Preloader

Naujienos

Pokyčiai lengvatinių paskolų studentams struktūroje

Besibaigiant 2020-iesiems Vyriausybė priėmė nutarimą dėl lengvatinių paskolų studentams, kuriam pasiūlymus teikė ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS). Teisės akto pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d., todėl atnaujinta redakcija aktuali dar šį pavasarį pasiimti paskolą planuojantiems studentams. Pristatome svarbiausius pokyčius: Supaprastinta paskolos grąžinimo atidėjimo tvarka – tai padaryti studentas gali ne daugiau nei 5 kartus. Iki šiol yra nutikusi ne viena situacija, kuomet vis dar studijuojantys studentai turėjo pradėti grąžinti studijų paskolas, nepaisant to, ar turi darbą bei aukštojo mokslo diplomą. Pritarta LSS siūlymui – nuo 2022 m. sausio 1-os dienos didės maksimali galima paskolos suma tiek studijoms, tiek pragyvenimui: Studijų kainai: paskolos dydis per studijų metus – ne daugiau kaip studento už einamuosius metus mokama studijų kaina; 2022-aisiais maksimali paskola gyvenimo išlaidoms kils iki 3200 EUR (266,6 eur / mėn., ne daugiau nei 80 BSI; 2021 m. BSI lygi 40 EUR), lyginant su 2000 EUR (50 BSI) 2021-aisiais (166,6 Skaityti plačiau

Kaip atrodytų studentiškas judėjimas dabar, jei šiuo metu Lietuva nebūtų laisva?

Šiandien, minint sausio 13-ąją, kviečiame susipažinti su LSS bendruomenės narių pamąstymais apie tai, kaip atrodytų studentiškas judėjimas dabar, jei šiuo metu Lietuva nebūtų laisva? LSU SA prezidentas Paulius Kučas: Sunkus klausimas, į kurį vienareikšmiško atsakymo nėra. Jeigu mane perkeltų į kokį paralelinį pasaulį, nors ne, joks čia paralelinis pasaulis – už sienos, visai netoli mūsų (Baltarusija) yra puikiausias pavyzdys, kaip atrodytų studentiškas judėjimas Lietuvoje. Prispaustas, be didelės žodžio laisvės, norintis pokyčių ir bijantis veikti…  Visgi, matant neteisybę kantrybė išsenka ir prasideda revoliucija. Studentai drąsiai eina į gatves, protestuoja, nors ir yra masiškai suimami – vis tiek skleidžia laisvės žodį. Jų noras pokyčiams yra didesnis už baimę ar priespaudą. Jiems nebereikia tos pačios ydingos tvarkos, jie nori šalies, kurioje galėtų be suvaržymų gyventi ir kurti. Šis laisvės kelias Baltarusijos studentams yra ir bus sunkus, bet jie pasieks savo. Tikiu, kad ateis diena, kai Baltarusios studentai galės lygiai taip pat džiaugtis laisvės Skaityti plačiau

LSS vadovas: 2021-ieji Sąjungai nėra nauja pradžia, tačiau lūkesčių daug

Pasauliui skaičiuojant naujametinius pažadus ir tikslus, Lietuvos studentų sąjungai (LSS) 2021-ieji nebus nauja pradžia. Nors organizacijos darbotvarkėje atsirado ir naujų temų, lūkesčiai, jog įsisenėję probleminiai klausimai, tokie kaip studentų finansinė padėtis, bendrabučių būklė, studijų kokybė ar studentų psichikos sveikata, bus sprendžiami, yra gerokai išaugę. Kadangi jų sprendimas numatytas ir LR Vyriausybės darbotvarkėje, metai, atrodo, teikiantys vilčių. Pasak LSS prezidento Eigirdo Sarkano, sutikus naujuosius, senos problemos nedingo, todėl jų sprendimas vis dar bus aktualus: „Tiesa, jog 2021-ieji Sąjungai nėra nauja pradžia ir sausio 1-ąją švaraus lapo neatvertėme – veikiau toliau rašome į tą patį sąsiuvinį. Įsisenėjusios studentų problemos nedingo ir šiemet, todėl ir toliau jas spręsime bei garsiai kelsime studentams aktualius klausimus, nes lūkesčiai, jog į juos bus pagaliau atsakyta, o problemos sprendžiamos, yra gerokai išaugę.“ Vienas šiemet aktualiausių klausimų – LR Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas, kuriam teikti siūlymus ketina ir LSS atstovai: „Vyriausybės programoje numatyta teigiamų pokyčių aukštojo Skaityti plačiau

