Preloader

Naujienos

SKELBIAMI VALDYBOS NARIO RINKIMAI

Birželio mėn. pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki  birželio 10  d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Sofijoje įvyko 76 – sis ESU Valdybos susitikimas

Gegužės 6 – 12 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyko 76 – sis Europos studentų sąjungos Valdybos susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 nacionalinių studentų sąjungų atstovų iš visos Europos. Lietuvai atstovavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas bei LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. Savaitę trukusio Valdybos susitikimo programos struktūra buvo padalinta į dvi dalis: seminarą bei posėdį. Darbinės seminarų sesijos Gegužės 7 – 8 dienomis vykusių darbinių seminaro sesijų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas artėjančio posėdžio pasiruošimui, kurių metu delegatai diskutavo apie reikalingus pakitimus pateiktiems naujausiems dokumentams: Europos studentų sąjungos tarptautiškumo ir  strateginio mobilumo politikos (angl. Internationalisation and Mobility Policy Paper), skaitmenizacijos (angl. Statement on Digitilisation), aukštojo mokslo sudaiktinimo (angl. Statement on Commodification in Higher Education). Taip pat seminaro sesijos buvo skirtos apžvelgti: šiandienos aukštojo mokslo aktualijas, gerąsias praktikas, artėjančius pokyčius ir iššūkius, kur studentų balsas turės ypatingą svarbą. Bolonijos procesas studentų akimis Viena seminaro sesijų buvo skirta Europos studentų Skaityti plačiau

LSS prezidento kreipimasis į studentus: „ Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso?“

Jaunimo balsų svarba auga Rinkimai – vienas įdomiausių demokratijos procesų ir bene pagrindinis jos pamatas. Nepaisant to, kad bendras rinkimų aktyvumas šiemet ženkliai nesiskiria nuo ankstesniųjų metų, norisi pasidžiaugti, kad jaunimo dalyvavimas su kiekvienais rinkimais auga, o kartu didėja ir jaunimo balso svarba bei įtaka rinkimų rezultatams. Tačiau noriu pabrėžti, kad balsavimas nėra vien jaunimo pareiga – tai visų piliečių teisė pasirinkti, o renkantis formuoti tolimesnius valdžios sprendimus, kurie taip pat lemia ir mūsų asmeninę gerovę. Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso? Jau visai greitai laukia dveji rinkimai – LR Prezidento ir Europos Parlamento (EP). Yra manančių, kad LR Prezidentas neturi įtakos sprendžiant švietimo klausimus, tačiau tai nėra tiesa. Kaip ir bet kuris išrinktas tautos atstovas, prezidentas gali teikti savo siūlymus visais, įskaitant ir švietimą, klausimais, todėl kandidatų aukštojo mokslo ir švietimo politikos vizija yra labai svarbi. Prezidento, kaip ir kitų mums atstovaujančių politikų, formuojama idėja gali daryti reikšmingą įtaką švietimui, o Skaityti plačiau

Stipendija sportinei veiklai

Esi aistringa sportininkė / aistringas sportininkas, Tavo sporto šaka yra tai, kuo gyveni, ir papildomai dar dalyvauji klubo ar kitos institucijos veikloje? Visai nesvarbu, kokia sporto šaka užsiimi, savo stipendija skatiname sportininką (-ę), kuri(s) įtikins mus savo sportine veikla ir aistra. Kviečiame visus 18-30 metų amžiaus sportininkus mėgėjus, trenerius, sporto instruktorius ir dalyvaujančius savanoriškoje sporto veikloje nuo 2019-03-25 iki 2019-07-25 teikti paraiškas „Stipendijai sportinei veiklai“ gauti. Dalyvauti gali visų Lietuvos universitetų, kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, o taip pat profesinių mokyklų moksleiviai ir visų profesijų jauni specialistai iki 30 metų amžiaus, gyvenantys Lietuvoje. Tave tai sudomino? Tada teik paraišką jau dabar!  IEŠKOMA STIPENDININKO: PARAIŠKĄ GALI PATEIKTI TOKIU BŪDU Pagrindinis dėmesys paraiškoje skiriamas tavo pristatymui ir tavo sportinei veiklai, asociacijoje, klube ar kitoje institucijoje. Su paraiška stipendijai gauti, naudodamasis įkėlimo paslauga (pvz., TransferXL, WeTransfer etc.), turi pateikti stipendium@snowtrex.com iki 2019-07-25 šiuos dokumentus. Galimybės: Atsiųsk mums vaizdo įrašą su trumpu prisistatymu ir visų pirma tavo sportinės veiklos pristatymu Skaityti plačiau

