Preloader

Naujienos

VSF priimami prašymai skirti studijų stipendiją

Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. Valstybiniame sttudijų fonde priimami prašymai skirti studijų stipendiją. Prašymai skirti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas. Prašymus gali teikti pirmojo kurso studentai, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su aukštąja mokykla. Prašymų pateikimo terminai: • pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos; • antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos; • doktorantūros studijų studentai – prašymus gali teikti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Elektroniniu būdu užpildytą formą rekomenduojame atsispausdinti ir pateikti mokslo ir studijų institucijoms jų nustatyta tvarka. Primename, kad asmenys, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis, vėliau nutarę nutraukti studijas, nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų Skaityti plačiau

Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti. Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Paramą gali gauti studentai: priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie yra atvykę. Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur. per mėnesį).  Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį. Socialinė išmoka (nuo 203 Eur iki 319 Eur) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį. Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos Skaityti plačiau

Įvyko 19 – oji Lietuvos studentų sąjungos Asamblėja

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aukštojo mokslo politikos formuotojus ir studentijos lyderius sukvietė į Klaipėdoje vykstantį tradicinį renginį – LSS Asamblėja’18 „Kartu pirmyn“. Svečius sveikino LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, KU prorektorė Leta Dromantienė bei LSS Garbės narys Vygaudas Ušackas. Studentiško judėjimo esmė ir prasmė „Surengėm gal 15 ar 20 tūkst. studentų minėjimą, buvo šalta, mes minėjom vasario 16 d., kalbėjom apie asmens laisvę. Su Gintaru (Steponavičium) piketavom prieš dabartinę Vyriausybę, kad studentų nevežtų į sovietinę kariuomenę,“ – prisiminimais apie studentiško judėjimo prasmę ir esmę dalinosi vienas LSS įkūrėjų Vygaudas Ušackas. V. Ušackas savo ruožtu teigė, jog tikisi, kad jo Alma Mater – Vilniaus universitetas – sugrįš į Lietuvos studentų sąjungą, o dalyviams linkėjo prasmingų ir ilgų diskusijų, kurios padėtų Lietuvos aukštąjį mokslą daryti kokybiškesnį. „Dėkoju, kad padarėte mane amžinu studentu,“ – sakė V. Ušackas. Diskusijoje apie studentiško judėjimo esmę ir prasmę taip pat dalyvavo Skaityti plačiau

Baltic Organizational Meeting 2018

Rugpjūčio 14-17 dienomis Estijoje vyko Baltijos šalių nacionalinių studentų organizacijų regioninis susitikimas (BOM). Šių metų tema – etninės mažumos. Jame dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos delegacija (nuotraukoje). BOM suvažiavime dalyvavusi Lietuvos studentų sąjungos Tarybos narė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės prezidentė Danielė Bučinskaitė teigė, jog „Estijoje vykęs Baltijos šalių studentų sąjungų suvažiavimas buvo nauja patirtis man, kaip studentų sąjungos narei. Nors nagrinėta tema apie etnines mažumas aukštajame moksle nebuvo labai aktuali Lietuvos atstovams, tačiau išgirstos kitų dviejų šalių problemos, aptarti jų sprendimo būdai, privertė dar kartą permąstyti, kokias problemas mes, kaip studentų atstovai, sprendžiame Lietuvoje,“ – kalbėjo ji. Taip pat Danielė kalbėjo, jog bendravimas su kitų šalių studentų sąjungų lyderiais suteikė galimybę pasidalinti neįkainojama patirtimi ir žiniomis neformalioje aplinkoje, o tai leido plėtotis diskusijoms ne tik apie etnines mažumas aukštajame moksle, bet ir apie studijų kokybę bei kitus šiandien Lietuvos aukštajame moksle rūpimus klausimus. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Skaityti plačiau

Valstybinis studijų fondas skelbia paskolų prašymų-anketų teikimo pradžią

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2018 m. rugpjūčio 20 d. (8 val.), pabaigą – 2018 m. rugsėjo 14 d. (15 val.). Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą galės pateikti elektroninius prašymus-anketas adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ Rudens semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos: • paskolos studijų kainai sumokėti. Teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei mokama metinė studijų kaina; • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur); • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus). Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 14 630 Eur. Studentai norintys gauti paskolą studijų Skaityti plačiau

Aukštojo mokslo prieinamumas Lietuvoje ir Švedijoje

Birželio mėnesį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) pristatė tyrimą[1] apie aukštojo mokslo (AM) prieinamumą Lietuvoje: „Ar skirtingo SES (socioekonominio statuso) vaikams sudarome lygias galimybes įgyti išsilavinimą?“. 2017 m. panašaus pobūdžio tyrimą[2] atliko ir UKÄ – “Swedish Higher Education Authority“ – Švedijos valstybinė agentūra, nuolat atliekanti aukštojo mokslo būklės stebėseną. MOSTA atliktame tyrime labiausiai dominuoja SES pagal finansinės padėties kriterijų, o UKÄ daugiausia rėmėsi tėvų išsilavinimo lygiu. Abu tyrimai atskleidė panašias tendencijas. Pirmiausia vertėtų paminėti tai, jog tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje, skirtumai tarp skirtingo SES vaikų yra jaučiami tik iki patenkant į aukštąjį mokslą. Jau patekus į AM sistemą, remiantis statistika, kiek studentų yra pašalinami iš studijų arba jas nutraukia patys, skirtumai beveik išsilygina. Tačiau tyrimai rodo, jog skirtingą socialinį statusą turintys studentai yra linkę rinktis nevienodas studijų programas. Skirtumai renkantis studijų kryptis bei programas Tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje, vaikai, turintys aukštesnį SES, renkasi ilgesnes ir labiau prestižines Skaityti plačiau

