Preloader

Naujienos

Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas

Liepos 11-12d. Tauragės mieste vyko Jaunimo reikalų departamento (JRD) organizuoti mokymai „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“, kuriuose dalyvavo LSS organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė. Mokymų tikslai – padėti jauniems žmonėms įvaldyti ir lavinti nediskriminacinio ir pagarbaus bendravimo būdus, formuoti geranorišką elgesį, gerinti gebėjimą atsisakyti išankstinės nuostatos, išmokti pasirinkti tinkamas bendravimo frazes, atpažinti patyčių priežastis, kovoti su jų padariniais savo gyvenamojoje, mokymosi ar darbo aplinkoje. Mokymuose dalyvavo atstovai iš jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių, apskritųjų stalų, jaunimo darbo centrų, švietimo įstaigų, mokinių bei studentų savivaldų. Pirmąją mokymų dieną buvo kalbama apie nepagarbaus elgesio apraiškas ir tolerancijos ugdymą darbe su jaunais žmonėmis, antrąją dieną vyko praktinės užduotys. Dalyviai buvo suskirstyti komandomis ir turėjo vesti mokymus apie tam tikrų grupių diskriminaciją. „Patekau į grupę, kurios tema buvo „Neįgalių žmonių diskriminacija“, naudodamiesi metodinėmis medžiagomis, statistika, paruošėme 40 min trukmės mokymus, kuriuose dalyviai diskutavo ir atliko praktines užduotis, supažindinančias Skaityti plačiau

Baltijos šalių partnerystės popietė

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) projektų vadovė Sandra Matoškaitė birželio 29 – 30 dienomis dalyvavo Baltijos šalių Europos Sąjungos (ES) programos „Europa piliečiams“ partnerystės skatinimo susitikime Cesis mieste, Latvijoje. Susitikime iš viso dalyvavo 19 organizacijų atstovų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Kontaktų užmezgimo popietėje organizacijų atstovai diskutavo apie iniciatyvas, skatinančias aktyvų piliečių įsitraukimą ir bendradarbiavimą. Taip pat jos metu vyko detalus ES programos „Europa piliečiams’’ pristatymas. Po pristatymo susitikimo dalyviai diskutavo ir dirbo grupėse su pasiūlytomis projektų idėjomis. Dalyviai diskutavo trimis pagrindinėmis temomis, kurias pasiūlė patys organizacijų atstovai. Susirinkusieji dalinosi mintimis apie tai, kaip suderinti aktyvų pilietinį dalyvavimą ir švietėjišką bei sportinę veiklas. Kita tema buvo skirta paminėti Baltijos kelio trisdešimtmetį, o trečioji – aptarti story telling festivalio organizavimą. Pasibaigus pranešimui apie ES programą „Europa piliečiams“, organizatoriai pristatė sėkmingą jau įvykdytą projektą „Legends of European Cities“. Konkretus renginio laikas ir vieta buvo pasirinkti siekiant susitikimo dalyviams sudaryti sąlygas sudalyvauti jau ketvirtus metus Skaityti plačiau

Savaitgalį vyko SARK komiteto mokymai

Birželio 29 – liepos 1 dienomis Kėdainių rajone, Česlovo Milošo gimtinėje vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuoti Socialinių ir akademinių reikalų komiteto (SARK) išvažiuojamieji mokymai. Pirmąją dieną KTU SA ir LSS Alumnas lektorius Lukas Stumbra mokymų dalyviams pasakojo apie socialinių reikalų komiteto veiklą. Jis kalbėjo, kad socialinių reikalų komitetas nėra vien socialinės akcijos, kurios turi tik trumpalaikį efektą. Anot L. Stumbros – tai studentų atstovai, mentoriai, kuratoriai, ir seniūnai, sprendžiantys neįgaliųjų, stipendijų, studentų miestelių  ir bendrabučių klausimus. Taip pat lektorius pasidalino savo, kaip socialinių reikalų koordinatoriaus, prisiminimais ir patirtimi. Akademinius reikalus pristatė VDU SA Alumnas Vytautas Kučinskas. Jo tema – „Akademinių procesų menas kuriant pokyčius“. Lektorius atkreipė dėmesį į tai, kokiais keliais ir kaip studentų atstovai gali siekti pokyčių. V. Kučinskas pabrėžė, kad vienas iš geriausių studentų atstovavimo įrankių yra formuojamos pozicijos. Jomis vadovaujantis atstovai išvengia nesusipratimų bei prieštaravimų. Tam, kad geriau susipažintų su minėtu įrankiu, studentų atstovai kūrė pozicijų Skaityti plačiau