LR Vyriausybėje vėl vyksta diskusijos dėl finansinės paramos doktorantams

Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija LR Vyriausybei pateikė Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo tvarkų pakeitimų projektą, kuriame buvo siūloma drastiškai mažinti doktorantams už studijų pasiekimus skiriamą paramą nuo 96 BSI iki 15 BSI, argumentuojant, kad jauniesiems mokslininkams teikiama parama už akademinius pasiekimus tapo pertekline. Taip pat numatytas apribojimas, kad doktorantas gali gauti paramą tik už disertacijos tema atliekamus mokslinius tyrimus.     Stipendijų nemažins Siekiant skatinti gabius studentus doktorantūrą studijuoti Lietuvoje, rinktis mokslininko karjerą ir siekti aukštų studijų bei mokslo rezultatų, būtina užtikrinti tinkamas trečios pakopos studentų studijų sąlygas ir skatinimą už gerus studijų rezultatus, todėl Lietuvos studentų sąjunga (LSS), kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe (VU SA) ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) nepritarė tokiam paramos dydžio mažinimui. „Džiugu, kad vakar LR Vyriausybėje buvo įsiklausyta į studentų atstovų nuomonę – nuspręsta stipendijos nemažinti iki 15 BSI, o išlaikyti šiuo metu galiojantį 96 BSI dydį,“ – kalbėjo LSS prezidentas Eigirdas Skaityti plačiau

Loreta Tauginienė: Akademinio sąžiningumo link: verta?

Ar verta? Neretai iš studentų ir kitų akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, mokslininkų, administracijos) išgirstu klausimus, ar šiais laikais vis dar reikia aiškinti, kas yra akademinis sąžiningumas, ar verta elgtis sąžiningai, kovoti už akademinį sąžiningumą. Nenuginčijama, kad aukštosios mokyklos prisideda prie visuomenės intelektinių, socialinių ir kitų gebėjimų formavimo; tad aukštosiose mokyklose susiduriame su išsilavinimo siekiančia visuomene bei išsilavinusia ir išprususia visuomene. Išsilavinimo siekiančią visuomenę apima studentai ir klausytojai, kurių sąmoningumas apie akademinį sąžiningumą gali varijuoti dėl įvairių priežasčių, pvz., tam tikrų taisyklių ar reikalavimų (ne)buvimo vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose, ankstesnės patirties studijuojant kitoje aukštojoje mokykloje. Nepriklausomai nuo to, aukštosios mokyklos turi visapusiškai integruoti ir nuolat priminti studentams ir klausytojams, kaip taikyti įgytas žinias apie akademinį sąžiningumą ir apskritai sąžiningumą baigus aukštąją mokyklą bei suteikti jiems galimybę konsultuotis. Ypatingai svarbu kalbėti su studentais ir klausytojais apie nesąžiningo elgesio pasekmes. Pavyzdžius iliustruosiu klausimais. Ar sutiktumėte, kad jums operaciją atliktų medikas, naudojęs neleistiną pagalbą Skaityti plačiau

