Preloader

Naujienos

„Veik“ mokymai: sričių koordinatoriai gilino savo žinias

Birželio 17–18 dienomis Zarasų rajone vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuoti mokymai „Veik“. Mokymai skirti aukštųjų mokyklų studentų savivaldų sričių koordinatoriams. Mokymų tikslas – padėti koordinatoriams įgyti daugiau žinių apie savo sritį, skatinti juos bendradarbiauti ir aktyviai įsitraukti į LSS veiklą. Užmegzti svarbūs ryšiai tarp studentų savivaldų koordinatorių Mokymuose dalyvavo įvairių sričių koordinatoriai, kurių laikotarpis einant koordinatoriaus pareigas taip pat skirtingas. Todėl mokymų dalyviai galėjo semtis žinių ne tik iš lektorių, bet ir vienas iš kito. Lietuvos sporto universiteto Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė Oresta Arbašauskaitė LSS organizuojamuose mokymuose dalyvavo pirmą kartą. „Mokymų turinys bei kitos veiklos buvo naudingos ir kaip srities koordinatorei, ir kaip bendruomenės narei. Visgi labiausiai įsiminė pažintys su kitų savivaldų koordinatoriais, mokymų metu užmegzti ryšiai ir pokalbiai leido suprasti, kad ne aš viena susiduriu su problemomis koordinuojant veiklą, o mokymų metu atsirado žmonių, kurie žino, kaip tau padėti ir, ką patarti,“ – pasakoja Oresta. Mokymų metu Skaityti plačiau

LSS apie kolegijų jungimąsi: studentui turi būti aišku, kur įstos ir kokį diplomą gaus

Šiandien ekspertų komisija, suburta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, įvertinusi valstybinių kolegijų pateiktas iniciatyvas, pritarė penkiems jungimosi projektams. Komisijoje dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Paulius Vaitiekus. Dalį planuojama jungti tarpusavyje, dvi – prie universitetų Siekiant sustiprinti kolegines studijas Alytaus regione, ekspertai rekomenduoja Alytaus kolegiją prijungti prie Kauno kolegijos. Sutelkiant kolegines studijas Vilniaus regione, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija galėtų būti prijungiama prie Vilniaus kolegijos. Siekiant sutelkti inžinerinės pakraipos kolegines studijas Kauno regione, siūloma reorganizuoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją ir Kauno technikos kolegiją į naują Lietuvos inžinerijos kolegiją, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją prijungiant prie Kauno technikos kolegijos. Sutelkiant jūrų technologijų bei jūrų inžinerijos pakraipos kolegines studijas, Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą siūloma prijungti prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto, įsteigiant universiteto padalinį Klaipėdoje – Jūreivystės akademiją. Siekiant išsaugoti ir stiprinti aukštojo mokslo studijas Marijampolės regione, Marijampolės kolegija galėtų būti prijungiama prie Mykolo Romerio universiteto, įsteigiant universiteto padalinį Skaityti plačiau

7 iš 10 studentų pripažįsta, kad sukčiavimas nuotolinių atsiskaitymų metu yra paplitęs

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tyrimas „Akademinio sąžiningumo indeksas 2022“ rodo, kad akademinio sąžiningumo situacija aukštosiose mokyklose gerėja, tačiau iššūkių kelia darbo ir studijų derinimas, psichologinės problemos, negebėjimas tinkamai planuoti laiko. Nesąžiningas elgesys ypač paplitęs nuotolinių atsiskaitymų metu. „Šperas“ keičia dirbtinis intelektas Lyginant su 2013, 2015, 2017, 2019 metais gautais rezultatais, pastebimas teigiamas progresas. Papildomų priemonių („šperų“, konspektų) naudojimas egzaminų metu, kai jomis naudotis nėra galima, sumažėjo beveik perpus lyginant su 2013 metais. 2022 metų duomenimis, 29 proc. studentų teigia, kad šis sukčiavimo būdas paplitęs, kai tuo tarpu 2013 metais 54 proc. studentų įvardijo, kad ši veika yra paplitusi (2019 m. – 29 proc., 2017 m. – 40 proc., 2015 m. – 45 proc.). COVID-19 pandemija pakeitė atsiskaitymų organizavimą – jie persikėlė į nuotolį ir dalis atsiskaitymų taip tebevyksta iki šiol. 71 proc. studentų pripažino, kad sukčiavimas nuotolinių atsiskaitymų metu yra paplitęs arba greičiau paplitęs. Nuotolinių atsiskaitymų metu studentai naudojasi užrašais, Skaityti plačiau

