Preloader

Naujienos

Studentų sąjungos Asamblėjoje – grįžtamasis ryšys aukštajame moksle

Rugpjūčio 23 d. Klaipėdos universitete vykstančioje Lietuvos studentų sąjungos Asamblėjoje, kuria siekiama atkreipti Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų, verslo sektoriaus ir kitų institucijų atstovų dėmesį į kokybės gerinimą, ypač akcentuojama grįžtamojo ryšio svarba užtikrinant studijų kokybę. „Grįžtamasis ryšys turi ne tik praktinę, bet ir simbolinę reikšmę – tai akivaizdžiausia visų aukštojo mokslo kokybe suinteresuotų šalių bendradarbiavimo išraiška. Siekdami įtvirtinti studento, pagrindinio studijų proceso dalyvio, gerbūvį, turime kurti dialogą užtikrinantį sklandų ir efektyvų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą. Deja šiuo metu tai padaryti sudėtinga, nes neturime platformos interesams išreikšti,“ – sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. P. Baltoko teigimu, konferencijos tema „Tiltas į kokybę“ atspindi grįžtamojo ryšio svarbą aukštajame moksle: grįžtamasis ryšys yra vienas esminių aspektų studijų kokybės gerinime. Tačiau į šį procesą reikėtų žvelgti plačiau, taikyti įvairius būdus ir formas. Konferencijoje dalyvauja Švietimo ir mokslo viceministras R. Vaitkus, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė A. Pitrėnienė, Lietuvos universitetų rektorių Skaityti plačiau

Studentų sąjungos sudėtį papildė penkios savivaldos

Liepos 14 d. vykusiame Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdyje norą prisijungti prie organizacijos pareiškė penkios studentų savivaldos. Tarybos sprendimu prie Studentų sąjungos narių stebėtojų teisėmis prisijungė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, Marijampolės kolegijos, Vilniaus verslo kolegijos studentų atstovybės ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kariūnų taryba. „Džiaugiuosi Studentų sąjungos plėtra, šiuo metu jungiame 28 studentų savivaldas visoje Lietuvoje. Studentų vienijimasis rodo pasiruošimą pokyčiams, o tai užtikrina sėkmingą vienintelės aukščiausiu lygmeniu studentų interesus atstovaujančios organizacijos, Lietuvos studentų sąjungos „gyvavimą“, – apie šį istorinį įvykį sakė Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Šiuo metu Studentų sąjungai priklauso 20 tikrųjų narių: Alytaus kolegijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, Europos humanitarinio universiteto, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Kauno kolegijos, Kolpingo kolegijos, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, LCC Tarptautinio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Šiaulių universiteto, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, Vytauto Didžiojo Skaityti plačiau

Baltijos šalių studentų vienybė – būtina!

Liepos 4-6 d. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos ir Nacionalinio biuro atstovai apsilankė Baltijos šalių nacionalinės studentų sąjungas. Vizito metu aplankyta Estijos studentų sąjungų federacija (Eesti Üliõpilaskondade Liit) ir Latvijos studentų sąjunga(Latvijas Studentu apvienība). „Šiais metais, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu, Lietuvos studentijos vaidmuo yra ypatingai svarbus visai Europai ir ypač mūsų strateginiams partneriams Latvijoje ir Estijoje. Istoriškai susiklostė, kad Baltijos šalių studentų sąjungų bendradarbiavimas sutapo su nepriklausomo studentiško judėjimo atkūrimu 1980-ųjų metų pabaigoje, todėl šiemet nusprendėme apsilankyti tiek nacionalinės sąjungas, tiek vietinės studentų atstovybės kaimyninėse šalyse”, – sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Visų trijų Baltijos šalių nacionalinių studentų sąjungų vadovai (Paulius Baltokas, Mikus Dubickis ir Sigrid Västra) buvo išrinkti šiemet, tad bendravimas ir bendradarbiavimas šiuo laikotarpiu ypač reikalingas. Vizito metu Studentų sąjungą atstovavo prezidentas Paulius Baltokas, akademinių proceso ir socialinių reikalų koordinatorė Birutė Noreikaitė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Šiaulių universiteto ir Kauno kolegijos Skaityti plačiau

