Preloader

Uncategorized

Abiejų kandidatų į LSS prezidento postą vizija – vieningas studentiškas judėjimas

Šį šeštadienį, balandžio 6 d., Lietuvos studentų atstovai rinksis, kas ateinančius dvejus metus neš vienintelės nacionalinės studentų organizacijos Lietuvos studentų sąjungos vėliavą. Dėl šios priežasties kandidatai į prezidento postą Miglė Liorančaitė ir Paulius Baltokas vakar dalyvavo debatuose, kur pristatė savo veiklos programas, savo komandos narius bei atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Abu kandidatai pristatydami savo veiklos gaires akcentavo būtinybę į organizacijos veiklą įtraukti visų šalies aukštųjų mokyklų studentų savivaldas ir studentų atstovavimą grįsti studentų išreikštais poreikiais. Trečiadienį vykusiuose debatuose taip pat kalbėta apie būtinybę stiprinti studentų balsą aukštosiose mokyklose ir valdžios institucijose, gerinti akademines ir socialines sąlygas bei socialinėmis kampanijomis skatinti studentų aktyvumą. Tiek Miglė Liorančaitė, tiek Paulius Baltokas studentiškame judėjime dalyvauja jau keletą metų. Paulius Baltokas, prieš tapdamas VDU Studentų atstovybės prezidentu, veikė ne tik savo aukštojoje mokykloje, bet ir Studentų sąjungos Kontrolės komitete. Miglė Liorančaitė buvo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės narė, vėliau – Lietuvos studentų sąjungos akademinio proceso ir Skaityti plačiau

Europos studentų konvente – žvilgsnis į lygybę

47 nacionalinių studentų sąjungų dalyvavo tradiciniame 25-ame Europos studentų konvente, jo tema – “Lygybė įvairovei“. Konvento organizatoriai – Europos studentų sąjunga bei Airijos studentų sąjunga, skyrė ypatingą dėmesį aukštojo mokslo ir studentų socialinės gerovės, studentų su specialiaisiais poreikiais, tautinių mažumų ir kitų socialinių grupių diskriminacijos klausimams. Lietuvos studentų sąjunga 25-ame Europos studentų konvente atstovavo viceprezidentas tarptautiniam atstovavimui Maksim Milto ir Kauno tag4 technologijos universiteto Studentų atstovybės viceprezidentas Vytautas Juozas Petkus. „Esame tikri, jog aukštojo mokslo prieinamumo, studentų socialinės gerovės bei diskriminacijos klausimai yra vis dar aktuali tema ne tik Lietuvai, tačiau ir pačiai Europos aukštojo mokslo erdvei. Turėdami galimybę pasidalinti patirtimi kovojant su diskriminacija aukštajame moksle, džiaugiamės turėdami itin gilią patirtį šioje srityje Lietuvoje,“ – teigia M.Milto. Pasak Studentų sąjungos viceprezidento, neseniai atlikto kasmetinio Studentų sąjungos tyrimo „Neįgalieji Lietuvos aukštajame moksle“ rezultatai inicijavo nemažai diskusijų ir pasiūlymų iš Europos studentijos, todėl tikimasi, kad būnant kartu, bus užtikrinta Europos studentų socialinė Skaityti plačiau

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos įvertinimas ir prezidento rinkimai

Studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos įgyvendintą metų veiklą ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos metų veiklos rinkimų ir ataskaitos teikimo konferencija vyks balandžio 6 d. (šeštadienį) Kauno technologijos universiteto auloje (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas). Registracijos pradžia 11.00 val. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Kontrolės komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas. Norintys pretenduoti į Prezidento pareigas turi pateikti nemažiau kaip trijų Tikrųjų narių tag1 rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvaciją, pažymą apie kandidato sveikatos būklę bei Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą. Kandidatai turi pateikti paraiškos dokumentus į Lietuvos studentų sąjungos centrinį biurą iki š.m. kovo 22 d. 18 val. (A. Vivulskio 36, Vilnius). Prezidentą rinks bei organizacijos veiklos, finansinę ataskaitas vertins tikrųjų narių deleguoti atstovai. Po Konferencijos renginio dalyviai, Alumni klubo nariai, organizacijos partneriai ir draugai tradiciškai rinksis į šventinį Konferencijos vakaro susibūrimą. Konferencijos darbotvarkė

Šventinis Padėkos vakaras 2012

Studentai protestavo prieš valdančiųjų sprendimus, priimamus „už uždarų durų“

Šiandien prie Seimo milžiniškomis žirklėmis buvo karpomi saitai tarp Vyriausybės ir akademinės bendruomenės – tokiu spektakliu studentai mėgino atkreipti sprendimų priėmėjų dėmesį į aukštojo mokslo problemas. Pasak teatralizuoto protesto organizatorės Lietuvos studentų sąjungos prezidento Dainiaus Dikšaičio, naujosios Vyriausybės programoje įtvirtintos su aukštuoju mokslu susijusios nuostatos nesutampa su studentų nuomone bei poreikiais. „Lietuvos studentų sąjunga, atstovaudama šalies studentiją, tiek prieš šį rudenį įvykusius Seimo rinkimus, tiek paaiškėjus jų rezultatams aktyviai siekė užmegzti konstruktyvų dialogą su sprendimų priėmėjais bei dalyvauti su aukštojo mokslo situacija susijusių sprendimų priėmimo procese. Nepaisant šių pastangų ir viešai reiškiamos studentų nuomonės, XVI Vyriausybės pristatytoje programoje įtvirtintos nuostatos dėl pokyčių aukštojo mokslo sistemoje buvo priimtos, nesitariant su akademine Lietuvos bendruomene ir nesutampa su jos nuomone bei poreikiais. Mūsų tikslas – kad studentai galėtų dalyvauti priimant sprendimus nepriklausomai nuo to, kokia politinė jėga sudaro valdančiųjų daugumą“, – sakė D. Dikšaitis. Greta Seimo rūmų surengtame proteste studentai inscenizavo ryšio tarp Skaityti plačiau