Preloader

Naujienos

Kaip galima integruoti ChatGPT į studijas?

Nemažai Lietuvos aukštųjų mokyklų išleido dirbtinio intelekto panaudojimo studijose gaires, kurios apibrėžia studentams panaudojimo ribas ir galimybes. Lietuvos studentų sąjunga ieškodama kūrybingų būdų naudoti dirbtinį intelektą studijų procese, pateikia keletą rekomendacijų.  Dirbtinis intelektas gali būti draugas, o ne priešas ChatGPT yra dirbtinio intelekto įrankis, kuris pagal pateiktą užklausą, duoda tekstinį atsakymą. Su šiuo įrankiu reikia „susidraugauti“ ir išmokti juo tinkamai, kūrybiškai naudotis. Tiek studentai, tiek dėstytojai turėtų keisti požiūrį į dirbtinio intelekto įrankius, kadangi ChatGPT gali padėti mokymo(si) procese. ChatGPT gali padėti studentui sugalvoti idėjas ar pasiūlyti, nuo ko pradėti rengti rašto darbą (Open Universities Australia, 2023). Labai svarbu tinkamai išmokti rašyti užklausas dirbtiniam intelektui, todėl verta praktikuotis laisvu metu. Užklausos turi suteikti įrankiui kuo daugiau informacijos, kad šis galėtų pateikti tinkamiausią atsakymą. Artėjant baigiamųjų darbų gynimams, ChatGPT galima išnaudoti labai kūrybiškai. Remiantis UNESCO (2023) duomenimis, sutinkamas siūlymas, kad ChatGPT gali padėti pasiruošti gynimams, nes jo galima paprašyti užduoti klausimus Skaityti plačiau

BUS RENKAMI TRYS NARIAI Į LSS VALDYBĄ

Gegužės 4 dieną vyksiančiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje bus renkami 3 nauji Valdybos nariai dvejų metų kadencijai. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas iki balandžio 25 d. 23:59 val. el. paštu prieziura@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar LSS darbuotoju.

Patvirtintos Sąjungos finansinė ir veiklos ataskaitos

Kovo 23 dieną delegatai, svečiai ir alumni susirinko į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Jos metu patvirtintos finansinė ir veiklos ataskaitos (nuo 2023-08-18 iki 2024-03-01 laikotarpio), išklausytos ir patvirtintos priežiūros komiteto rekomendacijos, išrinkti du nauji nariai į priežiūros komitetą bei išspręstas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentų savivaldos narystės Sąjungoje klausimas. Konferencija tradiciškai prasidėjo nuo studentiško himno „Gaudeamus“. LSS prezidentas Paulius Vaitiekus pasakė sveikinimo kalbą, pasidžiaugė, kad svečiai ir delegatai taip gausiai susirinko. Sąjungos vadovas Paulius pristatė LSS veiklos ir finansines ataskaitas, kurias delegatai patvirtino. Priežiūros komiteto narė Gabrielė Vilkytė pateikė pasiūlymus ir pastebėjimus apie LSS biuro veiklą ir finansinę padėtį. Pasikeitė priežiūros komiteto sudėtis. Išrinkti du nauji nariai: Jan Subatovič (Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė) ir Rokas Miltenis (Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybė). Dėkojame Giedrei Grigonytei ir Ignui Galicinui už darbą priežiūros komitete.  Posėdžio metu išspręstas LMTA studentų atstovybės klausimas. Ši organizacija nusprendė pasitraukti iš Lietuvos studentų Skaityti plačiau

Sąjungos atstovai svečiavosi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Kovo 19 dieną Lietuvos studentų sąjunga (LSS) pradėjo nuo susitikimo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). Sąjunga kartu su Ministerija diskutavo pagrindiniais aukštojo mokslo klausimais.  Kolegijų reorganizavimo procesai Akademinius pusryčius pradėjome nuo kolegijų reorganizavimo klausimo. Kartu su viceministru Justu Nugaru ir ministro patarėju Andriumi Zaličiu aptarėme, kokie kolegijų stiprinimo projekto veiksmai jau įgavo pagreitį, kaip sekasi aukštosioms mokykloms susitarti ir pradėti procesus. Pasak viceministro J. Nugaro, 5 iš 6 patvirtintų projektų jau vyksta, tačiau situacija visų skirtinga: vienoms aukštosioms mokykloms lengviau pavyksta susitarti, kitos ieško spragų procese, siekiant jį nukelti. Susitikime dalyvavo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Kauno kolegijos studentų savivaldų atstovai, kurių aukštosios mokyklos dalyvauja reorganizavimo procesuose. Studentų lyderiai pastebi, kad daugiausiai dėmesio šiuo metu yra skiriama administraciniams procesams, o apie tolimesnį studijų vykdymą nekalbama. LSS tiki, kad reikia užtikrinti aiškumą tiek esamų studentų, tiek absolventų tarpe. Svarbu žinoti, kaip reorganizuotose kolegijose atrodys stojimas ir pereinamasis etapas.  Skaityti plačiau

