Preloader

Evaldas Striaukas: Kas verčia ir kodėl verta?

Dalyvavimas SA veikloje. Dalyvavimas studentų atstovybės veikloje tapo nepakeičiama gyvenimo dalimi, manau, tai lėmė įsitraukimas į mokinių savivaldas nuo pat paauglystės, bet ir naujuose nariuose, visiškai nesusipažinusiuose ir prisijungusiuose prie studentų atstovybės veiklos, matau tą patį užsidegimą ir žiburį, kurį nešuosi su savimi. Didžiąją dalį savo laisvo laiko norisi skirti savivaldai, nes tai investicija, kuri grįžta su kaupu, ir nesvarbu, kad tą investiciją slegia konfliktai, sudėtingos situacijos ir žengimas į vis naujus horizontus, bet žengiant su komanda, tai tampa atsakomybe, iššūkiu ir nuotykiu. Nesuklysiu, jei teigsiu, kad smalsumas veda į priekį – smalsumas pamatyti ir išsinerti iš studento prizmės bei pajausti galią, galinčią vesti studentus į priekį, formuoti poziciją ir daryti įtaką procesams, kurių skirtumą pajaučia masės.

Kas verčia?  Asmeninis noras tobulėti ir nerti į dar netyrinėtus horizontus, sugeneruotas, iš dalies, sintetiškai, nes esame karta, kuri kovoja už vietą po saulę ir pripažinimą. Mūsų netenkina vidutinybės ir konservatyvus gyvenimo būdas, tad ieškome sferų, kur save realizuoti ir kiekvieną dieną pasitikti žinant, kad sukuriame pridėtinę vertę ne tik sau, bet ir visuomenei, o šiai dienai mūsų tikslinė visuomenė yra studentai, kuriais esame ir tikime vieni kitais, tad augame, tam, kad augintume.    Pastebėdamas studentus, atvykusius studijuoti iš regionų ir nepratusius prie didžiųjų miestų šurmulio, suprantu, kad tai tampa pradiniu tašku, prisijungiant prie puikios aplinkos – SA. Studentų atstovybę galiu drąsiai įvardinti, kaip bendraamžių šeimą su kuriais dirbame, tobulėjame ir judame ta pačia kryptimi, bet ir ta šeima, kuri visada pasiteiraus, pasidžiaugs kartu, tai tampa didžiuliu asmeniniu aspektu kiekvienam. Šiandieninėje, pragmatiškoje visuomenėje, sunku rasti tokių alternatyvų, o matant užsidegusius ir pačius gryniausius studentus atstovybėje, prisijungusius susidūrus su esamomis aukštosios mokyklos studijų kokybės, mikroklimato, studentų užimtumo spragomis ir norintiems įnešti indėlį į aplinką jas taisant, dar labiau skatina. Tai – Domino efektas, kuris prasideda nuo atstovų, kurie stengiasi suteikti geriausia, ką galimą ir atstovauti studentui, o šis teigiamą atsiliepimą ir suvokimą apie visuomeniškumo svarbą ugdančiu visą mūsų kartą, kuri ugdys dar tik augančias.

Kodėl verta? Asmenybės augimas – vienas iš stipriausių faktorių, palaikančių ugnį, kūrenančią net tamsiausiais momentais ir verčiančią judėti pirmyn. Ar tai nesusiję tik su asmeniniais siekais? Atvirkščiai, kiek tenka stebėti ir analizuoti įvairiose SA sferose dirbančius asmenis, dažnas variantas, kad nesuvokiama, kokia prasmė aukoti save ir savo laiką verčiant kalnus. Viskas paprasta, tai jaučiama tobulėjant socialiniams įgūdžiams, formuojantis stoiškai pozicijai ir žvelgimui į situacijas iš keleto perspektyvų, kai tai pajuntama, jautiesi galintis įnešti dar didesnį indėlį ir tvirčiau atstovauti.  Mūsų ginklas ir kriptonitas – laikas. Pastarojo valdymas yra svarbus kiekvienam, bet manau, kolegos antrintų, kad išmokstama viską suspėti protingai planuojant, bet tuo pačiu galiu patikinti, kad susiduriame „Man neužtenka 24 valandų paroje!“ ir tai nuoširdžiai sveikintina, nes mokydamasis, dirbdamas, būdamas SA dalimi ir neužmiršdamas kitų užsiėmimų, supranti, kad gyveni, o tavo gyvenimas pilnas perspektyvų ir nežadi švaistyti jo. Kitas ilgalaikis efektas – žodžio svarumas, pozicijos teikimas, nešantis atsakomybę ir galimybes, galinčias spręsti, išjudinti ir suvienyti.