Preloader

Naujienos

Studentus ir vėl atakuoja gydymo įstaigos

Kaip ir kasmet – prasidėjus naujiems mokslo metams, studentai viliodami persirašyti į naujas gydymo įstaigas. Lietuvos studentų sąjunga sulaukė ne vieno studento kreipimosi, kuriuose teigiama, kad gydymo įstaigų darbuotojai studentus pasitinka atėjus į aukštąją mokyklą, bendrabučiuose ar net paskaitų metu. Anot studentų, dažnai gydymo įstaigų darbuotojai prisistato kaip studentų savivaldų nariai ar dėstytojai ir primygtinai siūlo persirašyti į jų siūlomą gydymo įstaigą. Studentams atsakius, kad jie jau prisiregistravę kitoje gydymo įstaigoje suteikiama klaidinga informacija, kad galima būti dviejų įstaigų sąrašuose. Taip pat studentai viliojami įvairiomis nuolaidomis, dovanomis ir kitomis naujiems klientams taikomomis akcijomis. O pačių įstaigų darbuotojų elgesį studentai apibūdina kaip mažų mažiausiai neetišką. Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į Valstybines gydymo kasas informuodama apie problemą ir prašydama paaiškinimo. Gautas paaiškinimas, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyti jokie ribojimai, taisyklės ar rekomendacijos, kaip gydymo įstaigos (viešosios ir privačios) galėtų reklamuoti, viešinti visuomenei savo teikiamas paslaugas bei didinti savo pacientų Skaityti plačiau

Studentai diskutavo apie aukštojo mokslo globalizaciją Europoje

Kaune vykusiame renginyje „Europos studentų konventas” rengta studentų deklaracija, skirta išreikšti Europos studentų atstovų įžvalgas dėl paskutinio Europos komisijos komunikato „Europos aukštasis mokslas pasaulyje” bei tarptautiškumo įtakos regioniniam bendradarbiavimui tarp Europos Sąjungai priklausančių ir nepriklausančių valstybių. Dokumente pateiktos studentų atstovų įžvalgos dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo ir studentų mobilumo skatinimo bei apibrėžta išsilavinimo svarba šiuolaikinėje visuomenėje. Parengta deklaracija bus pristatyta lapkričio pabaigoje vyksiančiame Europos studentų sąjungos Valdybos susitikime Zagrebo mieste, Kroatijoje. „Manome, kad visi studentai turi turėti vienodas teises studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje. Ties prieinamumo klausimu ir turime koncentruotis kalbėdami apie aukštojo mokslo tarptautiškumą. Džiaugiuosi, kad susitikimo metu buvo diskutuojama ir apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus siekiant skatinti studentų problemų sprendimą aukščiausiame lygmenyje“, – sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Konvento metu rengtoje deklaracijoje išsakytos studentų atstovų įžvalgos dėl pastangų paskatinti studentų mobilumą Europoje ir už jos ribų. Anot Europos studentų sąjungos pirmininko Rok Primozic, siekiama, kad į studentų Skaityti plačiau

LJMS geriausių magistro baigiamųjų darbų konkursui jau penkeri

Š. m. rugsėjo 21 dieną paaiškėjo jau penktus metus iš eilės organizuojamo konkurso geriausių magistro baigiamųjų darbų autoriai – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) rengiamo konkurso „Geriausi magistro baigiamieji darbai 2013“ laimėtojai. Šiais metais susidomėjimas konkursu buvo dar didesnis nei ankstesniais metais. Daugiausia nominuotų darbų buvo apginta Kauno technologijos ir Vilniaus universitetuose, konkursui pasiūlyta net po 14 darbų. Darbų pasiskirstymas pagal mokslo sritis taip pat nebuvo tolygus: daugiausia pateikta socialinių mokslų srityje parengtų ir sėkmingai apgintų darbų (net 19 darbų), kiek mažiau fizinių mokslų srities (12), technologijos mokslų srities darbų (8) bei 5 darbai iš biomedicinos mokslų srities. Vertinimo komisijos, kurią sudarė 43 aktyvūs jauni mokslininkai, sprendimu šiemet geriausių magistro baigiamųjų darbuų autoriais buvo pripažinti magistrantai: Fizinių mokslų srityje – Albertas Gimbutis ir Gražina Laurinavičiūtė (už darbą „Klaidų kainoms jautrūs klasifikavimo algoritmai“, Vilniaus universitetas), Technologijos mokslų srityje – Ignas Grybas (už darbą „Išmanios pjezoelektrinės kampinio pozicionavimo sistemos su inkrementinėmis polimerinėmis Skaityti plačiau

