Preloader

Studentų teisių deklaracija

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) remdamasi ilgamete patirtimi teigia, kad studentams trūksta informacijos apie jų teises bei jiems priklausančias garantijas, galimybes daryti įtaką aukštosios mokyklos studijų proceso kokybei.
LSS nusprendė parengti Studentų teisių ir garantijų deklaracija, kaip vieną iš priemonių, skirtų padėti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems asmenims ginti savo teises, teisėtus interesus bei lūkesčius. Tikimasi, kad šis leidinys sustiprins kiekvieno studento individualų pasitikėjimą savimi, suteiks teisinį pagrindą argumentuotam nuomonės formavimui ir taps įrankiu į šviesesnį rytojų, už kurio kūrimą atsakingas kiekvienas studentas.

Studentų teisių ir garantijų deklaracija.