Preloader

Naujienos

Lietuvos studentų sąjungoje – prezidento rinkimai

Norą antrą kadenciją eiti į Lietuvos studentų sąjungos prezidento pareigas pareiškė dabartinis Sąjungos prezidentas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas. „Sąjunga ne tik turi išlikti aktyvi procesų dalyvė, tačiau privalo ir pati inicijuoti pokyčius,“ – savo veiklos programoje rašo Eigirdas. Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis: Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės; Socialinės, finansinės bei psichologinės studentų padėties gerinimas didinant psichologinės pagalbos prieinamumą, siekiant socialinių ir skatinamųjų stipendijų pokyčių bei socialinių garantijų dirbusiems studentams; Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas tobulinant savivaldų narių kompetencijas ir stiprinant savivaldų tarpusavio ryšius. Susipažinkite su kandidato dokumentais Organizacijos prezidentas bus renkamas kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyksiančioje Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto Skaityti plačiau

Mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“

2018 m. kovo mėnesį prasidėjęs Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“ baigėsi gruodį. LSS organizuoti „Startuok“ mokymai buvo skirti studentų atstovams, naujai prisijungusiems prie studentiško judėjimo Lietuvoje, ir buvo orientuoti į komandinio darbo kompetencijų ugdymą bei žinių apie atstovavimą studentams plėtimą ir skatinimą mokytis savarankiškai. Mokymai vyko regionuose pagal komitetų veiklas – akademinių, laisvalaikio, ryšių su visuomene, studijų programų kokybės , socialinių reikalų temomis. „Veik“ mokymų metu studentų atstovai gilino jau turimas žinias apie atstovavimą ir veiklą aukštosios mokyklos savivaldoje bei sužinojo apie komandinio darbo metodus. Taip pat buvo gilinamasi į atskirų komitetų veiklos specifiką. Taip pat vyko mokymai studentiškų organizacijų vadovams – „Vadovauk“. Jų metu buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp savivaldų ir regionų bei mokoma kokybiško  atstovavimo studentams ne tik vietiniu, tačiau ir nacionaliniu lygmeniu. LSS Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė teigė, jog „Startuok. Veik. Vadovauk.“ mokymų ciklas yra puiki priemonė, siekiant užtikrinti naujų ir esamų organizacijos narių Skaityti plačiau

Civic Participation to respond to Mental health across European student populations

The European Students’ Union (ESU) is currently working on a project “Social Inclusion Through Participation and Democracy – promoting active citizenship in the European student movement” supported by the European Youth Foundation (EYF) of the Council of Europe. The Vice-President of Lithuanian National Union of Students Viktorija Žilinskaitė, together with other 29 participants from European countries, who are working on psychology, students’ representation and health care, was participating in the third training, entitled “Civic Participation to respond to Mental health across European student populations”. The training took place between the 6th and the 9th of December in Riga, Latvia. The session mainly focused on these topics: -Learning about the mental health characteristics among student’s population in Europe; -Highlighting the key role that National Unions of Student’s play in the area of prevention programs, interventions and promoting the importance of mental well-being; -Offering guidelines and tools on how to ensure and lobby for Skaityti plačiau

Studentai nepritaria siūlymui atidirbti Lietuvoje

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nepritaria „tvarkiečių“ siūlymui versti studentus, studijavusius už valstybės lėšas, atidirbti Lietuvoje, o atsisakantiems grąžinti už studijas sumokėtas lėšas. Studentų teigimu, tai yra žmogaus laisvių ribojimas, kuris nepadėtų spręsti protų nutekėjimo problemos ilgalaikėje perspektyvoje. Geriausiu atveju, ši priemonė padėtų ją spręsti laikinam, prievolės trukmę atitinkančiam, trijų ar keturių metų laikotarpiui, o vertinant ilgalaikėje perspektyvoje, tai sąlygotų nuolatinį nepastovumą bei lėšų, skirtų specialistų apmokymui darbo vietoje, švaistymą. Taip pat, kaip teigia LSS atstovai, didėja tikimybė, kad atsiradus tokiai prievolei, studentai mieliau rinktųsi studijas užsienyje, kur tokių prievolių nėra. LSS pastebi, kad pats įstatymo pakeitimo aiškinamasis raštas, kuriame rašoma: „Pasitaiko atvejų, kai studentas, kurio studijas finansavo valstybė, baigęs studijas išvyksta į užsienį ir nelieka dirbti Lietuvoje, nes neturi tam motyvacijos, taip sukuriama situacija, kai už Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas ruošiami specialistai kitoms valstybėms“, kelia daug neaiškumų. „Tai kokią problemą čia norima spręsti? Emigracijos? Studentų motyvacijos? – klausia LSS prezidentas Skaityti plačiau