Skelbiami rinkimai dvejoms priežiūros komiteto nario vietoms užimti

Kovo 23 dieną Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinės–rinkiminės konferencijos metu bus renkami du Priežiūros komiteto nariai vienerių metų kadencijai. Norintys kandidatuoti  turi pateikti prašymą iki kovo 16 d. 12:00 el. paštu info@lss.lt. Priežiūros komitetas yra LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas. Jo sudėtį sudaro 4 nariai ir 1 pirmininkas. Komiteto nariu gali tapti esami ar buvę tikrųjų narių ir narių stebėtojų nariai, ar buvę LSS biuro darbuotojai. Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas bei pasiūlymus Prezidentui, Tarybai, Valdybai ir Konferencijai ir atlieka kitas LSS Įstatuose numatytas funkcijas. Daugiau informacijos apie priežiūros komiteto nario pareigas ir darbą rasi LSS Įstatuose.   

Šiemet pasikeitė būsto kompensacijos sąlygos: ar studentai už būsto nuomą gali mokėti mažiau?

Studentai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą mieste, kuriame studijuoja, gali pretenduoti į būsto nuomos dalies kompensaciją. Visgi, nuo šių metų kompensaciją gauti darosi sudėtingiau, kadangi atsirado papildomų sąlygų. Kriterijai, kurie svarbūs, norint gauti kompensaciją Paraiškos pildymas kompensacijai gauti, yra nelengvas procesas. Todėl prieš pildant prašymą, atkreipkite dėmesį į sąlygas, kurias turite atitikti, norėdami gauti kompensaciją: Studentas turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą tame būste, už kurį nori gauti būsto dalies kompensaciją. Teisę į būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi tie asmenys ir šeimos, kurių deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių: Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur 1 10 912 16 368 2-3 21 472 29 680 4 24 640 52 800 5 30 800 66 000 6 36 960 79 200 7 43 120 92 400 8 49 280 105 600 9 55 440 118 800 10 61 600 132 000 Asmenys, kurie neturi nuosavybės teise būsto Skaityti plačiau

Studentų problemos nugulė ant Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko stalo

Studentų dienos proga Lietuvos studentų sąjunga (LSS) rengė eisenas, kurios nusidriekė per tris didžiuosius Lietuvos miestus: Kauną, Vilnių ir Klaipėdą. Lapkričio 17 dieną, studentai išėjo į gatves, nešini plakatais su studentiškomis problemomis, triukšmingai šventė ir diskutavo. Studentų šventės metu dalyviai pildė studentų problemų deklaracijas, kurios vakar pasiekė LR Seimą. Deklaracija – geras paruoštukas  LSS atstovai svečiavosi pas Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) pirmininką A. Žukauską. Susitikimo metu jam buvo įteikta studentų problemų deklaracija. LSS ir ŠMK pirmininkas aptarė dabartines studentų problemas: jos buvo išgirstos ir aptartos. „Jeigu kada stigs problemų, su kuriomis dirbti, prisiminkite šią studentų problemų deklaraciją, tai puikus paruoštukas“, – įteikdamas problemas pasakė LSS prezidentas P. Vaitiekus. Sąjunga tęsdama savo darbus, atkreips dėmesį į pastabas ir vietas, kurios, pasak studentų, reikalauja pokyčių. Karo prievolės klausimas Viena iš problemų, kuri buvo minima deklaracijoje, yra studentų šaukimas į karo tarnybą. Susitikimo metu šiam klausimui buvo skirta daugiausiai dėmesio. Diskusijų metu Skaityti plačiau

Sąjunga parengė rekomendacijas aukštosioms mokykloms: studentiškos įžvalgos, kaip puoselėti akademinį sąžiningumą

