Preloader

Naujienos

Įvyko Alma Mater konferencija „Atstovavimas bendradarbiaujant“

Gruodžio 8 d. Vilniuje, viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje, vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) konferencija „Alma Mater: atstovavimas bendradarbiaujant“. Į konferenciją atvyko dalyviai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus bei Alytaus. Svečius sveikino Vilniaus savivaldybės atstovas Vytautas Mitalas, o renginį moderavo LSS Alumni Birutė Noreikaitė.  Apie sėkmingą atstovavimą su konferencijos dalyviais kalbėjosi LSS Alumni, vis dar aktyviai veikiantis organizacijos veikloje, Artūras Šaltis.  Jis pasakojo, kokie turėtų būti savivaldos veiklos rodikliai, nusakantys efektyvumą, ir ką apskritai reiškia atstovauti studentams. „Tinkamas atstovavimas studentams yra demokratijos garantas aukštojoje mokykloje. Man svarbiausia, kad studentų atstovai būtų tam pasiruošę!“ – teigė A. Šaltis. Dalis laiko buvo skirta bendradarbiavimo skatinimui. Registracijos metu dalyviai išsirinko aktualiausias temas, kuriomis norėtų pasikalbėti su kitų savivaldų atstovais ir ieškojo sričių, kuriose galėtų kurti bendrus projektus, skatinti glaudesnius ryšius tarp regionų. Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės alumni, profesionalus lektorius Povilas Petrauskas kalbėjo apie savanorystės svarbą aktyviai veikiant studentų savivaldoje, o jo kolega – organizacijų vidinės Skaityti plačiau

LSS Kalėdiniame Padėkos vakare prisiminė svarbiausius metų įvykius

Gruodžio 1 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) į Kauną sukvietė organizacijos alumni ir studentų savivaldų narius į tradicinį renginį – Kalėdinį Padėkos vakarą. Šiemet buvusiems ir esamiems LSS nariams ir draugams buvo įteikta dešimt nominacijų. Dėl „Metų alumno“ titulo varžėsi šeši kandidatai: Gintarė Kareivaitė, Andrius Zalitis, Dovydas Kinderys, Artūras Šaltis, Gabrielė Blekaitytė ir Dainius Dikšaitis. Apdovanojimas jau antrus metus iš eilės atiteko buvusiam LSS viceprezidentui Andriui Zaličiui. „Metų iniciatyva“ buvo paskelbtas Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos (KUSS) mitingas „Studijuoti negalima naikinti“. Su jais varžėsi Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (VIKO SA) organizuoti „VIKO SA Kursai“, Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) iniciatyva rengti kandidatų į rektorius debatai bei Kauno kolegijos Studentų atstovybės (KK SA) rubrika „Akademinis trečiadienis“. KK SA „Galimybių parkas“, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės (KVK SA) organizuotas Klaipėdos regiono aukštųjų mokyklų suvažiavimas (KRAMS), ISM Studentų atstovybės (ISM SA) „Creative Shock“ bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) Skaityti plačiau

Dalis geriausiai besimokančių studentų atgaus įmokas už studijas

2018 m. lapkričio 15 d. Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) valdyba patvirtino sąrašą asmenų, kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kaina. Už studijas sumokėtas lėšas atgaus 2446 geriausius rezultatus pasiekę studentai ir alumnai, studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose. Kompensacijoms skirta suma siekia 4,4 mln. eurų. Aukštųjų mokyklų pateiktais asmenų elektroninio pašto adresais jau išsiųsti pranešimai apie paskirtą kompensaciją. Dėl asmens duomenų saugumo negalime skelbti viešų kompensacijas gavusių asmenų sąrašų, todėl Fondas siunčia pranešimus apie paskirtą kompensaciją elektroniniu paštu. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondo tinklalapyje, informacinėje sistemoje „Parama“ turi pateikti elektroninius prašymus šiai kompensacijai išmokėti. Jei asmuo iki 2018 m. gruodžio 6 d. (imtinai) tokio prašymo nepateiks, laikytina, kad už studijas suteiktos kompensacijos jis atsisako. Kompensacija išmokama tik į to asmens, kuriam skirta kompensacija, asmeninę banko sąskaitą. Laiku užpildžiusiems prašymus, už studijas sumokėtos įmokos bus kompensuotos iki 2018 m. gruodžio 17 d. Šiemet kompensacijos paskirtos 9,98 proc. asmenų ir taip beveik pasiekta įstatymo Skaityti plačiau

Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentų susitikimas

Lapkričio 8-12 dienomis Latvijos sostinėje Rygoje vyko 74-asis Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas (NOM), kurio tema – „Student participation as a part of civic society“. Jame dalyvavo Danijos, Fererų salų, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Grenlandijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentų sąjungų atstovai. Susitikimo metu dalyviai diskutavo apie artėjantį Europos studentų sąjungos Valdybos posėdį ir dokumentus, kurie bus svarstomi. Didelis dėmesys buvo skiriamas „Statement on quality and fair internships“ ir „Anti-Discrimination Statement“, dalyviai galėjo užduoti klausimus apie 2019 metų Europos studentų sąjungos veiklos planą. Šiais klausimais vyko internetinės konsultacijos su Europos studentų sąjungos viceprezidentais ir Vykdomojo komiteto nariais. Taip pat vyko kiekvienos šalies studentų sąjungos veiklos pristatymai. Susitikimo metu Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė pristatė, kaip LSS į savo veiklą įtraukia naujus narius, kaip stiprinami narių gebėjimai ir studentiškas judėjimas bei kaip studentų interesams atstovaujama politiniu lygmeniu. Buvo aptariamas jaunimo aktyvumas rinkimų metu. Vyko thistimeimvoting.eu platformos pristatymas. Dalis susitikimo buvo Skaityti plačiau

Atnaujintos studentų pasiekimų vertinimo rekomendacijos

Du metus trukęs projektas „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ oficialiai baigtas ir uždarytas. Jį vainikavo praktinis susitikimas – „Rekomendacijų taikymo praktika“. Projekto tikslas – padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas. Taip pat peržiūrėti minėtų trijų aspektų dermės temą iš institucijos, dėstytojo ir studento perspektyvų bei parengti rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM) bendruomenės, inicijuodamos pokyčius. Pagrindiniai projekto uždaviniai: Atnaujinti ir (ar) sukurti nacionalinę studijų pasiekimų vertinimų sistemą atsižvelgiant į pasiekimų lygmenis; Suburti AM konsultantų tinklą nacionalinių ir tarptautinių patirčių pasidalijimui; Parengti vadovą aukštosioms mokykloms, kuris padėtų įgyvendinti naują studentų pasiekimų vertinimo sistemą; Skleisti informaciją bei teikti konsultacijas atitinkama tematika tikslinėms projekto grupėms. Birželio 1 d. projekto rekomendacijos buvo pateiktos trimis lygmenimis – instituciniu, dėstytojo ir studento (daugiau skaitykite čia). Rekomendacijomis siekiama aktyvinti diskusijas tarp dalyvių ir sutelkti bendras pastangas kuriant Skaityti plačiau

Student, become a minister!

On 15th of November The Government of Lithuanian Republic will be replaced by students! In celebration of the International Students day Lithuanian National Union of Students (LSS) is inviting students to become Prime Minister or a leader of selected Ministry for a day. You will have a chance to participate in Government’s meeting and discuss how every Ministry could contribute to the well-being of students. For those, who are interested in participating, please fill in form and send the following documents until November 5th:  CV;  Motivational letter, explaining why do you want to be a part of your selected Ministry (you can apply to no more than three positions, the choices should be put in order of priority in your motivational letter);  Two letters of recommedation, which may be written by the higher education institution, workplace, or any organisation, in which the student has or is working, volunteering Skaityti plačiau

Studente, tapk ministru! (Pratęstas registracijos laikas)

Lapkričio 15 d. LR Vyriausybę keičia studentai! Lietuvos studentų sąjunga (LSS), minint Tarptautinę studentų dieną, kviečia studentus vienai dienai tapti pasirinktos ministerijos vadovu arba Ministru Pirmininku ir Vyriausybės posėdyje aptarti, kaip kiekviena ministerija gali prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo. Visus norinčius dalyvauti, LSS kviečia užpildyti pateiktą formą ir iki lapkričio 8 d. 12 val. pateikti šiuos dokumentus: Gyvenimo aprašymą; Motyvacinį laišką, pagrindžiantį,  kodėl pretenduojama į pasirinktą ministeriją (galima kandidatuoti ne daugiau kaip į tris pozicijas, motyvaciniame laiške pasirinkimai pateikiami prioriteto tvarka); Dvi rekomendacijas, kurias gali suteikti aukštoji mokykla, darbovietė ar organizacija, kurioje studentas dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą, praktiką. Rekomendacijos, gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas turi atspindėti studento sukauptą patirtį, kompetencijas pasirinktos ministerijos darbo srityje. Dokumentai priimami nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 lapkričio 8 d. 12 val. LSS biure adresu A. Vivulskio 36, 2a. nuo 10 iki 18 val. arba elektroniniu Skaityti plačiau

