Preloader

Naujienos

Rašto darbų pirkimas: rizikuoti savo ateitimi neverta

Spalio mėnesio pabaigoje vyko LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuojama konferencija „Etika akademinėje aplinkoje 2021“. Šiemet ypatingas dėmesys skirtas nesavarankiškų mokslo ir studijų darbų rengimo praktikos problematikai.  Pirkdami darbus studentai kenkia patys sau Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atliekamo tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas“ duomenimis, rašto darbų pirkimo paplitimas kasmet kinta neženkliai. 2015 m. 19 proc. studentų teigė, jog ši nesąžininga elgesio forma yra paplitusi / greičiau paplitusi, 2017 m. šis procentas padidėjo iki 21 proc., o 2019 m. siekė 17 proc. LSS Socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė pastebi, kad tendencija yra nepastovi, todėl kyla grėsmė, kad skaičiai gali išaugti. „Liūdniausia, kad studentai pirkdami darbus patys iš savęs atima galimybę įgyti žinių, kurios bus reikalingos ateityje studijuojant ar dirbant.“ Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyr. analitikė dr. Eglė Ozolinčiūtė prideda, kad šis nusižengimas turi įtakos studentų motyvacijai studijuoti, profesinio patikimumo praradimui, pavojui sąžiningai konkurencijai ir bendram visuomenės Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjunga siūlo Seimo nariams atidirbti mokesčių mokėtojų pinigus: „Savanoriaukite“

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas siūlo įpareigoti rezidentus atidirbti Lietuvoje, jeigu jų studijos buvo finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Jei ši idėja bus plėtojama toliau, Lietuvos studentų sąjunga (LSS) siūlo Seimo nariams baigus kadenciją kelerius metus savanoriauti Lietuvos nevyriausybinėse organizacijose, kuriose ypač jaučiamas savanorių trūkumas. Pasak A. Matulo, padirbėti Lietuvai yra netgi garbė, jeigu valstybė už savo pinigus finansuoja 6 metų studijas, po to finansuoja kelerių metų rezidentūrą: „negi tas Lietuvos pilietis, kurio pinigais šitos studijos vykdomos, neturi teisės paprašyti jūsų dvejus ar trejus metus padirbėti Lietuvoje“ – sako jis. LSS prezidento Vytauto Kučinsko nuomone, jei jau kalbame apie atidirbimą, tokias sąlygas reikėtų taikyti visiems: „Kadangi 4 metų politiko darbas taip pat yra finansuojamas valstybės lėšomis, tai negi Lietuvos piliečiai neturi teisės prašyti, kad baigę kadenciją Seimo nariai kelerius metus savanoriautų nevyriausybinėse organizacijose, kur trūksta savanorių. Tai būtų netgi garbė.“  V. Kučinskas atkreipia dėmesį, kad tai jau ne Skaityti plačiau

Mokymuose „Veik“ tobulėjo savivaldų sričių koordinatoriai

Praėjusį savaitgalį vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mokymai „Veik“, skirti studentų savivaldų komitetų koordinatoriams ir aktyviems nariams. Mokymų metu dalyviai gilino jau turėtas žinias apie atstovavimą, komandinį darbą bei ugdė kompetencijas pagal atskiras veiklos sritis. Studentų atstovai dirbo penkiose grupėse pagal temas: socialiniai ir akademiniai reikalai, žmogiškųjų išteklių valdymas, ryšiai su visuomene, projektų valdymas ir marketingas. „Veik“ tikslas – ugdyti sričių koordinatorių vadovavimo įgūdžius ir specifines toje srityje reikalingas kompetencijas. Taip pat, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų savivaldų sričių vadovų“, – pasakoja LSS organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. „Mokymų programą sudarėme pagal savivaldų išsakytus lūkesčius ir tai, su kokiomis problemomis ar klausimais jie susiduria dažniausiai. Nors kiekviena sritis dirbo atskirai, visa mokymų medžiaga buvo orientuota į tai, kad kiekvienos srities tobulėjimas vestų link kokybiškesnio atstovavimo studentams.“ – prideda jis. „Veik“ – tradiciniai Lietuvos studentų sąjungos mokymai, ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ dalis.