Akademinis nesąžiningumas – ne tik studento problema

Birželio 11 – 12 d. ISM Vadybos ir ekonomikos bei Kauno technologijos universitetuose vykusiuose renginiuose „Akademinis sąžiningumas: suinteresuotų šalių požiūris“ į nesąžiningumo problemą švietimo sistemoje žvelgta iš aukštųjų mokyklų administracijų, studentų savivaldų, moksleivių ir verslo sektoriaus atstovų perspektyvų. Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas teigia, kad akademinis nesąžiningumas yra visuomenėje įsisenėjusi problema, kurią spręsti galima tik radus sutarimą tarp visų švietimo sistemos dalyvių. „Būtina į šį reiškinį žvelgti ne tik iš studento pusės, norint efektyviai spręsti nesąžiningumo problemą reikia rasti kompromisą tarp visų suinteresuotų šalių. Privalome ne tik žinoti problemos mąstus, bet ir apie ją garsiai kalbėti ir komunikuoti pokyčius. Tikiuosi, kad tokie renginiai kaip šis taps bendradarbiavimo tarp akademinės bendruomenė, moksleivių ir verslo atstovų pradžia sprendžiant problemą ir siekiant sąžiningos aplinkos aukštosiose mokyklose“. Anot ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos programos direktoriaus dr. Vincento Vobolevičiaus akademinis nesąžiningumas susijęs su aplinka, kurioje studentas mokosi ir jo motyvacija. „Turime nebijoti Skaityti plačiau

Studentų sąjunga ieško savanorio rinkodaros projektams vykdyti

Lietuvos studentų sąjunga kviečia prisijungti prie nacionalinio biuro komandos, kuriant ir įgyvendinant Sąjungos rinkodaros kampaniją. Laukiame studentų norinčių atlikti praktiką ar savanoriauti rinkodaros srityje. Savanorystės/praktikos pobūdis: Bendravimas su organizacijos partneriais ir naujų ryšių užmezgimas; Verslo susitikimų organizavimas; Rinkodaros plano rengimas ir įgyvendinimas; Prekinių ženklų stiprinimas ir/ar kūrimas; Rinkodaros projektų organizavimas ir valdymas; Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško iki birželio 14 d. el. paštu andrius.zalitis@lss.lt.   Kontaktinis asmuo: Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis El. paštas: andrius.zalitis@lss.lt Tel.: 8 614 05 120  

Tyrimas: sukčiavimą per atsiskaitymus pastebi trys iš penkių studentų

Šiandien, gegužės 28 d. Lietuvos studentų sąjunga pristato tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas 2013”. Jau antrus metus iš eilės atliekamo tyrimo tikslas – nustatyti, kiek paplitęs nesąžiningas elgesys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir atrasti efektyvesnių būdų su juo kovoti. „Akademinis nesąžiningumas yra labai didelė Lietuvos aukštojo mokslo yda. Pristatydami šį tyrimą norime atkreipti dėmesį, kad nepakankamas dėmesys sukčiavimo paplitimui smukdo studijų kokybę, skatina diplomo nuvertėjimą ir kompromituoja aukštojo mokslo sistemą. Kovoti su šia problema akademinė bendruomenė turėtų drauge ir nuolat, tikslingai“, – kalbėjo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Kaip rodo tyrimo rezultatai, daugiausiai studentų iš nesąžiningo elgesio formų dažniausiai pasitaikančiomis laiko nesąžiningumą atliekant savarankiško darbo užduotis ir nesąžiningą elgesį viešų atsiskaitymų metu. Dėstytojai nesąžiningo elgesio pastebi žymiai mažiau Tyrimas atskleidė, kad dėstytojai nesąžiningą elgesį mano esant daug mažiau paplitusiu, nei studentai. Pavyzdžiui, vos 5 proc. dėstytojų paruoštukių naudojimą atsiskaitymų metu įvardija kaip labai paplitusį reiškinį, o taip manančių studentų yra net 7 kartus daugiau Skaityti plačiau

Švietimo ir mokslo ministro susitikime su studentų atstovais grįžta prie „gerai besimokančio“ piliečio sąvokos neapibrėžtumo

Gegužės 10 d. Lietuvos studentų sąjungos (LSS)  ir kitų studentų savivaldų atstovai susitiko su Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu. Susitikimo metu diskutuota apie studento pažymėjimo gaminimo problematiką, kokybės užtikrinimą aukštosiose mokyklose, studijų finansavimą, taip pat pristatytos rengiamos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos. LSS prezidentas Paulius Baltokas pristatė artėjantį Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) sezoną. Anot P. Baltoko, šiemet LSS dės visas pastangas, kad pirmieji pažymėjimai studentus pasiektų rugsėjo pirmosiomis dienomis. „LSP išdavimo procesą galime paspartinti, jei ankščiau gautume duomenis apie įstojusius studentus. Šiuo metu jau turime 26 tūkst. spausdinimui paruoštų pažymėjimo kortelių, tad bendradarbiaudami su Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Bendrajam priėmimui vykdyti (LAMA BPO) sieksime užtikrinti optimalų duomenų perdavimą ir pažymėjimų išdavimą“, – sakė LSS prezidentas P. Baltokas. Pristatinėdamas Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimą, ministras D. Pavalkis akcentavo kokybės kultūros diegimą aukštosiose mokyklose.  „Siekdami studijų kokybės užtikrinimo pirmiausia turėtume kalbėti  apie studentų atstovų įtraukimą ir Skaityti plačiau