Europos studentų sąjunga išrinko naują prezidentą

Gegužės 4–8 dienomis vyko 84-asis Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos posėdis. Jo metu buvo išrinktas naujas Sąjungos prezidentas. Vadovu tapo buvęs ESU viceprezidentas Horia Onita iš Rumunijos studentų sąjungos. Lietuvos studentų sąjungai (LSS) atstovavo organizacijos prezidentas Paulius Vaitiekus ir LSS Tarybos narys, Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų atstovybės prezidentas Danas Černeckas. Šio posėdžio metu daug dėmesio skirta tokioms temoms kaip: žmogaus teisės, diskriminacija, Gruzijos tapimas Europos sąjungos nare, dirbtinio intelekto pritaikymas aukštajame moksle. Išsinešama daug idėjų, pritaikomų vietiniame lygmenyje Pasak P. Vaitiekaus, ESU aptariamos temos visada yra lyg kelrodė žvaigždė, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateities perspektyvoje: „Šie susitikimai duoda Sąjungai įkvėpimo ir naujų idėjų, į ką turime ir galime akcentuotis. Temos, kurios diskutuojamos ESU Valdybos posėdžių metu, pažvelgia į aukštąjį mokslą iš įvairių aspektų, apie kuriuos mes ne visada pagalvojame“. Diskutuojant su kitų šalių studentų atstovais, galima pastebėti panašių situacijų. „Lietuvoje šiuo metu vyksta kolegijų pertvarka, todėl pasikalbėjau su Skaityti plačiau

Ar dirbtinis intelektas atliks darbą už studentus?

2022 metų pabaigoje sparčiai išpopuliarėjo dirbtinio intelekto įrankis ChatGPT. Jo pagalba studentai gali rašyti darbus, ieškoti informacijos, kurti eilėraščius ar kitaip išnaudoti šį įrankį. Tobulėjant technologijoms, kyla klausimų dėl akademinio sąžiningumo ir, kaip pastebėti, ar studentas rašto darbą parašė naudodamasis dirbtinio intelekto priemonėmis. Dirbtinio intelekto įrankiai ne visada patikimi Naujosios technologijos prisideda prie kasdienių darbų, užduočių atlikimo, ne išimtis gali būti ir studijų procesas. Kiekviena technologija reikia naudotis sąmoningai ir atsakingai, tokiu būdu bus galima pasiekti gerų rezultatų. Pasak Akademinės etikos kontrolierės Loretos Tauginienės, šį įrankį studentai turėtų naudoti atsakingai ir suprasti, kad šis ne visada pateikia tik teisingą informaciją: „ChatGPT negali būti darbo bendraautorius. Todėl studentas pats lieka atsakingas už jo darbe pateiktos informacijos patikimumą“. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) viceprezidentė Ieva Vengrovskaja pastebi, kad ChatGPT nėra patikimas informacijos šaltinis: „Ieškoti naudingos, moksliniams darbams skirtos informacijos šio įrankio pagalba nėra vertinga. Gautą informaciją būtina patikrinti, nes didelė dalis pateikiamų šaltinių Skaityti plačiau

LSS Alumni Erikas Viršilas: mane stebino, kad studentų balso buvo klausomasi

„Aš atsisakiau apie 4000 USD / mėn., darbo JAV ir sutikau su pasiūlymu, kuris skambėjo taip: „gal ir mokėsim 400 Lt / mėn. (115 EUR), o gal ir ne – nežinom“. Tai buvo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidento S. Jakučio pasiūlymas prieš man tampant atsakinguoju LSS sekretoriumi“, – taip apie kelio Sąjungoje pradžią prieš kelis mėnesius savo Facebook paskyroje rašė LSS Alumni Erikas Viršilas. Šiandien jis dalijasi, ką šis gyvenimo laikotarpis suteikė ir ko galima iš to pasimokyti. Nuo ko prasidėjo jūsų kelionė studentiškame judėjime ir kas atvedė į LSS? Jeigu labai sutrumpintai, pirmiausiai buvau pakviestas prisijungti prie Kauno technologijos universiteto (KTU) Informatikos fakulteto Studentų atstovybės. Po kelių mėnesių tapau atstovybės prezidentu, bet neišbuvęs kadencijos, buvau pakviestas prisijungti prie LSS. Buvau paskirtas atsakinguoju sekretoriumi (nežinau, ar tokia pozicija dar egzistuoja). Vėliau laimėjau konkursą į Nacionalinės studentų agentūros direktoriaus poziciją, kur pabaigęs darbus pasukau į verslą. Kokį įvykį / patirtį LSS Skaityti plačiau

Skelbiami pakartotiniai rinkimai vienai Valdybos nario vietai užimti

Kovo 19 dieną vykusiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje išrinkti du Valdybos nariai – LSS Alumni Augustas Baltrėnas ir Birutė Noreikaitė. Viena vieta Valdyboje liko laisva, todėl skelbiami pakartotiniai rinkimai. Norintys užimti LSS Valdybos nario postą iki balandžio 18 d. el. paštu prieziura@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar LSS darbuotoju.