Finansinė būsimų pedagogų paskata – būdas pritraukti, bet ne išlaikyti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) parengė siūlymą, kuriame numatyta 300 eurų stipendiją skirti ne visiems pedagogikos studentams, o ketvirto kurso studentams ir tiems, kurie pasirašys sutartis su mokykla ar savivaldybe, mokėti 500 eurų stipendiją, už kurią teks atidirbti. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) tokį siūlymą vertina kaip priemonę, kuri problemos iš esmės nesprendžia. Finansinė paskata – būdas pritraukti, bet ne išlaikyti LSS Viceprezidentas Paulius Vaitiekus mano, kad toks finansinio skatinimo modelis problemos iš esmės nesprendžia. „Tai sukurs fiktyvius skaičius, kad mes turime specialistų, kurie nori dirbti regionuose, bet jokiu būdu negarantuos, kad studentas tris metus atidirbęs regiono mokykloje, ten ir pasiliks.“ P. Vaitiekaus nuomone, reikėtų pradėti nuo esminių permainų ir sisteminio požiūrio, pradedant studijų programų kokybės peržiūra, kad mokytojų rengimo sistema atlieptų esamus poreikius ir studentų lūkesčius, baigiant darbo regioninėse mokyklose problematikos analize. „Studentus turėtų motyvuoti patraukli darbo vieta ir sąlygos, o ne ateities pasirinkimus apribojanti stipendija.“ Svarbu didinti Skaityti plačiau

Studentų susidomėjimas valstybės remiama paskola nedidelis – reikalingi pokyčiai

Kaip ir kasmet Valstybinis studijų fondas (VSF) paskelbė apie prašymų valstybės remiamoms paskoloms gauti teikimo pradžią. Iki rugsėjo 20 d. galima pateikti prašymą internetu, tačiau tik maždaug 6 proc. Lietuvos studentų ryžtasi imti paskolą. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) teigimu, šis paramos mechanizmas veiktų efektyviau, jei būtų užtikrintos lankstesnės paskolos grąžinimo sąlygos. Valstybės remiama paskola patraukli tik maždaug 6 proc. studentų Šiuo metu studentai gali pasiimti trijų tipų paskolas: studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms (išvykstant studijuoti į užsienį). Paskolos grąžinimas pradedamas praėjus 12 mėnesių nuo paskolos sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos arba studijų nutraukimo datos. 2021 m. LSS atlikta „Studentų studijų ir darbo derinimo analizė“ parodė, kad ketvirtadalis studentų pasinaudotų galimybe gauti valstybes remiamas paskolas, jei grąžinimo momentas būtų susietas su pajamomis.  „Kadangi pradėti paskolos grąžinimą reikia pakankamai greitai, natūralu, kad kyla abejonių, ar baigus studijas per metus pavyks įsitvirtinti darbo rinkoje ir atsidėti lėšų paskolos grąžinimui. Skaityti plačiau

LSS pusmečio veiklos ataskaita: kokių tikslų pasiekta?

Rugpjūčio 27 d. vykusioje neeilinėje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje buvo patvirtintos tarpinės Sąjungos veiklos ir finansų bei Priežiūros komiteto ataskaitos, išrinktas naujas Priežiūros komiteto narys. Juo tapo Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) Alumni Laurynas Samajauskas. Konferencijos metu LSS prezidentas Vytautas Kučinskas pristatė tarpinę Sąjungos veiklos ataskaitą. Pagal 2021–2025 m. LSS Strategiją veiklos įgyvendinimas apima penkias strategines kryptis: aukštojo mokslo proveržį, institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimą ir procesų optimizavimą, augančią ir tobulėjančią studentų savivaldų bendruomenę, išorinio finansavimo veiklą ir Lietuvos studento pažymėjimo vystymą. Aukštojo mokslo proveržis Nuo šių metų kovo iki rugpjūčio mėnesio siekiant aukštojo mokslo proveržio parengtos 2 pozicijos, reaguojant į Mokslo ir studijų įstatymų pakeitimų projektus dėl stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų suvienodinimo. Pozicija dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pateikto įstatymų projekto pakeitimo pristatyta tarpinstituciniame Vyriausybės pasitarime. Remiantis ja, atliktos įstatymo projekto aiškinamojo rašto korekcijos. Birželio mėnesį ŠMSM atstovai pristatė pirminius Skaityti plačiau

Politikai sutarė dėl Lietuvos švietimo: kas aktualu studentams?

