taip pat trimis lygmenimis – instituciniu, dėstytojo ir studento.

Institucinis lygmuo – vertinimo kultūros formavimo perspektyva

AM svarbu sukurti kultūrą, kuri būtų pagrįsta kertiniais principais – tinkamumu (tikslingumo principas), patikimumu (objektyvumo principas)  ir teisingumu (lygių teisių principas).

34072638_1685552161481557_6117324402183897088_nVisuotinis principų įdiegimas AM, kartu inicijuojant dėstytojo ir studento dialogą studijų proceso metu, kai jis yra vertinamas, padės aukštosioms mokykloms sukurti pagrindą į studentą orientuoto mokymo ir mokymosi atsiradimui.

AM turi susikurti pasiekimų ir studijų rezultatų vertinimo kultūrą ir aiškią jos komunikacijos strategiją, kad studentai nuo pažinties su dėstytoju dienos žinotų, kokia kultūra ir vertybės vyrauja AM ir koks yra dėstytojo vaidmuo studento ugdymo kelyje. Vertinimo kultūra vienareikšmiškai turi atsispindėti programos tinklelyje formuojant numatomus studijų rezultatus, o vertinimo kultūros kūrime turi dalyvauti AM darbuotojai, dėstytojai ir studentai.

Dėstytojo lygmuo – dėstytojo vaidmens perspektyva

Dėstytojas turi pažinti savo studentą ir identifikuoti kiekvieno individualius mokymosi poreikius – priimtiniausią mokymosi formą ir stilių. Labai svarbu, kad dėstytojas paaiškintų studentui ir padėtų suvokti pasiekimų vertinimo sistemą.  Taip pat būtina, kad dėstytojas turėtų asmeninę vertinimo sistemą ir semestro eigoje galėtų atlikti patikrą, skirtą identifikuoti, ar studentai įsisavino dalyko turinį tinkamai. Vertinimo sistema turi būti sukurta taip, kad ji skatintų studentą mokytis ir įgyti daugiau žinių.

Svarbu, kad dėstytojas suteiktų tinkamą grįžtamąjį ryšį studentui apie vertinimo metodiką ir spragas, kurias reikėtų užpildyti. Tokio dialogo incijavimas taptų nauja studento mokymosi patirtimi.

Studento lygmuo – studento  perspektyva

Studentas turi būti vertinamas ne už  gebėjimą atsiminti informaciją, bet už gebėjimą ją suvokti ir pritaikant spręsti įvairias užduotis. Būtina, kad studento teisėtas lūkestis gauti reikiamas kompetencijas įstojus į atitinkamą studijų programą būtų išpildytas, o per studijų programos dalykus suteiktos visos reikalingos kompetencijos.

Aukštosiose mokyklose turėtų būti puoselėjama ir diegiama akademinio sąžiningumo vertybė. Taip pat įvardijamos aiškios sankcijos, susijusios su akademiškai nesąžiningu elgesiu. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas studento integracijai, pavyzdžiui, įvadinėms savaitėms, kuriose studentai yra supažindinami su aukštosios mokyklos tvarka ir puoselėjamomis vertybėmis.

Lietuvos studentų sąjunga pasisako už gerosios Vakarų Europos universitetų praktikos pritaikymą Lietuvoje, įvedant studijų proceso monitoringą ir nuolatinį studentų psichologinės būsenos sekimą. Siūloma įdiegti sistemą, kuri identifikuotų net menkiausią nerimą keliantį faktorių apie studento pasiekimus bei psichologinę būklę, o susistemintą informaciją periodiškai teiktų aukštosios mokyklos padaliniui, kuriame studijuoja sunkumus patiriantis studentas, tam, kad AM galėtų padėti.

Taigi, aukštosioms mokykloms atėjo laikas labiau atkreipti dėmesį į studentą ir savo vertinimo sistema bei grįžtamojo ryšio suteikimu skatinti į studentą orientuotą mokymą bei mokymąsi.