2022 metais Lietuvos studentų sąjunga (LSS) vykdė tyrimą, siekdami išsiaiškinti akademiškai nesąžiningo elgesio paplitimą ir formas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Išanalizavus tyrimo duomenis ir remiantis ekspertų nuomone, buvo suformuotos LSS rekomendacijos aukštosioms mokykloms. Studentų atstovų vaidmuo Aukštosios mokyklos renka grįžtamojo ryšio anketas apie dėstytojus, paskaitų procesą ir jų kokybę. Nors duomenys ir renkami, tačiau svarbu, kad į apklausos rezultatus būtų atsižvelgiama ir atinkamai reaguojama.  Studentų atstovai turėtų būti įtraukiami į visas darbo grupes ir struktūrinius aukštosios mokyklos vienetus, apsprendžiančius akademinės etikos klausimus aukštojoje mokykloje. Sprendimai dėl akademinės etikos klausimų aukštojoje mokykloje neturėtų būti priimami be studento, kaip socialinio dalininko, įsitraukimo. Rekomendacijų rengėja LSS akademinių ir socialinių reikalų vadovė Gabija Juzėnaitė mano, kad studentų atstovų rolė yra labai svarbi: „Studentų įtraukimas į sprendimus, susijusius su akademine etika, rodo tam tikrą norą pasidalinti atsakomybe: už etišką elgesį aukštojoje mokykloje turėtų būti atsakingas tiek studentas, tiek dėstytojas ar kitas aukštosios mokyklos darbuotojas“. Dėstytojai turėtų Skaityti plačiau

Kokie buvo 2023 metai Lietuvos studentų sąjungai?

Pasibaigus darbingiems 2023 metais, norime pasidalinti su jumis, su kokiais klausimais ir iniciatyvomis Sąjunga dirbo pernai.  Studijų kokybė 2022–2023 metais LSS vykdė tyrimą apie akademinį sąžiningumą. Rezultatai, lyginant su ankstesniais tyrimais, gerėjantys, tačiau dar yra kur tobulėti. Šiuo metu Sąjunga rengia akademinio sąžiningumo rekomendacines gaires, kuriomis pasidalins su aukštosiomis mokyklomis. 2023 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) iniciatyva prasidėjo kolegijų reorganizavimo procesas, kurio metu silpniau įvertintos ar mažai studentų renkančios kolegijos jungiasi prie stipresnių. Sąjunga, siekdama atliepti studentų lūkesčius vykstančioje reformoje, parengė savus kriterijus, kuriais vadovaujantis teikė pastabas ŠMSM planui. Reorganizavimo procesas vis dar tęsiasi, tačiau jam pasibaigus iš 12 Lietuvos kolegijų turėtų likti 7. Praėjusiais metais buvo dirbama su dirbtinio intelekto panaudojimo aukštajame moksle klausimu. Kol kas ši tema dar yra „pilkojoje zonoje“ Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau Sąjungos nuomone, tinkamai naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais, galima išgauti kūrybiškų ir naudingų rezultatų mokymosi procesui. Studijų aplinka ir procesas Pradėtas spręsti Skaityti plačiau

Ieva Vengrovskaja: Ar studentas su negalia ir be negalios turi lygiavertiškas galimybes Lietuvos aukštajame moksle?

Gruodžio 3 dieną minima tarptautinė žmonių su negalia diena. Gruodžio mėnesį matome daugiau skelbimų, straipsnių, konferencijų, veiklų, kurių pagalba šviečiama visuomenė apie negalias, sutrikimus turinčius asmenis. Kalbame apie studijų prieinamumą ir negalią turinčių studentų įtraukimą į studijų procesą, bet ar tikrai realybė atitinka viziją? LSS viceprezidentė Ieva Vengrovskaja dalyvavo Negalios forume, iš kurio išsinešė minčių apie negalią turinčių studentų padėtį aukštajame moksle. Negalią turintys studentai Lietuvos aukštajame moksle Studentų, turinčių individualių poreikių, kylančių iš negalios, sunkumai ir studijų gerbūvis didžiąja dalimi priklauso nuo aukštosios mokyklos, kurioje jie studijuoja. Šiandien vis labiau jaučiamas didelis studijų pritaikomumo ir prieinamumo atotrūkis, lyginant aukštąsias mokyklas. Vienos aukštosios mokyklos žengia žingsnius, taikydamos individualius studijų planus, kalbėdamos apie sutrikimų, kylančių iš negalios, ir negalių įvairovę bei individualų studijų ir studijų aplinkos pritaikymą. Kitos aukštosios mokyklos vis dar studijų pritaikomumą traktuoja tik fizinei negaliai, pritaikant infrastruktūrą.  Ieva mano, kad šis pritaikomumo atotrūkis tarp aukštųjų mokyklų kiekvienais metais Skaityti plačiau