Šiandien Seime atstovaujamos politinės partijos pasirašė susitarimą dėl Lietuvos švietimo politikos iki 2030 metų. Dokumente numatyta, kad bus gerinamas aukštojo mokslo prieinamumas diegiant alternatyvius stojimo į aukštąsias mokyklas būdus, koreguojamas studijų finansavimo modelis ir didinamas įsidarbinimo pagal įgytą kvalifikaciją lygis. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Vytautas Kučinskas tokius sprendimus sveikina ir tikisi, kad bus imtasi realių veiksmų: „Nacionalinis susitarimas nėra strategija ar priemonių planas, tai gairės. Iš vienos pusės, šaunu, kad partijos sutarė klausimais, apie kuriuos LSS kalba jau seniai. Kita vertus, laukia daug darbų, kad dokumente įrašytos idėjos virstų realybe.“ Dėmesys studijų prieinamumui  Politinės partijos sutarė, kad nuo 2024 metų bus taikomi vienodi minimalūs stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai, nepriklausomai nuo studijų finansavimo. Taip pat planuojama, kad plėtojant aukštojo mokslo socialinę dimensiją ir diegiant alternatyvius stojimo į aukštąją mokyklą būdus, iki 2024 metų bus sukurtos prielaidos, didinančios aukštojo mokslo prieinamumą ir užtikrinančios lygias galimybes visiems asmenims, atitinkantiems nustatytą minimalų Skaityti plačiau

Prezidentas: Lietuvos studentų sąjungos vaidmuo yra neabejotinas

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aukštojo mokslo politikos formuotojus ir studentų lyderius sukvietė į Klaipėdoje vykstantį tradicinį renginį – LSS Asamblėją 2021 „Vakar, šiandien, rytoj“. Susirinkusius sveikino LR Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs svečiai. Prezidentas akcentavo studijų prieinamumo svarbą Asamblėjos dalyvius pasveikinęs Prezidentas džiaugėsi, kad LSS nuo pat veiklos pradžios kėlė socialinius klausimus, tokius kaip stipendijų kėlimas, akademinis sąžiningumas ir etika. G. Nausėda atkreipė dėmesį, kad šiandien ypač svarbu kalbėti apie lygų startą norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose: „Turi atsirasti didesnės galimybės aukštojo mokslo siekti asmenims, kurie mokyklos suole susidūrė su socialiniais iššūkiais ar dėl netolygios mūsų bendrojo ugdymo švietimo sistemos neturi lygių galimybių dalyvauti konkurencinėje kovoje.“ Prezidento teigimu, studijų prieinamumo klausimas buvo aptartas šią savaitę vykusiame susitikime su ŠMSM Ministre. „Įstatymo projektas jau yra beveik parengtas ir bus pateiktas LR Seimo rudens sesijai“, – teigė valstybės vadovas. Ministrės Skaityti plačiau

Klaipėdoje susitiks švietimo bendruomenės lyderiai ir studentų atstovai

Rugpjūčio 27–29 d. vyks 22-oji Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Asamblėja „Vakar, šiandien, rytoj“. Šiemet Sąjunga švenčia 30-ąjį gimtadienį, todėl renginio metu bus prisimenama studentiško judėjimo istorija, įtaka Lietuvos švietimo politikai, diskutuojama apie šiandienos iššūkius ir galimybes bei organizacijos ir aukštojo mokslo ateitį. Pirmoji Asamblėjos diena prasidės iškilminga konferencija Klaipėdos universitete. Jos metu politikai, švietimo ekspertai ir studentų lyderiai diskutuos apie studentiško judėjimo raidą, šiuo metu kylančius iššūkius ir ateities galimybes. Konferencijos dalyvius sveikins LR Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs svečiai. „Asamblėja suteikia galimybe ne tik visai Sąjungai susiburti ir pasidalinti mintimis bei idėjomis, bet ir su Lietuvos švietimo bendruomenės atstovais aptarti aktualius klausimus. Šiemet sieksime atrasti bendrus sąlyčio taškus galvojant apie Lietuvos aukštojo mokslo ateitį ir drauge užsibrėžti tikslus atitinkančius tiek dabartinių, tiek būsimų studentų lūkesčius“, – teigia LSS prezidentas Vytautas Kučinskas. Po diskusijų vyks neeilinė LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų Skaityti plačiau

LSS Konferencijoje bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Konferencijos metu bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys. Priežiūros komitetas – LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas. Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik esami ar buvę tikrųjų narių ar narių stebėtojų nariai. Kandidatas į Priežiūros komitetą turi pateikti tikrojo nario arba nario stebėtojo vadovo raštišką patvirtinimą (pateikti iki rugpjūčio 13 d. el. paštu info@lss.lt) arba patvirtinimą, išsakytą žodžiu Konferencijos metu, kad Kandidatas yra arba buvo tikrojo nario arba nario stebėtojo narys. Priežiūros komiteto nariai negali būti kitų LSS organų nariais, išskyrus delegatais Konferencijoje. Priežiūros komitetą sudaro jo pirmininkas ir kiti 4 nariai. Priežiūros komiteto nariai renkami Konferencijoje dviejų metų kadencijai.  Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas Skaityti plačiau