Įvyko Alma Mater konferencija „Atstovavimas bendradarbiaujant“

Gruodžio 8 d. Vilniuje, viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje, vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) konferencija „Alma Mater: atstovavimas bendradarbiaujant“. Į konferenciją atvyko dalyviai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus bei Alytaus. Svečius sveikino Vilniaus savivaldybės atstovas Vytautas Mitalas, o renginį moderavo LSS Alumni Birutė Noreikaitė.  Apie sėkmingą atstovavimą su konferencijos dalyviais kalbėjosi LSS Alumni, vis dar aktyviai veikiantis organizacijos veikloje, Artūras Šaltis.  Jis pasakojo, kokie turėtų būti savivaldos veiklos rodikliai, nusakantys efektyvumą, ir ką apskritai reiškia atstovauti studentams. „Tinkamas atstovavimas studentams yra demokratijos garantas aukštojoje mokykloje. Man svarbiausia, kad studentų atstovai būtų tam pasiruošę!“ – teigė A. Šaltis. Dalis laiko buvo skirta bendradarbiavimo skatinimui. Registracijos metu dalyviai išsirinko aktualiausias temas, kuriomis norėtų pasikalbėti su kitų savivaldų atstovais ir ieškojo sričių, kuriose galėtų kurti bendrus projektus, skatinti glaudesnius ryšius tarp regionų. Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės alumni, profesionalus lektorius Povilas Petrauskas kalbėjo apie savanorystės svarbą aktyviai veikiant studentų savivaldoje, o jo kolega – organizacijų vidinės Skaityti plačiau

LSS Kalėdiniame Padėkos vakare prisiminė svarbiausius metų įvykius

Gruodžio 1 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) į Kauną sukvietė organizacijos alumni ir studentų savivaldų narius į tradicinį renginį – Kalėdinį Padėkos vakarą. Šiemet buvusiems ir esamiems LSS nariams ir draugams buvo įteikta dešimt nominacijų. Dėl „Metų alumno“ titulo varžėsi šeši kandidatai: Gintarė Kareivaitė, Andrius Zalitis, Dovydas Kinderys, Artūras Šaltis, Gabrielė Blekaitytė ir Dainius Dikšaitis. Apdovanojimas jau antrus metus iš eilės atiteko buvusiam LSS viceprezidentui Andriui Zaličiui. „Metų iniciatyva“ buvo paskelbtas Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos (KUSS) mitingas „Studijuoti negalima naikinti“. Su jais varžėsi Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (VIKO SA) organizuoti „VIKO SA Kursai“, Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) iniciatyva rengti kandidatų į rektorius debatai bei Kauno kolegijos Studentų atstovybės (KK SA) rubrika „Akademinis trečiadienis“. KK SA „Galimybių parkas“, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės (KVK SA) organizuotas Klaipėdos regiono aukštųjų mokyklų suvažiavimas (KRAMS), ISM Studentų atstovybės (ISM SA) „Creative Shock“ bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) Skaityti plačiau

