Preloader

Naujienos

Studentų laisvalaikio zonose įsitvirtina stalo futbolas

Pažangiausios Lietuvos aukštosios mokyklos, sekdamos geriausių užsienio universitetų pavyzdžiu, savo studentams įrengia laisvalaikio zonas. Neatskiriama tokių laisvalaikio zonų dalimi dažnai tampa stalo futbolas. Stalo futbolo entuziastai džiaugiasi, kad tai prisidės prie šio laisvalaikio leidimo būdo populiarumo, o studentai patenkinti, galėdami savo mokyklose ne tik studijuoti, bet ir pramogauti. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidento Pauliaus Baltoko teigimu, laisvalaikio zonų atsiradimas ir aukštųjų mokyklų infrastruktūros plėtra itin svarbi studentams. „Aukštoji mokykla daugeliui studentų nėra tik paskaitos ir laboratoriniai darbai. Tai – vieta, kurioje formuojasi bendruomenė, kurioje turi būti sudarytos sąlygos realizuoti savo gebėjimus, tobulinti bendravimo įgūdžius ir plėsti socialinį ratą. Tyrimo „Eurostudent“ duomenimis, Lietuvos studentų pajamos yra vienos mažiausių Europoje, todėl studentams svarbu turėti jų poreikius atitinkančias ir prieinamas laisvalaikio zonas savo aukštojoje mokykloje“, – sako P.Baltokas. Anot ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto laisvalaikio erdvės „Lounge“ projektų vadovo Rido Raicevičiaus, universiteto pramogų zona įrengta stengiantis pasiūlyti kuo platesnį veiklų asortimentą studentams. „Universiteto Skaityti plačiau

Jaunimui kelius atvers garantijų iniciatyva

Sausio 14 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas dėl „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo. Dokumento pasirašymu bendradarbiavimą įtvirtino Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, ūkio ministras Evaldas Gustas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna kartu su vienuolika partnerių. „Jaunimo garantijų iniciatyvų tikslas bendromis jėgomis siekti jaunimo nedarbo problemos mažinimo. Kartu su partneriais sieksime užtikrinti, kad visi netekę darbo ir formalųjį išsilavinimą įgiję jaunuoliai ne daugiau kaip per keturis mėnesius gautų racionalų darbo pasiūlymą, grįžtų į švietimo sistemą ar turėtų galimybę atlikti praktiką ar stažuotę“, – sakė Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Anot P. Baltoko, ši Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojama iniciatyva reikalaus suburto partnerių tinklo pastangų ir tolesnių veiksmų. „Memorandumo pasirašymas – pirmas ir itin svarbus žingsnis, oficialus problemos aktualumo ir svarbos pripažinimas. Vis dėlto, kiekviena suinteresuota šalis turės dėti dideles ir realias pastangas, kad Skaityti plačiau

Studentų sąjungos gretas papildė dar viena narė

Gruodžio 14 d. Klaipėdos universitete vyko Studentų sąjungos Tarybos posėdis. Antro pagal svarbą organizacijos valdymo organo susitikime į Studentų sąjungą nario-stebėtojo teisėmis priimta Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė. Iš 17-os posėdyje dalyvavusių Tarybos narių 14-a balsavo už naujų narių priėmimą, trys – susilaikė. Šiuo metu Studentų sąjungai tikrųjų narių teisėmis priklauso 20 studentų savivaldų, o dar devynios atstovybės organizacijos veikloje dalyvauja narių-stebėtojų teisėmis. „Džiaugiamės augančia organizacija: per, į pabaigą einančius, 2013-uosius metus Studentų sąjungos sudėtį papildė net 13 studentų atstovybių, tai didžiausia Sąjungos plėtra nuo pat įkūrimo. Tai ne tik rodo bendrų tikslų siekį, bet ir troškimą toliau išlaikyti vieningą studentišką judėjimą“, – sakė Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Šiuo metu, per 29-ias nares Lietuvos, Lietuvos studentų sąjunga atstovauja daugiau nei 125 tūkstančiams studentų. Taip pat Tarybos posėdžio metu išrinkti nauji Valdybos nariai: Vilniaus regione – Laurynas Juozapaitis ir Dalia Miklaševičiūtė, Kaune – Justinas Staugaitis ir Kernius Visockas, Klaipėdoje Skaityti plačiau

Studentų sąjungos Taryba rinksis į posėdį

Gruodžio 14 d., Klaipėdos universitete vyks Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdis. Antras pagal svarbą organizacijos valdymo organas – Taryba – vykdo visas valdymo funkcijas tarp Konferencijų ir formuoja LSS politiką. Tarybos posėdžio metu bus renkami Studentų sąjungos Valdybos nariai, pateikiamos veiklos bei finansinės ataskaitos, tvirtinama pozicija dėl Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo bei sprendžiami kiti klausimai.

