Preloader

Naujienos

Justina Štrimaitytė: Core of Coaching

Šių metų rugsėjo 24 d. – spalio 3 d. dalyvavau tarptautiniame projekte „Core of couching“ Limassol mieste, Kipre. Projekto dalyviai atkeliavo iš 8 Europos šalių. Kadangi beveik visi jie jau ne pirmus metus dirba su jaunimu, savanorystės, menorystės ir koučingo srityse tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, teko labai daug sužinoti ne tik iš pačio projekto turinio, bet ir dalyvių asmeninės patirties. Koučingas – tai procesas, kurio metu yra atskleidžiamas kiekvieno asmens vidinis potencialas. Kiekvienas koučeris tiki, jog visi žmonės gali pasiekti bet kokių savo užsibrėžtų tikslų ir turi visus tam reikalingus resursus. Mokymų metu labai daug dėmesio skyrėme gilinimuisi į kiekvieną asmenį, supratimui, kodėl jis atlieka vienokius ar kitokius veiksmus ir analizavome, kaip galėtume padėti jam pasiekti geresnių rezultatų. Manau, kad Sąjungoje, mums ypatingai trūksta minėto supratimo, nes dažnai savivaldų nariai teigia, kad atstovybininkai neturi laiko, kompetencijų ar jie tiesiog „yra kitokie nei visi“, tad negali išspręsti tam tikrų esančių Skaityti plačiau

Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentai kreipėsi į Šiaurės ministrų tarybą

Rugsėjo 26 d. Lietuvos studentų sąjunga, kartu su dar 10 studentų sąjungų iš Šiaurės Europos šalių, kreipėsi į Šiaurės ministrų tarybą, siekdama atkreipti dėmesį į skaitmeninimo svarbą aukštajame moksle. Kreipimesi rašoma, kad tik atsakingai vykdomas skaitmeninimo procesas aukštajame moksle turi potencialą prisidėti ne tik prie studijų kokybės gerinimo, bet ir visuomenės tobulėjimo. Svarbu, kad į sprendimų priėmimą būtų įtraukti ir studentai, nes „tik bendradarbiaujat, kartu mes galime sukurti efektyvią ir nuoseklią skaitmeninimo strategiją, kuri pagerins aukštojo mokslo sistemą ir prieinamumą Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse“. Visas tekstas (anglų k.): Nordic and Baltic students’ visions on digitalisation

Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių

Nuo šiandien, 2018 m. spalio 3 d., studentai, prisijungę prie savo prašymo-anketos,  galės sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartis, bus informuojami išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą. 2018 metų rudens semestrą Valstybinis studijų fondas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 6203 paskoloms už 10,9 mln. Eur. Dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo studentai turės kreiptis į „Swedbank“, AB banką (toliau – bankas). Čia galite susipažinti su šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytomis banko sąlygomis. Valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2018 m. spalio 4 d. iki spalio 31 d. (imtinai). Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra Skaityti plačiau

Europos studentų sąjungos mokymai Austrijoje

Rugsėjo 26-29 dienomis Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė ir Tarybos narys Tsimafei Malakhouski dalyvavo mokymuose „Training on Democratisation and Youth Participation in Civic Life“ Austrijoje, Vienoje. Europos studentų sąjunga, kartu su Austrijos studentų sąjunga, mokymuose dalyvauti pakvietė 15 dalyvių iš 13 skirtingų Europos šalių. „Visuomet labai įdomu ir naudinga pabendrauti su jaunimu iš kitų šalių ir pasidalinti patirtimi, gerosiomis praktikomis bei iniciatyvomis,“ – kalbėjo S. Matoškaitė. Mokymų metu dalyviai diskutavo apie piliečių dalyvavimą demokratiniuose procesuose, pagrindinius demokratijos principus ir funkcijas. Taip pat projekto dalyviai dirbo grupėse, kuriose analizavo grėsmes, su kuriomis susiduria demokratija ir atskiros piliečių grupės. Mokymai dalyviams suteikė naujų įgūdžių, skirtų plėtoti efektyvias ir inovatyvias kampanijas, skatinančias piliečių įsitraukimą. Dalyviai analizavo jau įvykusias kampanijas skirtingose šalyse bei turėjo galimybę kurti naujas ir jas pristatyti kitiems dalyviams. Šalių atstovai mokymuose turėjo progą pasidalinti gerąja jaunų žmonių interesų atstovavimo patirtimi bei planuoti tolimesnį bendradarbiavimą tarp jaunimo organizacijų atstovų.

36-asis Europos studentų sąjungos konventas

Rugsėjo 23-26 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje vyko 36-asis Europos studentų sąjungos konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 100 delegatų – studentų atstovų iš visos Europos aptarti svarbiausius šiandienos įvykius, švietimo problemas ir gerąsias praktikas. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.  Rugsėjo 24 d. Vienos pažangiųjų studijų instituto tyrimų grupės vadovas Martinas Ungeris (orig.  IHS – Institute for Advanced Studies, Vienna, Head of Research Group) pristatė tyrimą „Socialinė dimensija Bolonijos proceso kontekste: kokioje situacijoje mes esame?“ Jis teigė, kad pastaraisiais metais (2015-2018) Europos aukštojo mokslo erdvėje sukosi skambios frazės apie tai, kaip aukštasis mokslas, o kartu ir Vyriausybės politika, turi orientuotis į socialinę dimensiją ir aukštojo mokslo prieinamumo didinimą, tam, kad aukštosiose mokyklose esanti studentų įvairovė atspindėtų kiekvienos visuomenės sandarą. Deja, anot pranešėjo, jokiu realiu pasiekimu nei viena valstybė negali pasigirti. Kodėl? Nes valstybėse visada buvo ir vis dar yra svarbesnių prioritetų pinigų investavimui. Be to, švietimo sistema ne Skaityti plačiau

Biuro komandą papildė nauja narė!