Dalis geriausiai besimokančių studentų atgaus įmokas už studijas

2018 m. lapkričio 15 d. Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) valdyba patvirtino sąrašą asmenų, kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kaina. Už studijas sumokėtas lėšas atgaus 2446 geriausius rezultatus pasiekę studentai ir alumnai, studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose. Kompensacijoms skirta suma siekia 4,4 mln. eurų. Aukštųjų mokyklų pateiktais asmenų elektroninio pašto adresais jau išsiųsti pranešimai apie paskirtą kompensaciją. Dėl asmens duomenų saugumo negalime skelbti viešų kompensacijas gavusių asmenų sąrašų, todėl Fondas siunčia pranešimus apie paskirtą kompensaciją elektroniniu paštu. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondo tinklalapyje, informacinėje sistemoje „Parama“ turi pateikti elektroninius prašymus šiai kompensacijai išmokėti. Jei asmuo iki 2018 m. gruodžio 6 d. (imtinai) tokio prašymo nepateiks, laikytina, kad už studijas suteiktos kompensacijos jis atsisako. Kompensacija išmokama tik į to asmens, kuriam skirta kompensacija, asmeninę banko sąskaitą. Laiku užpildžiusiems prašymus, už studijas sumokėtos įmokos bus kompensuotos iki 2018 m. gruodžio 17 d. Šiemet kompensacijos paskirtos 9,98 proc. asmenų ir taip beveik pasiekta įstatymo Skaityti plačiau

Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentų susitikimas

Lapkričio 8-12 dienomis Latvijos sostinėje Rygoje vyko 74-asis Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas (NOM), kurio tema – „Student participation as a part of civic society“. Jame dalyvavo Danijos, Fererų salų, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Grenlandijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentų sąjungų atstovai. Susitikimo metu dalyviai diskutavo apie artėjantį Europos studentų sąjungos Valdybos posėdį ir dokumentus, kurie bus svarstomi. Didelis dėmesys buvo skiriamas „Statement on quality and fair internships“ ir „Anti-Discrimination Statement“, dalyviai galėjo užduoti klausimus apie 2019 metų Europos studentų sąjungos veiklos planą. Šiais klausimais vyko internetinės konsultacijos su Europos studentų sąjungos viceprezidentais ir Vykdomojo komiteto nariais. Taip pat vyko kiekvienos šalies studentų sąjungos veiklos pristatymai. Susitikimo metu Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė pristatė, kaip LSS į savo veiklą įtraukia naujus narius, kaip stiprinami narių gebėjimai ir studentiškas judėjimas bei kaip studentų interesams atstovaujama politiniu lygmeniu. Buvo aptariamas jaunimo aktyvumas rinkimų metu. Vyko thistimeimvoting.eu platformos pristatymas. Dalis susitikimo buvo Skaityti plačiau

Atnaujintos studentų pasiekimų vertinimo rekomendacijos

Du metus trukęs projektas „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ oficialiai baigtas ir uždarytas. Jį vainikavo praktinis susitikimas – „Rekomendacijų taikymo praktika“. Projekto tikslas – padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas. Taip pat peržiūrėti minėtų trijų aspektų dermės temą iš institucijos, dėstytojo ir studento perspektyvų bei parengti rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM) bendruomenės, inicijuodamos pokyčius. Pagrindiniai projekto uždaviniai: Atnaujinti ir (ar) sukurti nacionalinę studijų pasiekimų vertinimų sistemą atsižvelgiant į pasiekimų lygmenis; Suburti AM konsultantų tinklą nacionalinių ir tarptautinių patirčių pasidalijimui; Parengti vadovą aukštosioms mokykloms, kuris padėtų įgyvendinti naują studentų pasiekimų vertinimo sistemą; Skleisti informaciją bei teikti konsultacijas atitinkama tematika tikslinėms projekto grupėms. Birželio 1 d. projekto rekomendacijos buvo pateiktos trimis lygmenimis – instituciniu, dėstytojo ir studento (daugiau skaitykite čia). Rekomendacijomis siekiama aktyvinti diskusijas tarp dalyvių ir sutelkti bendras pastangas kuriant Skaityti plačiau

Student, become a minister!

On 15th of November The Government of Lithuanian Republic will be replaced by students! In celebration of the International Students day Lithuanian National Union of Students (LSS) is inviting students to become Prime Minister or a leader of selected Ministry for a day. You will have a chance to participate in Government’s meeting and discuss how every Ministry could contribute to the well-being of students. For those, who are interested in participating, please fill in form and send the following documents until November 5th:  CV;  Motivational letter, explaining why do you want to be a part of your selected Ministry (you can apply to no more than three positions, the choices should be put in order of priority in your motivational letter);  Two letters of recommedation, which may be written by the higher education institution, workplace, or any organisation, in which the student has or is working, volunteering Skaityti plačiau