LSS konferencijos metu patvirtinti Įstatų ir Reglamento pokyčiai bei išrinktas naujas Priežiūros komitetas

Kovo 25 dieną vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo patvirtintos finansinės ir veiklos ataskaitos (nuo 2022-10–01 iki 2023-02-28 laikotarpio), priežiūros komiteto ataskaita, Įstatų ir Reglamento pokyčiai bei išrinktas naujas Priežiūros komitetas. LSS konferencija tradiciškai pradėta studentiško himno „Gaudeamus“ giedojimu. Visus susirinkusius pasveikino studentų sąjungos prezidentas Paulius Vaitiekus ir LCC universiteto studentų atstovybės prezidentė Sose Simavorijan, linkėdami produktyvios konferencijos.  Vienas pirmųjų klausimų konferencijos metu  LSS narystės patvirtinimas. Pasikeitus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovybės (VTDK SA) statusui, delegatai patvirtino VTDK SA prisijungimą prie LSS. Sąjungos vadovas Paulius pristatė LSS veiklos ir finansines ataskaitas bei prezidento veiklos ataskaitą, kurias delegatai patvirtino. Priežiūros komiteto narys Daniel Mačichin pateikė pasiūlymus ir pastebėjimus apie LSS biuro veiklą ir finansinę padėtį. Posėdžio metu buvo patvirtinti LSS Įstatų ir Reglamento pokyčiai, kuriuos dalyviams pristatė Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. Šis teigia, kad dokumentų peržiūra kilo iš narystės sistemos pokyčių: „Korekcijų metu pastebėjome, kad yra Skaityti plačiau

Šauktinių sistemos spragos negali būti kompensuojamos sujaukiant studijų procesą

Metų pradžioje Krašto apsaugos ministerija (KAM) informavo apie šauktinių modelio permainas. Numatoma, kad pradinė karo tarnyba taps privaloma ir studentams – nebus galima jos atidėti. Studentai šią žinią priėmė įvairiai – vieni teigia, kad šaukimas turi būti privalomas, nepriklausomai nuo to, ką veiki gyvenime. Vis dėlto, didžioji dauguma pasiūlymą laiko nelogišku ir tikina, kad tai pakenktų studijoms, rašoma Lietuvos studentų sąjungos (LSS) pranešime. Atrodo lyg bandymas griebtis paskutinio šiaudo  Pasirodžius naujienoms, LSS apklausė daugiau kaip 450 respondentų, iš kurių 80 procentų mano, kad karinė tarnyba studijų laikotarpiu nebūtų tikslinga.  „Argumentai yra įvairūs: baimė, kad studijų metu atliekama tarnyba turės neigiamos įtakos studijoms, finansiniai ar asmeniniai įsipareigojimai, moraliniai principai, prievole grįsta sistema ir pan. Ir tai yra natūralu, juk kiekvienas studentas turi savo gyvenimą“, – teigia LSS prezidentas Paulius Vaitiekus. Jo nuomone, susidaro įspūdis, kad Ministerija eilę metų ignoruotas krašto apsaugos gynybos spragas, bando užkamšyti sujaukdama studijų procesą: „Mes suprantame, kokiame Skaityti plačiau

Ką LSS atstovai veikė Europos Sąjungos Taryboje?

Vasario pradžioje Lietuvos Studentų Sąjungos atstovai keliavo į Europos Sąjungos (ES) Tarybą, įsikūrusią Briuselyje. Išvykos metu studentų delegacija dalyvavo „ComSIMium“ simuliacijoje, kurioje atkartojo ES Tarybos darbą ir funkcijas. Galimybė dirbti ar atlikti praktiką ES Tarybos institucijoje Dalyviai ne tik simuliavo darbą, bet ir sužinojo apie darbo ir praktikos galimybes ES Tarybos generaliniame sekretoriate. Studentai iš įvairių sričių kviečiami pretenduoti į darbo ar praktikos vietą ES Tarybos generaliniame sekretoriate. Organizatoriai ragina pretenduoti ne tik politikos mokslų studentus, bet tuos, kurių studijuojama sritis nėra tiesiogiai susijusi su politika. Plačiau apie darbo ir praktikos galimybes sužinosite čia. Į renginį susirinko studentai iš visų 27 ES valstybių narių. Šalių delegacijas sudarė 6 žmonės, kurie pasiskirstė vaidmenimis: du nacionaliniai ekspertai, nuolatinis atstovas, Europos reikalų ministras, ministras pirmininkas ir žurnalistas. Simuliacijos metu dalyviai diskutavo apie atsinaujinančius išteklius ir CO2 mažinimą.  Tvarka ir konkretumas ES Taryboje Delegacija iš Lietuvos turėjo išskirtinę galimybę apsilankyti Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES. Skaityti plačiau