Preloader

Europos studentų sąjungos patvirtino dirbtinio intelekto naudojimo aukštajame moksle gaires

Lapkričio pabaigoje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Paulius Vaitiekus ir Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės (VDU SA) prezidentė Emilija Drabužinskaitė svečiavosi Taline, Estijoje. Savaitę trukusio susitikimo metu LSS atstovai klausėsi paskaitų, dalyvavo diskusijose ir Valdybos posėdyje. Laikas praleistas turiningai, nes patvirtintos įvairios pozicijos, o tarp jų ir dirbtinio intelekto naudojimo aukštajame moksle gairės.

Studentai priėmė dirbtinio intelekto panaudojimo poziciją

Vaitiekus pastebi, kad Lietuvoje dirbtinio intelekto vis dar bijoma ir nesuprantama, kaip juo naudotis. Europos studentiškų organizacijų susitikimo metu daug dėmesio skirta dirbtinio intelekto panaudojimo aukštajame moksle tematikai. 

„Buvo diskutuojama apie dirbtinio intelekto rolę aukštajame moksle, kaip jis galėtų būti integruojamas į aukštąjį mokslą, kuo galėtų būti naudingas bei kaip pritaikomas. Tačiau kalbėjome ir apie neigiamą pusę: trūksta reglamentavimo ir iškyla rizikos, kurios dar nėra išspręstos“, – pasakoja P. Vaitiekus

„Jeigu sugebėjo studentai iš 40 skirtingų šalių rasti bendrus taškus apie dirbtinį intelektą ir prieiti susitarimą, kaip gali būti naudojamas dirbtinis intelektas aukštajame moksle, noriu tikėti, kad ir Lietuvoje galima rasti sprendimą“, – teigia LSS prezidentas.

Skirtingos kultūros randa bendrus sprendimus 

Pagrindinės temos aptartos viso susitikimo metu buvo socialinė dimensija, studentų diskriminacija lyčių pagrindu, Ukrainos ir Baltarusijos studentų situacija, dirbtinio intelekto panaudojimas

„Didžiausią įspūdį paliko šalių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas posėdžiuose. Žavu, kai šalys, turinčios skirtingus kultūrinius, socialinius ir įstatyminius požymius aktyviai įsitraukia ir stengiasi kuo daugiau prisidėti prie pokyčių“, – įspūdžiais dalinasi E. Drabužinskaitė

Susitikimai su kitų šalių studentų atstovais yra naudingi, nes grįžtama su idėjomis, kaip diskusijų metu iškelti klausimai ir problemos, gali būti panaudojamos, sprendžiamos vietiniame lygmenyje.

Tai antrasis ESU Valdybos posėdis šiais metais, kuriame susitiko atstovai iš 40 šalių. Posėdžių metu aptariamos darbotvarkėje numatytos aktualiausios temos, klausimai.