Aukštosios mokyklos toliau lobsta studentų sąskaita

Mokslo ir studijų įstatymo 76-ame straipsnyje nurodoma:  „asmenys, studijuojantys valstybinių aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose, valstybinei aukštajai mokyklai neturi mokėti jokių tiesiogiai su studijų programos įgyvendinimu susijusių įmokų“.  Gegužės 6-8 dienomis Lietuvos studentų sąjunga (LSS) atliko tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad dalis aukštųjų mokyklų neteisėtai renka lėšas už bakalauro ar magistro diplomo, jo priedėlio parengimą, atspausdinimą ant dokumentams skirto popieriaus ar kietą diplomo viršelį, iš studentų prašoma nuo 30 iki 100 litų. Padėtis taisosi, tačiau neteisėta rinkliava vis dar egzistuoja Tokio pobūdžio tyrimą LSS pirmą kartą atliko praėjusių metų birželio mėnesį. Tuomet paaiškėjo, kad didžiausios sumos už aukštojo mokslo diplomą – 125 litų už magistro ir 30 litų už bakalauro – reikalaujama LCC Tarptautiniame universitete, šiemet įstaigoje šis mokestis nebetaikomas.  Nors įmokos už  diplomo ar jo priedėlio gamybą yra neteisėtas ir neturi jokio pagrindo, aukštosios mokyklos vis dar taiko šią praktiką savo veikoje. Apklausus 47 Lietuvoje veikiančias aukštojo mokslo Skaityti plačiau

Europos studentija išrinko naują vadovybę

64-ojo Europos studentų sąjungos (European Students’ Union – ESU) Valdybos posėdžio metu slovėnas Rokas Primožičas (Rok Primozic) tapo naujuoju organizacijos pirmininku. Vengrijos sostinėje Budapešte vykusiame studentų atstovų susirinkime taip pat išrinkti du vicepirmininkai ir septyni Vykdomojo komiteto nariai. Tarp jų ir lietuvis, Europos humanitarinio universiteto (EHU) studentas Maksimas Milto. Naujasis ESU pirmininkas: aukštasis mokslas lieka absoliučiu prioritetu Liublianos universiteto Slovėnijoje absolventas, išrinktasis ESU pirmininkas Rokas Primožičas mano, kad artėjantys metai  bus sudėtingi, bet įdomūs. „Didžiojoje dalyje Europos valstybių studentų padėtis negerėja, atvirkščiai, situacija krypsta į blogąją pusę. Daugiau nei 30 metų ESU nuosekliai atstovauja studentų gerovę ir tiki, jog aukštasis mokslas turi būti suvokiamas kaip viešoji atsakomybė – tai yra vienintelis kelias pažangesnės visuomenės link”, – teigė 13,5 mln. studentų atstovaujančios organizacijos išrinktasis pirmininkas. Europos studentų atstovų gretose ir lietuvis Buvęs EHU Studentų atstovybės prezidentas, nuo 2012 m. einantis Lietuvos studentų sąjungos viceprezidento tarptautiniam atstovavimui pareigas Maksimas Milto išrinktas į Skaityti plačiau

Europos studentija kyla prieš biudžeto mažinimą švietimui

2,2 mlrd. eurų – tiek planuojama išbraukti iš dalies 2014-2020 metų ES biudžete, skirtos švietimui ir jaunimui finansuoti. Reaguodama į ES Tarybos išreikštą poreikį mažinti išlaidas, Europos Komisija (EK) svarsto skirti net 14,6 proc. mažiau šiai sričiai, palyginti su 2011 metais planuotu artėjančio naujojo ES finansavimo laikotarpio biudžetu. Šie planai sukėlė Europoje veikiančių studentų organizacijų pasipiktinimą. Kirtis tarptautinei programai Finansavimą nuo 15,2 mlrd. iki 13 mlrd. eurų planuojama mažinti programai „Erasmus visiems“ („Erasmus for All“), kuri nuo 2014 m. turėtų apjungti septynias atskirai veikusias tarptautinio mobilumo iniciatyvas ir užtikrinti didesnį tarptautinį mobilumą. Ši programa apima jaunimo veiklas, bendrąjį lavinimą, suaugusiųjų mokymą, profesinį rengimą ir aukštąjį mokslą. „Tikimės, kad Europos Parlamentas, kuris praėjusį rudenį žadėjo išsaugoti investicijas į jaunimą ir švietimą, parodys politinę valią apginti finansavimą programai „Erasmus visiems“. Apmaudu, kad nors jaunimo ir švietimo programa sudaro vos 1,4 proc. ES biudžeto iki 2020 metų, atimti ženklią dalį finansavimo planuojama būtent Skaityti plačiau