Preloader

Dėl 2018 m. pavasario semestrą neskirtų paskolų studijų kainai sumokėti (SVARBU!)

Primename, kad studentai, 2017 m. rudenį pasirašę valstybės remiamų paskolų sutartis metinei studijų kainai sumokėti, 2018 m. pavasario semestrą šios rūšies paskolų gauti negali. Šie studentai turi atsiimti 2017 m. rudenį gautos metinės paskolos studijų kainai sumokėti antrąją dalį.

Studentams, 2017 m. rudenį pasiskolinusiems iš karto abiem semestrams, antroji paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2018 m. vasario 1 iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos dalį.

Nepateikus prašymo antroji paskolos dalis neišmokama.

Kreipdamiesi į banką neužmirškite asmens dokumento!

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Vaida Mažylytė
vsf vyriausioji specialistė
+370 5 255 3371
vaida.mazylyte@vsf.lt