Rugsėjo 19 d. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos sprendimu, LSS biuro darbuotojų komandą papildė nauja narė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) administratorė ir viceprezidentė Gailė Žėbrytė, užimsianti biuro vadovės pareigas. Gailė daugiau nei trejus metus praleido VGTU SA, todėl turi sukaupusi nemažą patirtį dirbant komandoje, administracinėje srityje, turi žinių akademinių, socialinių reikalų bei atstovavimo srityse. „Studentiškas judėjimas man visą laiką leido jaustis esant savo vietoje. Aš tiksliai žinojau, kad komandinė jėga gali daug, bet niekada negalvojau, kad žmonės, su kuriais susipažinsiu universitete bus tie, kuriuos galėsiu vadinti savo komanda, savo antra šeima.“ Naujoji biuro vadovė teigia, jog dirbant LSS biure stengsis kiekvieną dieną išmokti ko nors naujo ir taikyti jau turimas žinias. „Žinau, kad atėjau dirbti ir stengtis. Dabar tikiuosi, kad jėga, kurią atsinešiau iš VGTU SA, galės dar labiau uždegti LSS. Pasitikiu savimi ir viliuosi greitai juos vadinti savo komanda!“

Naujasis AM finansavimo modelis

Rugsėjo 13 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko susitikimas su Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) atstovais, kuriame buvo pristatytas ministrės Jurgitos Petrauskienės sukurtos darbo grupės parengtas naujasis aukštųjų mokyklų (AM) finansavimo modelis ir išklausytos studentams atstovaujančių organizacijų reakcijos į siūlomus pokyčius. Naujasis finansavimo modelis orientuotas į aukštojo mokslo rezultatus. Naujuoju finansavimo modeliu siekiama skatinti AM veiklos pažangą ir studijų kokybės gerinimą, o ne siekį išlaikyti kiekvieną studentą dėl jo atsinešamo studijų krepšelio. Aukštosioms mokykloms numatytas bazinis finansavimas, padengiantis būtinąsias studijų išlaidas, bus apskaičiuojamas pagal valstybės finansuojamų studentų skaičių ir studijų kainas. Aukštoji mokykla gaus finansavimą visam studijų ciklui (tai reiškia, kad studentui iškritus ar jį pašalinus dėl nepažangumo, AM liks jo krepšelis likusiai ciklo daliai), kasmet peržiūrint jos studentų nubyrėjimą nuo priėmimo metais su AM pasirašiusių studentų skaičiaus. Siūloma, kad minėtas procentas būtų taikomas atsižvelgiant į studijų sritis, nes matomos labai skirtingos tendencijos, todėl Skaityti plačiau

Įvyko Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

Šiandien (rugsėjo 12 d.) LR Seime vyko pirmasis Rudens sesijos Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi du svarbiausi klausimai. Pirmasis – LR Seimo nutarimas dėl Rudens sesijos darbų programos, antrasis – dėl Seimo Švietimo ir mokslo komiteto darbų programos Rudens sesijos metu. Posėdžio metu Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė minėjo, jog yra papildomų klausimų, kurie nėra įtraukti į Seimo darbotvarkę, tačiau spalio mėnesį turi būti svarstomi komiteto, pavyzdžiui, į spalio mėnesio darbotvarkę turi būti įtrauktas klausimas dėl 2018 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatų. Naujiena – nuo š.m. spalio mėnesio Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiai bus transliuojami tiesiogiai ir juos stebėti galėsite LR Seimo puslapyje. Posėdžio darbotvarkė.

Studentai kviečiami teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Rugsėjo 15 – spalio 10 dienomis Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) skelbiamas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti. Rugpjūčio 10 d. baigėsi socialinių stipendijų prašymų pildymo laikotarpis 2018 metų pavasario semestrą socialinei stipendijai gauti. Fondo informacinėje sistemoje ,,PARAMA“ (toliau – IS „Parama) studentai, pretenduojantys į socialinę stipendiją, iš viso pateikė 132 prašymus. Tinkamai užpildė ir Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkte nustatytus kriterijus atitiko tik 19 aukštųjų mokyklų studentų. 18-ka iš jų savo prašyme pasirinko ir pažymėjo 4.1 kriterijų – tai vieni gyvenantys asmenys ar savo šeimos sudėtyje gaunantys socialinę pašalpą. Pastarųjų socialinėms stipendijoms išmokėti likusiu semestro laikotarpiu skirta per 2 200 eurų. 1 studentas prašyme nurodė 4.3 kriterijų (neteko abiejų tėvų arba buvo iki pilnametystės Skaityti plačiau

Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Nuo Rugsėjo 1-osios Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priima paraiškas tikslinėms išmokoms 2018 m. rudens semestre gauti. Paskutiniojo papildomo pavasario semestro prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti rugpjūtį rezultatas – 3 studentams paskirtos tikslinės išmokos. Jiems išmokėtų tikslinių išmokų už likusį pavasario semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje suma – 456 eurai. Iš viso 2018 metų pavasario semestrą tikslinės išmokos skirtos 526 studentams, turintiems negalią. O jiems skirtų tikslinių išmokų suma – 473.176 eurai. Naujaisiais mokslo metais Fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kviečia teikti paraiškas tikslinei išmokai rudens semestrą gauti. Pretenduojantieji į šią išmoką elektroniniu būdu teikia paraišką Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“. Prie sistemos jungiamasi per elektroninės valdžios vartus, naudojantis studento turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildant formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. rudens semestras_rugsėjis“. Studentų paraiškos tikslinei išmokai gauti priimamos nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.