Prekyba rašto darbais klesti, o kaltų nėra

Šį pavasarį Lietuvos studentų sąjungos tyrimas „Akademinio sąžiningumo indeksas“ atskleidė, kad net 33,8 proc. studentų rašto ar kitokio darbo pirkimą ir pateikimą kaip savo įvardina paplitusiu arba greičiausiai paplitusiu reiškiniu. Lyginant su praėjusiais metais vykdytu tyrimu šis skaičius išaugo beveik 7 proc. „Pastaruoju metu žiniasklaidoje ir kitur vis dažniau išgirstama apie atvejus, kai studentai perka rašto darbus ir juos pristato kaip savo. Statistika baugina – studentų susiduriančių su rašto darbų pirkimu procentas didėja. Tai atskleidžia ne tik tai, kad patiems studentams neužtenka žinių užduočių atlikimui, bet ir rodo akademinės kultūros trūkumą aukštosiose mokyklose“, – teigė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. O dar 2011 metais atliktas tyrimas parodė, kad beveik 70 proc. studentų toleruoja nesąžiningą kolegų elgesį perkant rašto darbus ir vos 2 proc. studentų teigia pastebėję tokį elgesį praneštų dėstytojams ar aukštosios mokyklos administracijai. Remiantis tyrimo duomenimis, net 92 proc. apklaustųjų pagrindine tokio elgesio priežastimi įvardino norą užsidirbti. Anot Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjungos pozicija dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo

Rugsėjo 3 d. oficialiai pristatyti Lietuvos studentų sąjungos, kaip vienintelės organizacijos nacionaliniu lygmeniu atstovaujančios studentų interesus, siūlymai LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo. Studentų sąjungos atstovai pristatė poziciją dėl studijų kokybės užtikrinimo mechanizmų, studentiškų organizacijų veiklos ir galimybių, studentų paramos bei studijų finansavimo. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pamatiniam aukštojo mokslo finansavimo klausimui: kas yra gerai besimokantis studentas ir kaip turėtų veikti kompensavimo bei rotacijos mechanizmai aukštajame moksle. Taip pat pristatyti studentų sąjungos siūlymai dėl akademinių atostogų, studijų stabdymo, neformalių kompetencijų pripažinimo ir vidinio studijų kokybės užtikrinimo. Lietuvos studentų sąjunga Mokslo ir studijų įstatymui teikia šiuos pasiūlymus: – Apibrėžti gerai besimokančio studento sampratą ir iš to kildinti studentų finansavimo sistemą, kurioje kompensacijos mechanizmas įgautų naują paskirtį, o rotacija užtikrintų aukštųjų mokyklų konkurenciją dėl studentų ir adekvatų finansavimo paskyrimą už akademinius rezultatus; – Išskirti nepopuliarias tačiau valstybei svarbias studijų vietas kaip ypač patrauklias studentui, o patį tikslinio finansavimo skirstymo mechanizmą įtvirtinti kaip Skaityti plačiau

Pirmą kartą Lietuvoje – Europos studentų konventas

Šiandien Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose prasideda Europos studentų konventas – tradicinis Europos studentų sąjungos susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau nei 100 studentų atstovų iš 39 Europos šalių. Renginio tema – „Europos aukštojo mokslo tarptautiškumas ir jo įtaka Europos Sąjungos išorinei politikai”. Pirmą kartą Lietuvoje vykstantis Europos studentų konventas vyks tris dienas – iki rugsėjo 22 d. Jau 26-ąjį kartą vykstantis studentų atstovų, aukštojo mokslo ekspertų ir politikų susitikimas organizuojamas kiekvieną pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje šalyje nuo 2000 m. vykusio Prancūzijos pirmininkavimo. Susitikimo organizatorė Lietuvoje – Lietuvos studentų sąjunga. Anot organizacijos prezidento Pauliaus Baltoko, šiuo metu aukštojo mokslo tarptautiškumas yra vienas iš kertinių Lietuvos pirmininkavimo Bolonijos proceso stebėsenos darbo grupei prioritetų. Neseniai Vilniuje vykusioje konferencijos dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo buvo išsakytos įvairių sričių – politikos, verslo, aukštųjų mokyklų – atstovų mintys dėl studentų mobilumo skatinimo. Europos studentų konvente savo nuomonę šiuo klausimu išreikš 13,5 milijono studentų Europoje atstovai. „Manome, Skaityti plačiau

Atnaujinta sistema žada greitesnį LSP išdavimą

Šiuo metu Lietuvos studentų pažymėjimus gamina vienintelė studentų interesus nacionaliniu lygmeniu atstovaujanti organizacija Lietuvos studentų sąjunga. Šiais metais Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) gamybos procesas prasidėjo dar vasario 7 d. užsakant padelius, ant kurių vėliau keliami studentų duomenys. Anksti pradėjus gamybą buvo išvengta daugumos administracinių ir apskaitos klaidų. „LSP gamybai pradėjome ruoštis iš anksto, padelius užsakėme dar žiemos viduryje. Taip pat supaprastinta pažymėjimų pristatymo schema. Tai padėjo bent jau iš dalies suvaldyti situaciją ir paspartinti pažymėjimų gamybą. Laiko tarpas nuo studento užsakymo iki pažymėjimo išdavimo yra nuo 5 iki 14 d. priklausomai nuo to, kuriame mieste studentas nori atsiimti LSP, nuo išdavimo padalinio užimtumo, o patogų laiką atsiimti pažymėjimą elektroninėje sistemoje renkasi pats studentas“, – sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas P. Baltokas. Studentams norintiems greičiau gauti pažymėjimą P. Baltokas pataria atsižvelgti į banko padalinio užimtumą ir elektroninėje sistemoje rinktis atsiėmimo vietą, kurioje mažiausiai studentų užsiregistravę pasiimti pažymėjimus. Dar viena naujovė šiemet Skaityti plačiau