VSF kviečia teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Liepos 1-16 dienomis prasideda papildomas prašymų priėmimo laikotarpis tikslinei išmokai gauti. 2018 m. pavasario semestrą, birželį, dar 2 studentai, turintys negalią, pretendavo į tikslinę išmoką.  Jiems paskirtų tikslinių išmokų už likusį semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje suma – 608 eurai. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, liepą taip pat skelbia papildomą prašymų priėmimo laikotarpį tikslinei išmokai gauti. Todėl kiekvienas, pretenduojantis į tikslinę išmoką, dėl vienokių ar kitokių priežasčių iki šiol negaunantis minėtų išmokų ar laiku nepateikęs jai gauti prašymo, turės galimybę ir antrąjį vasaros mėnesį  elektroniniu būdu pateikti paraišką Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“. Prie sistemos studentas jungiasi per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. pavasario semestras_papildomas_liepa“. Nepraleiskite šios galimybės!

JAUNIMO VASAROS AKADEMIJA „Kartu mes galim daug!“

Birželio 27 – 29 dienomis Šilalės r. Požerės kaime vyksta JAUNIMO VASAROS AKADEMIJA „Kartu mes galim daug!“. Tai jau 13 metus organizuojamas renginys, kurio tikslas – suteikti jaunimui žinių, socialinių įgūdžių bei kompetencijų, reikalingų veiksmingai jaunimo veiklos plėtrai, skatinti bendradarbiavimą tarp regionų aktyvaus pilietiškumo, dalyvavimo demokratiniame gyvenime, užimtumo, tarptautinio bendradarbiavimo srityje bei paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Šiemet Lietuvos šimtmečiui skirtoje Jaunimo vasaros akademijoje dalyvauja 21 savivaldybės komandos, kurias sudaro po 12 jaunuolių (14–29 metų), vadovas ir savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Birželio 28 dieną mokymus vedė ir Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Kasparas Nacius. Su dalyviais LSS atstovas diskutavo apie studentišką judėjimą ir kodėl jis svarbus šiais laikais.  Džiugu, jog studentiško judėjimo tema buvo įdomi tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus dalyviams.

Ką privalu žinoti apie sveikatos draudimą, baigiant mokyklą ar studijas?

Mokyklas ir nuolatines studijas baigiantiems jaunuoliams kiekvieną vasarą tampa ypač aktuali jų draustumo privalomuoju sveikatos draudimu tema. Vilniaus teritorinė ligonių kasa primena, kad valstybės lėšomis jie yra apdrausti iki šių metų rugpjūčio 31 dienos (imtinai). Valstybės lėšomis yra draudžiami visi Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų moksleiviai bei studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas. Jei šiems jaunuoliams mokslai baigiasi vasarą, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) jie yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). Studijas baigus ar nutraukus kitu laiku (pavyzdžiui, žiemą arba pavasarį), draudimas galioja iki mokslų baigimo mėnesio pabaigos. „Nuo rugsėjo PSD įmokas kiekvieną mėnesį už save patys turės mokėti tie jaunuoliai, kurie rugsėjį nesimokys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas arba nebus draudžiami valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių. PSD įmokas patys turės mokėti ir tie, kurie nedirbs pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, t. y. nepriklausys tai grupei darbuotojų, už kuriuos šias įmokas moka darbdavys“, Skaityti plačiau

Psichologinės pagalbos teikimas aukštosiose mokyklose

Trečiadienį LR Seime vyko Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis, kuriame nagrinėtas bendras Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) kreipimasis (https://goo.gl/QChUuz) dėl studentų psichologinės būklės ir psichologinės pagalbos teikimo aukštosiose mokyklose (AM). Posėdyje kalbėta, kad sutelkus suinteresuotas institucijas reikia paruošti nacionalinį reglamentą, taikomą visoms AM, padedantį inicijuoti realius pokyčius psichologinės pagalbos teikimo ir konsultavimo srityje. Pirmąjį tyrimą (socialinės dimensijos – https://goo.gl/9CLjMq) LSS pristatė metų pražioje, problemą dėl AM pasirengimo reaguoti į atvejus, kai studentams reikia pagalbos, nagrinėti ėmėsi ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (https://goo.gl/WtLLva), o tyrimą dėl psichologinės studentų būklės ir seksualinio priekabiavimo paplitimo AM (https://goo.gl/CpKP5e) LSS atliko po vasarį praūžusių seksualinio priekabiavimo skandalų, siekiant pamatyti problemos mastą. Tolesnis tikslas – efektyviai prisidėti prie jos sprendimo, kad studentų psichinė sveikata palaipsniui gerėtų, o pagalba AM būtų teikiama greitai, kokybiškai ir užtikrinant anonimiškumą. Kol kas tik kelios AM ėmėsi prevenciškai spręsti minėtą problemą, todėl LSS ragina Skaityti plačiau