Lietuvos jaunimo organizacijos: dar yra laiko pakeisti Ukrainos ateitį

Lietuvos jaunimo organizacijos laišku kreipėsi į Ukrainos jaunimo organizacijas, išreikšdamos savo paramą Ukrainos suartėjimui su ES bei europinę Ukrainos kryptį palaikančiam jaunimui. „Apgailestaujame dėl Ukrainos vyriausybės sprendimo suspenduoti Ukrainos ir ES Asociacijos sutarties pasirašymą. Galimybės ją pasirašyti Rytų Partnerystės vadovų susitikime Vilniuje atsisakymas gali reikšti viso Ukrainos suartėjimo su ES proceso pristabdymą neapibrėžtam laikui. Manome, kad dar yra laiko tai pakeisti”, – rašoma laiške. „Šiuo metu, kai yra likusi mažiau nei savaitė iki Rytų Partnerystės susitikimo Vilniuje, o pastarieji sprendimai kelia esminių klausimų, mūsų manymu, yra svarbu išsakyti paramą Ukrainai ir jos proeuropietiškam jaunimui. Savu laiku mums taip pat buvo svarbus Lietuvos eurointegracinių siekių palaikymas iš šalies. Jaunimas turi teisę išsakyti pilietinę poziciją dėl savo šalies ateities ir į ją turėtų būti įsiklausyta”, – pažymi bendrą kreipimąsi inicijavusi TS-LKD jaunimo bendruomenės pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas teigia, kad Ukrainos suartėjimas su ES naudingas ir pačios Ukrainos Skaityti plačiau

Paulius Baltokas: kodėl siekiant studento gerovės būtinas kompromisas?

Savaitgalį minėjome vieną didžiausių studentiškų švenčių – Tarptautinę studentų dieną, vis dėlto šventės lieka šventėmis, o politinėje erdvėje netyla kalbos dėl vieno opiausių – aukštojo mokslo finansavimo – klausimų. Viešoje erdvėje vis dažniau girdime įvairių nuomonių ir pasisakymų apie tai, kaip reikėtų ir derėtų reformuoti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Naujoji reformos reforma, kaip buvo skelbta pradžioje, turėjo Lietuvos aukštąjį mokslą apsukti 180 laipsnių kampu ir vesti į šviesų rytojų. Reikia pasidžiaugti, kad diskusijų kelių išklausius suinteresuotas šalis, kol kas matome pakeitimus, kurie tobulina esamą sistemą studijų kokybės, studentų rėmimo, studijų sandaros aspektais. Iš ties nemenki pasiekimai, kurie gali svariai prisidėti prie aukštojo mokslo Lietuvoje gerėjimo. Tačiau lieka vienas neišspręstas klausimas, kuris plačiai diskutuojamas tiek viešoje erdvėje, tiek Seime, tiek ministerijoje – tai studijų finansavimas. Apžvelgus visus pasirodžiusius straipsnius ir nuomones, galima tik pasidžiaugti, kad vienokia ar kitokia forma kalbama apie studentų padėties gerinimą studijų procese. Tai yra būtina ir neatidėliotina. Skaityti plačiau

Kviečiame sudalyvauti apklausoje apie aukštojo mokslo finansavimą

Vykstant debatams apie aukštojo mokslo ateitį, Lietuvos studentų sąjunga, vienintelė organizacija nacionaliniu lygmeniu atstovaujanti studentams, rengia apklausą apie aukštojo mokslo prieinamumą ir finansavimą. Norėtume sužinoti, kokie studijų finansavimo principai geriausiai atitinka Jūsų – moksleivių ir studentų – lūkesčius. Pildydami anketą užtrukite tik kelias minute, apklausa anoniminė. Nuodora į klausimyną: http://apklausa.lss.lt/index.php/survey/index/sid/636367/newtest/Y/lang/lt

