Preloader

Europos studentų sąjunga išrinko naują prezidentą

Gegužės 4–8 dienomis vyko 84-asis Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos posėdis. Jo metu buvo išrinktas naujas Sąjungos prezidentas. Vadovu tapo buvęs ESU viceprezidentas Horia Onita iš Rumunijos studentų sąjungos.

Lietuvos studentų sąjungai (LSS) atstovavo organizacijos prezidentas Paulius Vaitiekus ir LSS Tarybos narys, Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų atstovybės prezidentas Danas Černeckas. Šio posėdžio metu daug dėmesio skirta tokioms temoms kaip: žmogaus teisės, diskriminacija, Gruzijos tapimas Europos sąjungos nare, dirbtinio intelekto pritaikymas aukštajame moksle.

Išsinešama daug idėjų, pritaikomų vietiniame lygmenyje

Pasak P. Vaitiekaus, ESU aptariamos temos visada yra lyg kelrodė žvaigždė, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateities perspektyvoje: „Šie susitikimai duoda Sąjungai įkvėpimo ir naujų idėjų, į ką turime ir galime akcentuotis. Temos, kurios diskutuojamos ESU Valdybos posėdžių metu, pažvelgia į aukštąjį mokslą iš įvairių aspektų, apie kuriuos mes ne visada pagalvojame“.

Diskutuojant su kitų šalių studentų atstovais, galima pastebėti panašių situacijų. „Lietuvoje šiuo metu vyksta kolegijų pertvarka, todėl pasikalbėjau su Suomijos atstovais, kurie šį etapą jau praėjo. Palyginome situacijas, apsikeitėme įžvalgomis, gavau patarimų, kad procesai neturėtų būti skubinami ir būtų kreipiamas dėmesys ne tik į faktinį aukštųjų mokyklų sujungimą, bet ir numatytus procesus jų tarpusavio integracijai. Esminė dalis yra įtraukti akademines bendruomenes į procesus, siekiant sklandaus ir sėkmingo reorganizavimo proceso“, – pasakoja LSS vadovas.

D. Černeckas pirmą kartą dalyvavo ESU posėdyje, jis pastebi, kad temos keliamos susitikimo metu yra aktualios ir pasaulietiškos: „Parsinešiau nemažai idėjų, kurios šiuo metu aptariamos savivaldoje. Grįžus iš Tbilisio supratau, kad žmogaus teisės neturi būti diskutuojamos atskirai nuo aukštojo mokslo klausimų. Todėl svarbu kalbėti ir plačiau žvelgti į mažiau reprezentuojamas visuomenėje grupes bei jų dalyvavimą aukštajame moksle“.

Neįkainojama patirtis ir pažintys

Glaudžiausią ryšį, pasak D. Černecko ir P. Vaitiekaus, LSS turi su kitomis Baltijos šalimis: Estija ir Latvija. „Nors su visomis šalimis galime atrasti bendrų taškų, tačiau labiausiai Lietuvos švietimo sistema ir problemos yra panašios į Latvijos ir Estijos,“ – teigia Sąjungos prezidentas.

„ESU susirinkimai suteikia galimybę pamatyti, su kokiomis problemomis susiduria kitos šalys, palyginti patirtis, užmegzti naudingus ryšius. Studentų atstovavimas pakyla į visai kitą lygį, kadangi sprendžiamos ne tik aukštosios mokyklos ar Lietuvos studentų problemos, bet visos Europos“, – džiaugiasi P. Vaitiekus.

„Dalyviai, susirinkę iš skirtingų kultūrinių, religinių, ekonominių aplinkų randa bendrą kalbą, kadangi mus visus vienija bendras tikslas – studento gerbūvis“, – pastebi KTU prezidentas.

ESU Valdybos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Juose susitinka atstovai iš 40 šalių. Posėdžių metu aptariamos darbotvarkėje numatytos tuo metu aktualiausios temos, klausimai. Valdybos nariai gali kelti naujus klausimus diskusijai, kurie nebuvo iš anksto įtraukti į darbotvarkę.