(Ne)mokamas bakalauras – ar vėl bus lipama ant to paties grėblio?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau pateikė svarstymui preliminarų valstybės finansuojamų (VF) studijų vietų skaičių bei paskirstymo pagal studijų sritis įstatymo projektą. Tačiau dabartiniame projekte įžvelgiu nemažai grėsmių. Šiemet VF studijų vietų skaičius sumažintas net 3500. Nors VF studijoms skiriamų lėšų kiekis, palyginti su 2018 m., nesikeitė, tokia situacija susiklostė dėl norminių studijų kainų didinimo – augo valstybės skiriama lėšų suma vienam studentui. Studentai sunerimę dėl studijų kainos augimo – didinant normines studijų kainas, tikėtina, kad lygiai tiek pat didės ir valstybės nefinansuojamų (VNF) studijų kainos studentams. Gera žinia yra ta, kad kartu kyla ir studentų skatinimui skirta dalis – didėja stipendijos, kurios pagerins studentų finansinę padėtį, o tinkamai paskirsčius valstybės finansavimą, studentų, mokančių už studijas savo lėšomis, skaičius gerokai sumažėtų ir problema dėl studijų kainos augimo, būtų praktiškai išspręsta. Šiemet – nemokamų studijų vietų trūkumas socialinių mokslų ir perteklius fizinių, IT bei technologinių mokslų srityse Iš esmės visuotinai nemokamų Skaityti plačiau

Kartais studentams trūksta tik 2 proc.

Skirkite 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą Lietuvos studentų sąjungai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Visi dirbantys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė paskirsto, jos manymu, svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Paramą galite skirti dviem būdais: Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu. Paspaudę čia rasite detalią instrukciją, kaip internetinės bankininkystės pagalba pateikti formą „FR0512“. Užpildant FR0512 formą ranka ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą. Mokesčių inspekcijos adresus rasite čia. Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją. Čia rasite formą, kurią galite siųsti paštu. Formos pildymui Jums reikės žinoti  gavėjo kodą, kuris yra 190739547. Kilus klausimams ar neaiškumams prašome kreiptis www.vmi.lt arba el. paštuinfo@lss.lt. Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, kurią suteikiate Lietuvos studentų sąjungai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos.

37-asis Europos studentų sąjungos konventas

Kovo 14-17 dienomis antrajame pagal dydį Rumunijos mieste Timišoaros  vyko 37-asis Europos studentų sąjungos konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 100 delegatų – studentų atstovų iš visos Europos aptarti svarbiausias šiandienos aukštojo mokslo aktualijas, artėjančius pokyčius bei laukiančius iššūkius netolimoje ateityje, kurioje studentų balsas turės ypatingą svarbą. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.  ESC yra skirtas gegužę vyksiančio Europos studentų sąjungos Valdybos (ESU BM’76) sutikimo dalyvių išankstiniam pasiruošimui, kurio metu nacionalinių studentų sąjungų atstovai supažindinami su laukiančiais darbinių sesijų klausimais. Kovo 15 – ai dienai pradžią davė dvi darbinės sesijos, skirtos Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento bei Europos studentų sąjungos veiklos plano darbinių projektų peržiūroms. Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento projekte pirminės idėjos į dėmesio centrą iškelia virtualų mobilumą, kaip priemonę didesniam studijų prieinamumui užtikrinti, ypatingai negalią turinčių studentų atžvilgiu bei tarptautinių studentų garantijų užtikrinamą priimančioje studijuoti šalyje (teisė į darbą, susijusį su studijomis, teisė į sveikatos Skaityti plačiau

Sąjungai ir toliau vadovaus Eigirdas Sarkanas

Kovo 2 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija. Jos metu antrą kadenciją vadovauti Sąjungai išrinktas Eigirdas Sarkanas.  „Džiaugiuosi, kad studentijos lyderiai jau antrą kartą išreiškė savo palaikymą, patikėjo manimi, mano idėjomis ir delegavo nešti Lietuvos studentų sąjungos vėliavą dėl visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Tai yra didžiulė garbė, tačiau tuo pačiu dar didesnė atsakomybė. Praėjusios kadencijos metu inicijavome pokyčius, susijusius su studentų socialinės ir finansinės padėties gerinimu, taip pat ypatingai svarbus klausimas pastaruoju metu buvo psichologinės studentų būklės gerinimas ir emocinės pagalbos prieinamumas. Todėl būsimos kadencijos metu būtina toliau tęsti šias pradėtas iniciatyvas ir tikiu, kad bendromis Lietuvos studentų sąjungos atstovų pastangomis, pasieksime apčiuopiamų rezultatų studentų gerovei,“ – kalbėjo E. Sarkanas.  Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis: Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės; Socialinės, finansinės bei psichologinės Skaityti plačiau