Ką LSS nuveikė 2020

Kviečiame skaityti apie svarbiausius 2020 m. nuveiktus LSS darbus, siekiant užtikrinti visapusiškai sėkmingas studijas. #Rūpestis studentų finansine padėtimi Tiek LSS, tiek tarptautiniai tyrimai rodo, jog studentams neretai tenka derinti darbą su studijomis, dėl ko nukenčia jų akademiniai rezultatai. Nepaisant to, kad studentai sudaro nemažą dalį darbo rinkos, dar 2019 m. spalio mėnesį Konstitucinis Teismas konstatavo, jog galiojusi tvarka, kuomet nedarbo draudimo išmokas galėjo gauti tik ištęstinių studijų studentai, buvo antikonstitucinė bei diskriminacinė nuolatinių studijų studentų atžvilgiu. Balandžio mėnesį Seimas galutinai pritarė Užimtumo įstatymui, kuriuo visiems sukaupusiems reikiamą darbo stažą studentams užtikrinama teisė į nedarbo draudimo išmoką – užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, kaip ir kiti darbo netekę ar ieškantys asmenys, studentai gali gauti valstybės paramą. Šiemet taip pat galime džiaugtis ir priimtu sprendimu, kurį pavyko pasiekti bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe – padvigubėjusiomis socialinėmis stipendijomis bei praplėstu jų gavėjų ratu. Taip pat savo veikla siekiame, kad diskriminacija ištęstinių studijų studentų atžvilgiu dėl viešojo transporto lengvatų būtų Skaityti plačiau

LSS IR LŠT PATEIKTI SIŪLYMAI BUS ĮTRAUKTI Į VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ

Šiandien Lietuvos švietimo taryba (LŠT), kartu su Lietuvos studentų sąjunga (LSS) naujai Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ir socialiniams partneriams, atsakingiems už aukštojo mokslo politikos formavimą, pateikė siūlymus dėl veiksmų, siekiant aukštojo mokslo proveržio. Šie siūlymai buvo suformuoti LSS pozicijos pagrindu, kuri buvo pristatyta ir LŠT. Bendroje LŠT ir LSS pozicijoje teigiama, kad tvarus, kokybiškas bei prieinamas švietimas yra valstybės raidos pagrindas, o nesiimant spręsti išsakytų iššūkių, galimos ilgalaikės neigiamos pasekmės valstybės gerovei. Pagrindinės sritys, į kurias, remiantis dokumentu, reikia atkreipti ypatingą dėmesį, yra būtinybė didinti finansavimą vienam studentui, siekis stiprinti studijų bei mokslo kokybę ir įgyvendinti Europos aukštojo mokslo erdvėje numatytus socialinės dimensijos aukštajame moksle principus. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu yra formuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir rengiama Vyriausybės programa, LŠT ir LSS pateikiami konkretūs siūlymai, apimantys ir teisės aktų pakeitimus, galėtų būti įtraukti Vyriausybės programą ir (ar) Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Pateikiami siūlymai: siekti, kad iki 2024 Skaityti plačiau

Patvirtintas dokumentas – LURK komunikatas dėl Lietuvos universitetų didesnės įtraukties į valstybės plėtrą

Penktadienį Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje buvo aptartas ir šią savaitę patvirtintas naujas dokumentas – LURK komunikatas Dėl Lietuvos universitetų didesnės įtraukties į valstybės plėtrą, kurio siekis gerinti studijų bei mokslinės veiklos kokybę, kurti inovacijas, plėsti lygiavertį tarptautinį bendradarbiavimą, didinti savo indėlį į Lietuvos valstybingumo stiprinimą. Komunikate apibrėžtos keturios sritys, kuriose LURK pateikia konkrečius siūlymus, padėsiančius gerinti studijų bei mokslinės veiklos kokybę, kurti inovacijas, plėsti lygiavertį tarptautinį bendradarbiavimą, didinti savo indėlį į Lietuvos valstybingumo stiprinimą. Tos sritys yra: Finansavimas; Universitetinės studijos, mokslo ir inovacijų sistema; Viešieji pirkimai; Socialinė dimensija aukštajame moksle. Būtent apie socialinės dimensijos aukštajame moksle svarbą nuolat akcentuoja Lietuvos studentų sąjunga (LSS), o prezidentas Eigirdas Sarkanas prisidėjo ir teikiant siūlymus LURK komunikatui. Pasak E.Sarkano, ši sritis ypatingai svarbi dėl to, kad yra orientuota tiesiogiai į studentus, studijų prieinamumą, apimant ir kokybišką bei pilnavertišką jų dalyvavimą studijų procese. Tyrimai rodo, jog Lietuvoje studentai skiria gerokai daugiau valandų per Skaityti plačiau

LSS kreipėsi į savivaldybes dėl viešojo transporto lengvatų ištęstinių studijų studentams