VSF kviečia teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Liepos 1-10 dienomis Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) skelbiamas papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. pavasario semestrą socialinei stipendijai gauti. 2018 m. birželio 10 dieną Fondo valdyba dar 21 šalies aukštųjų mokyklų studentui, atitikusiam Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto kriterijus, skyrė socialinę stipendiją  2018 m. pavasario semestrą iki šio semestro pabaigos (ar baigiamojo kurso studijų pabaigos). Socialinės stipendijos atiteko 18-kai asmenų, atitinkančių 4.1 kriterijų (vieni gyvenantys ar šeimoje gaunantys socialinę pašalpą). Jiems Fondas išmokės apie 6 670 eurus. 4.2 kriterijų (turintieji negalią) atitiko 1 studentas, kuriam skirta per 370 eurų. 2 studentams, atitikusiems 4.3 kriterijų (ne vyresni 25 metų, netekę abiejų tėvų arba iki pilnametystės globoti) skirta 494 eurų suma. Bendra suma, kurią Fondas išmokės minėtiems studentams iki šio Skaityti plačiau

Susvyravo studentų pasitikėjimas aukštajame moksle vykstančiais procesais

Konstitucinis teismas (KT) antradienį paskelbė, jog nauji studijų krypčių vertinimo terminai prieštarauja Konstitucijai, tačiau Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas pastebi, kad prisiimti atsakomybės niekas neskuba. Iš viso šiemet pačios aukštosios mokyklos atsisakė 267 studijų programų, o neleista vykdyti priėmimo į 64 studijų programas. Tai kuri programa kokybiška? Tiek pats krypčių vertinimas, tiek neseniai paskelbtas KT nutarimas, įnešė daug nežinios ir abejonių studentų tarpe. „Šiuo metu jau yra prasidėjęs priėmimas į aukštąsias mokyklas, tačiau ką rinktis būsimam studentui bei kaip elgtis jau esamam, kai visiškai nėra aišku, kurios vykdomos studijų programos vis dėlto yra kokybiškos (jei kokybiškos), o kurios ne?“– klausia LSS prezidentas. Taip pat jis teigė, jog buvusios tvarkos atstatymas, kuri buvo prieš laikinąjį studijų krypčių vertinimą bei prieš tai neigiamai įvertintų studijų programų paleidimas priėmimo sistemoje, yra tiesiog techninis veiksmas, kuris vargu ar sprendžia visas galimai patirtas pasekmes. Susvyravo studentų pasitikėjimas vykstančiais procesais Dėl šio antikonstituciškai įvertinto Skaityti plačiau

Ar didėjantis stojančiųjų vidurkis lygu gerėjantys abiturientų pasiekimai?

Birželio 19 d. Lietuvos mokslo akademijoje buvo pristatyta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga. Pristatyme aptartos pagrindinės mokslo ir studijų vystymosi tendencijos ir iššūkiai. MOSTA Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga yra puikus įrankis atskleisti šalyje vyraujančias tendencijas, susijusias su aukštuoju mokslu. Išaiškinus opiausias aukštojo mokslo problemas, visos suinteresuotos grupės gali vieningai dirbti tam, kad būtų tobulinamos probleminės sritys, tokios kaip studijų kokybė, finansavimas, pasitenkinimas studijomis bei darbo ir verslo bendradarbiavimas. Studentų mažiau, tačiau labiau pasiruošusių MOSTA atlikti tyrimai parodė tendenciją, jog priėmimas į aukštąsias mokyklas per šešerius metus krito beveik trečdaliu – kolegijos priima 22 proc., o universitetai 34 proc. mažiau studentų. Lyginant su ankstesniais metais, priimami studentai ateina geriau pasiruošę aukštajam mokslui, o mokančių už mokslą ir nemokančių skaičius pastaraisiais metais tapo panašus. Tai sąlygoja nustatytas minimalus konkursinis balas (universitetuose 3.6, kolegijose – 2, 2017 m. universitetuose – Skaityti plačiau