Apie akademinį sąžiningumą prabilta ir tarptautiniu lygmeniu

Šiandien (spalio 31 d.) Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į Lietuvos universitetų rektorių ir kolegijų direktorių konferencijas norėdama atkreipti dėmesį į akademinio nesąžiningumo problemą ir to pasekmes. Artėjant rudens egzaminų sesijai aukštųjų mokyklų vadovai kviečiami palaikyti studentų iniciatyvą dėl akademinio sąžiningumo skatinimo. Spalio 11-13 d. Klaipėdoje vyko Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikimas (Nordic Organisational Meeting – NOM). Daugiau nei 30 studentų atstovų ir aukštojo mokslo ekspertai diskutavo apie akademinio sąžiningumo svarbą ir užtikrinimą švietimo sistemoje. Susitikimo metu priimta oficiali NOM pozicija dėl akademinio sąžiningumo skatinimo Šiaurės šalių regione. Dokumente akcentuojama, kad akademinis nesąžiningumas kuria sukčiavimo kultūrą, didina korupciją ir daro įtaką aukštojo mokslo nuvertėjimui. Aukštųjų mokyklų administracijos skatinamos netoleruoti nesąžiningo elgesio ir imtis prevencinių priemonių. Susitikime dalyvavęs Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas teigia, kad būtina į šį reiškinį žvelgti ne tik iš studento pusės. „Norint efektyviai spręsti nesąžiningumo problemą reikia rasti kompromisą tarp visų suinteresuotų šalių. Privalome ne tik žinoti problemos Skaityti plačiau

Studentai: finansavimą reikia didinti, o ne perskirstyti

Lietuvos studentų sąjunga (Studentų sąjunga) kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe (VU SA), atkreipdamos dėmesį į vakar spaudoje pasirodžius Švietimo ir mokslo viceministro Rimanto Vaitkaus pasisakymus, primena, kad studentams reikia ne „kosmetinio“ aukštojo mokslo sistemos pagražinimo, bet realių sprendimų, užtikrinančių studijų kokybės gerinimą. Studentų nuomone, finansavimo perskirstymas nieko nepakeis, norint inicijuoti tikrus pokyčius, būtina skirti didesnį finansavimą. „Šiuo metu valstybės finansuojamose vietose studijuoja apie 55 proc. studentų. Manome, kad šis skaičius neturėtų mažėti, esamas visiškai finansuojamų studentų vietų skaičius turi išlikti stabilus ir netgi didėti, ne tik procentine išraiška (atsižvelgiant į priimamų studentų skaičių), tačiau išlaikant esamą pilnai finansuojamų studentų skaičių. Manome, kad vien finansavimo sistemos pakeitimas, biudžeto skyles „lopant“ nieko už studijas nemokančių studentų sąskaita, realiai situacijos pakeisti negali. Tad norisi pabrėžti, jog mokančių už studijas studentų finansinę naštą derėtų mažinti, tačiau tai turėtų būti daroma ne gerai besimokančių studentų sąskaita“, – sakė Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Studentai Skaityti plačiau

Studentų sąjunga: valstybės finansuojamų studentų skaičius neturėtų mažėti

Šiandien (spalio 15 d.) vykusiame susitikime su Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke Audrone Pitrėniene Lietuvos studentų sąjunga – vienintelė organizacija nacionaliniu lygmeniu atstovaujanti studentų interesus – pristatė siūlymus LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimui. Akademinių pusryčių metu diskutuota apie studijų kokybės užtikrinimą, studentiškų organizacijų veiklą ir galimybes, paramą studentams bei studijų finansavimą. Lietuvos studentų sąjungos atstovai pasisakė prieš visuotinės įmokos už studijas rinkimą. Anot Studentų sąjungos prezidento Pauliaus Baltoko, renkama visuotinė įmoka tik sumažintų studijų prieinamumą. „Šiuo metu valstybės finansuojamose vietose studijuoja apie 55 proc. studentų, manome, kad šis skaičius neturėtų mažėti. Norit pereiti prie finansavimo modelio kai visi studentai moka įmoką už studijas reikėtų 40 mln. papildomų lėšų, manome, kad sistema neturėtų būti keičiama, jei valstybė negali skirti tam papildomų finansų, o studentų padėtis turėtų gerėti, tačiau ne jų pačių sąskaita“, – sakė P. Baltokas. Anot susitikime dalyvavusių Studentų sąjungos atstovų aukštojo mokslo finansavimas turėtų būti glaudžiai susijęs Skaityti plačiau