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) jau ne vienerius metus siekia, kad būtų pakeistas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas ir viešojo transporto lengvatos būtų taikomos ne tik nuolatinių, bet iš ištęstinių studijų studentams. Lapkričio mėnesį dėl šio klausimo svarstymo LSS kreipėsi ir į Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės bei Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes. LSS pabrėžia, jog tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų procesas, nepaisant trukmės, nesiskiria. Studentai mokosi tose pačiose studijų programose, tuos pačius studijų dalykus, jie eina į tas pačias auditorijas ir jiems dėsto tie patys dėstytojai. Vienintelis skirtumas yra studijų laikotarpis, kuris, ištęstinių studijų atveju, yra ilgesnis, tačiau studijų rezultatai ir įgijamas išsilavinimas, priklausomai nuo studijų formos, taip pat nesikeičia. Vis dėlto, vertinant studentams teikiamą paramą bei lengvatas, yra matoma akivaizdi diskriminacija. LSS teigimu, ištęstinių studijų studentai, naudodamiesi viešuoju transportu patiria didesnes finansines išlaidas nei nuolatinių studijų studentai arba yra priversti rinktis alternatyvas viešajam transportui. Tai reiškia, kad Skaityti plačiau

LSS nuotoliniai mokymai #Startuok

Lapkričio 21-22 d. vyko nuotoliniai „Startuok“ mokymai, skirti Lietuvos studentų savivaldų pirmakursiams.  Pirmosios dienos, kurios metu buvo ugdomos bendrosios narių kompetencijos, pranešimai buvo transliuojami į LSS bendruomenės facebook grupę „LSS Naujienos“.  Pirmosios dienos pranešimai: Lietuvos studentų sąjunga ir atstovavimas studentų interesams nacionaliniu lygmeniu (LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas) Kokybiško atstovavimo studentų interesams pagrindai aukštojoje mokykloje (LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė) Kam reikalingas patikimas studentų atstovo įvaizdis? (LSS projektų komunikacijos vadovė Viktorija Vasiljeva) Organizacijos narių keiksmažodžiai – kodėl svarbu pažinti misiją | viziją | vertybes? (KTU SA prezidentė Kristė Skaudaitė) Virtuali atstovybė – ką gavome, o ką praradome? (LSS organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas) Sveikinu išradus dviratį! Arba kodėl svarbu bendradarbiauti (VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus) 2-osios dienos metu vyko praktinės užduotys pirmakursiams. Darbo grupės vyko Zoom platformoje.

Socialinės dimensijos principų įgyvendinimas aukštajame moksle – ir naujajame komunikate

Studentams aktualios temos nesikeičia jau kurį laiką – prasta studentų finansinė padėtis, dėl kurios jiems tenka dirbti ir mažiau laiko skirti studijoms, nuo ko galiausiai kenčia studijų kokybė, taip pat studijų prieinamumas, nepatraukli paskolų sistema ir kt. Visi šie klausimai yra socialinės dimensijos dalis, kuri yra itin svarbi Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) kontekste, tačiau kiek apleista Lietuvos politinėje arenoje. Vakar vykusioje EAME ministrų konferencijoje buvo patvirtintas naujas komunikatas, kurio vienas priedų ir yra skirtas būtent socialinei dimensijai. Naujajame komunikate pabrėžiama, jog EAME yra suprantama kaip sritis, kurioje studentai, darbuotojai ir absolventai gali laisvai judėti mokymosi, mokymo bei tyrimų vykdymo tikslais. Jame taip pat kalbama apie viziją, jog EAME bus visiškai gerbiamos pagrindinės aukštojo mokslo ir demokratijos vertybės bei įstatymo viršenybės principai, o tam, jog ši vizija būtų išpildyta, pabrėžiami trys: studijų prieinamumas, apimantis ir studentų paramą; inovatyvumas, apimantis mokymo bei mokymosi metodus; tarpusavio ryšiai, apimantys tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą, dalinimąsi Skaityti plačiau

Studentai su negalia – labiau patenkinti studijų programa, tačiau dažniau kenčia sunkumus dėl mokymosi krūvio

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) gegužės 13 – liepos 7 dienomis atliko tyrimą, skirtą išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria neįgalūs studentai Lietuvoje ir kaip studijų procesas yra pritaikytas jų poreikiams. Viso tyrime dalyvavo 139 bakalauro, magistro bei vientisųjų studijų studentai, nurodę, kad turi negalią. Studijų proceso organizavimas Studentų klausėme, ar jų negalia turėjo įtakos studijų pasirinkimui. Ketvirtadalis apklaustųjų į šį klausimą atsakė teigiamai. 34 proc. studentų teigė, kad negalia neturėjo jokios įtakos studijų pasirinkimui, o dar 14 proc. – kad greičiau neturėjo. Taigi, įtakos pasirinkimui negalia neturėjo kiek mažiau nei pusei studentų.     Tyrimas atskleidė, kad net 77 proc. apklaustųjų studentų studijų procese reikalinga pagalba. Paaiškėjo, kad ji itin priklauso nuo negalios. Dažniausiai studentai su negalia teigė norintys prieinamos studijų medžiagos, kartais pritaikytos spec. poreikiams, pavyzdžiui, parašytos didesniu šifru, taip pat lankstesnių grafikų, judėjimo negaliai pritaikytos aplinkos. Tuo tarpu ženkli dalis studentų su negalia įvardino poreikį ilgesniems atsiskaitymams (55 proc.), Skaityti plačiau