Studentų sąjunga: išsilavinimas yra teisė ar vis dėlto privilegija?

Šiandien (rugsėjo 3 d.) vykusiame susitikime su Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu Lietuvos studentų sąjunga pristatė poziciją dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo. Vienas aktualiausių susitikimo metu aptartų klausimų – studijų prieinamumo užtikrinimas. Taip pat buvo diskutuojama apie kokybės užtikrinimo reglamentavimą ir studentiškų organizacijų finansavimą, leisiantį planuoti ilgalaikę veiklą ir ją įgyvendinti. Pagal LR Konstitucijos 41 str. 3 dalį, aukštasis mokslas turi būti prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus, gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Anot Studentų sąjungos prezidento Pauliaus Baltoko, studijų finansavimas ir toliau turėtų sekti paskui studentą. „Studentų atstovų manymu, studijų finansavimas tiesiogiai susijęs su studento gebėjimais. Gerai besimokantiems studentams turėtų būti laiduojamas nemokamas aukštasis mokslas. Atsižvelgdami į valstybės biudžeto dalį skiriamą aukštajam mokslui, turime užtikrinti, kad finansavimo forma užtikrintų studijų prieinamumą visoms socialinėms grupėms. Dėl šios priežasties šiandien ir keliame klausimą ar iš tiesų išsilavinimas yra teisė, o ne privilegija“, – teigė Skaityti plačiau

Su Rugsėjo 1-aja!

Mieli, studentai, Rugsėjis – pirmasis rudens mėnuo, pirmasis mėnuo, kai pradedate ar grįžtate į studijas. Su rugsėjo pirmąja prasideda šauniausias gyvenimo laikotarpis, kuriame būtina suderinti studijas su studentavimu. Mokslo metų pradžios šventė, mums, Lietuvos studentų sąjungai, asocijuojasi su naujais darbais, iššūkiais ir galimybėmis. Kviečiame įsitraukti ir Jus! Tikime, kad aukštoji mokykla nėra vien paskaitos, atsiskaitymai, laboratoriniai ir kursiniai darbai, tad beprasidedančių naujų mokslo metų proga linkime iš aukštosios mokyklos pasiimti ne tik tai, kas duodama užsiėmimų metu. Įsitraukite į studentiškas organizacijas bei veiklas, domėkitės aplink vykstančiais procesais ir sekite pokyčius. Siekdami formalaus išsilavinimo baikite ir neformalią aukštąją mokyklą. Lietuvos studentų sąjungos vardu, linkiu ieškoti ir atraskite, siekti ir tobulėti, svarbiausia, niekada nepasiduoti ir atrasti studijavimo teikiamą džiaugsmą. Gražių ir produktyvių mokslo metų su sėkmingomis sesijomis ir atsiskaitymais, bei linksma studentiška dvasia. Su Rugsėjo 1-ąja! Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas

Studentai transporto lengvatomis galės naudotis nuo rugsėjo 1 d.

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjunga (toliau – Sąjunga) kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją su prašymu įgalioti aukštąsias mokyklas studentams išduoti pažymas leisiančias naudotis transporto lengvatomis. Kreipimesi nurodyta, kad studentams dar nepasigaminusiems Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) nuo rugsėjo 1 d. būtų išduodamos laikinos pažymos suteikiančios teisę pasinaudoto LR transporto lengvatų įstatyme nustatytomis nuolaidomis. Šiandien gautas LR Švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio įsakymas aukštosioms mokykloms, įpareigojantis pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentams ir aukštesnių kursų studentams, kurie yra praradę Lietuvos studento pažymėjimą, išduoti pažymas garantuojančias teisę naudotis transporto lengvatomis. Taigi studentams, kurių LSP dar gaminamas reikėtų kreiptis į savo aukštosios mokyklos raštinę ir gauti pažymą dėl transporto lengvatų. Šios pažymos bus pripažįstamos vežėjų visą rugsėjo mėnesį. Kiekvienais metais vasaros metu techninei apžiūrai ir atnaujinimui atlikti sustabdoma LSP duomenų perdavimo sistema šiemet atidaryta keliomis dienomis ankščiau nei praėjusiais metais, tad studentui užsisakius LSP ir aukštajai mokyklai pateikus duomenis studentų Skaityti plačiau