Valstybinis studijų fondas laukia paraiškų socialinėms stipendijoms gauti

Lapkričio 1- 10 dienomis Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) – papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti. Spalio 24 d. Fondo valdyba 2 258 šalies aukštųjų mokyklų studentams skyrė socialines stipendijas 2018 metų rudens semestrą. Daugiausia šių stipendijų – 1 241 – suteikta atitikusiems Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4-to punkto 4.1 kriterijų, t. y., gaunantiems socialinę pašalpą (vieni gyvenantys ar savo šeimos sudėtyje). Jų stipendijoms reikalinga suma viršija 813 tūkstančių eurų. 524 studentų, atitikusių Aprašo 4.2 kriterijų (nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis), socialinėms stipendijoms skirta suma sudaro apie 343 tūkstančius eurų. 493 studentai atitiko Aprašo 4.3 kriterijų (netekę abiejų tėvų arba iki pilnametystės globoti, ne vyresni 25 metų). Jų socialinėms stipendijoms mokėti reikalinga suma Skaityti plačiau

Spalio 17-oji – Tarptautinė kovos su skurdu diena (ir AM pasiekiamumas)

Spalio 17-oji – Tarptautinė kovos su skurdu diena. Šios dienos minėjimas akcentuoja 3 siekius: palaikyti vargingiausiai gyvenančių žmonių pastangas pasipriešinti skurdui ir socialinei atskirčiai; priversti išklausyti skurstančius žmones ir užmegzti su jais dialogą; drauge su pačiais skurdžiausiais siekti, kad visuotinės žmogaus teisės iš tiesų galiotų visiems. Viena iš visuotinių žmogaus teisių – aukštasis mokslas. 41 LR Konstitucijos straipsnyje teigiama: „Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Taigi, vienas Tarptautinės kovos su skurdu dienos siekių – teisė į aukštąjį mokslą iš tiesų turi galioti visiems, nepriklausomai nuo jų socioekonominio statuso (SES) MOSTA duomenimis, aukštąjį mokslą pasiekia, deja, tik kas ketvirtas vaikas iš nepasiturinčios šeimos. Šie moksleiviai kur kas rečiau įgyja vidurinį išsilavinimą, laiko brandos egzaminus, o laikiusieji – išlaiko prasčiau. Į stipriausius Lietuvos Skaityti plačiau

Ryšių su visuomene komiteto mokymai PR PRO

Spalio 13-14 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos studentų sąjungos Ryšių su visuomene (LSS RsV) komiteto mokymai „PR PRO“. Dalyviai atvyko iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų. Pirmąją dieną RsV koordinatoriai pradėjo klausydami LSS Alumni Dainiaus Dikšaičio paskaitos apie komunikacijos planavimo svarbą bei auditorijas. Po pietų dalyviai atliko praktinio darbo užduotį – patys rašė renginio viešinimo komunikacijos planus mėnesio laikotarpiui ir aptarinėjo jų trūkumus bei privalumus, pasirinktas komunikacijos priemones. Buvusi Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės RsV komiteto pirmininkė Aura Okunytė ir LSS Alumni Dionis Martsinkevichus pasakojo apie įvaizdžio formavimą ir jo reikšmę studentų savivaldoje. Lektoriai rėmėsi asmenine patirtimi ir diskutavo su komitetų nariais apie tai, kokiomis priemonėmis galima taisyti sugadintą įvaizdį. Antrąją dieną LSS komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė kalbėjo apie tai, kodėl savivaldoms svarbu viešinti savo veiklą ne tik jiems įprastais kanalais. Dalyviai mokėsi, kaip teisingai rašyti pranešimą spaudai, bendrauti su žiniasklaida ir kas yra integruota komunikacija. Koordinatoriai aptarė kiekvieno sklaidos kanalo Skaityti plačiau