Studentai, turintys negalią, kviečiami teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Rugpjūčio 1-16 dienomis vyks papildomas prašymų priėmimas tikslinei išmokai gauti. 2018 m. pavasario semestrą, liepą, 3 studentams, turintiems negalią, skirtos tikslinės išmokos, kurių suma už likusį semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje viršija 900 eurų. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“ ir rugpjūtį kviečia teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti. Tad tie studentai, turintys negalią, kurie dėl tam tikrų priežasčių iki šiol negavo minėtų išmokų, esate kviečiami rugpjūčio 1-16 dienomis pretenduoti į tikslinę išmoką. Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“, prie kurios pretendentas jungiasi per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. pavasario semestras_papildomas_rugpjūtis“. Nepraleiskite paskutinės progos š.m. pavasario semestrą pretenduoti į tikslinę išmoką!

VSF kviečia teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Rugpjūčio 1-10 dienomis vyks papildomas prašymų priėmimas socialinei stipendijai gauti 2018 m. pavasario semestrą. 2018 m. liepą Valstybinio studijų fondo valdyba dar 20 šalies aukštųjų mokyklų studentų, atitikusių Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto kriterijus, skyrė socialinę stipendiją  2018 m. pavasario semestrą iki šio semestro pabaigos (ar baigiamojo kurso studijų pabaigos). Socialinės stipendijos atiteko 16-kai asmenų, atitinkančių 4.1 kriterijų (vieni gyvenantys ar šeimoje gaunantys socialinę pašalpą). Jiems Fondas išmokės per 3950 eurų. 4.2 kriterijų (turintieji negalią) atitiko 4 studentai, kuriuos šį mėnesį pasieks  988 eurų suma. Studentai, atitikę 4.3 kriterijų (ne vyresni 25 metų, netekę abiejų tėvų arba iki pilnametystės globoti) liepą prašymų dėl socialinės stipendijos nepateikė. Bendra suma, kurią Fondas išmokės paraiškas teikusiesiems sudaro apie 5000 eurų. Beje, iš viso socialinei Skaityti plačiau

Įvyko jubiliejinis LSS Sąskrydis

Liepos 20-22 dienomis Paršežerio stovyklavietėje, Šilalės rajone vyko Kauno kolegijos studentų atstovybės (KK SA) kartu su Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybe Švietimo akademijoje (buvus Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybė – LEU SA)  organizuotas Lietuvos studentų sąjungos (LSS) sąskrydis. „Lietuvos studentų sąjungos Sąskrydis. Jau penktasis, jubiliejinis, ir tikrai, galim sakyti, dar vienas gražus, tradicija tapęs, studentišką judėjimą vienijantis renginys. Žvelgiant iš organizatoriaus kėdės – buvo labai smagu matyti tiek daug laimingų, gerai praleisti laiką ir susipažinti nusiteikusių žmonių. Dar nuostabiau buvo stebėti kovai dėl pereinamosios LSS Sąskrydžio taurės iki paskutiniųjų sekundžių atsidavusius savivaldų atstovus, kurie, atrodo, galėjo viską paaukoti, kad tik laimėtų. Kur tik pažvelgdavai, ten veiksmas vyko 120% ir nuobodžiauti neteko niekam. Dalyviai visą savaitgalį turėjo pakankamai daug laisvo laiko, kurio metu     galėjo pailsėti nuo įprastos rutinos, užmegzti naujas pažintis, dalyvauti vakarėlio sūkuriuose iki pat paryčių ir net numigt, kad atgautų jėgas kitos           dienos linksmybėms. Atrodo, Skaityti plačiau

„Žinau, ką renku“ ieško savanorių

Prieš praėjusius Seimo rinkimus girdėjome politikus sakant, kad „politika – purvinas reikalas“, o tokio svarbaus dalyko kaip rinkimai negalima patikėti jauniems žmonėms. „Baikit – nemanau“, – atsakome mes ir kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku“ komandos stebėti rinkimų! Turbūt žinai, kad 2019 metais Lietuvoje vyks net treji – savivaldybių tarybų ir merų, Europos Parlamento ir Prezidento – rinkimai, todėl mums reikia didelės ir stiprios komandos, kuri nuolat stebėtų, ką kalba ir veikia  kandidatai, ir keltų jiems nepatogius klausimus. Pildyk anketą iki liepos 31 d. čia: www.zinaukarenku.lt/prisijunk Ką veiksi prisijungęs prie „Žinau, ką renku“ tinklo? Bursi bendraminčių komandas savo miestuose ir rajonuose, kurios stebės savivaldybės, nacionalinių ir Europos politikų veiklą tavo mieste, Organizuosi ir dalyvausi diskusijas su kandidatais 2019 m. savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimuose, Organizuosi „Žinau, ką renku“ pristatymus  savo bendruomenėse, Organizuosi ir vykdysi socialines akcijas ir komunikaciją (pvz., bendrausite su žurnalistais, renginių vedėjais, Skaityti plačiau