Preloader

Anonsai

Rugsėjo 8 d. Vilniuje dviračių žygiu bus minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

2017 m. LSS atliktas tyrimas atskleidė, kad 4 iš 5 studentų per paskutinius metus jautė didelį nerimą, 3 iš 4 – stiprų stresą, 63 proc. – ilgai besitęsiančią blogą nuotaiką, 59 proc. jautė nemigą, o beveik pusė (46 proc.) – valgymo sutrikimus. Kad per paskutinius metus patyrė depresiją teigė 30 proc. respondentų. Psichologinė studentų būklė kelia nerimą, o jie patys nėra linkę kreiptis pagalbos. Susidūrę su psichologiniais sunkumais apklaustieji studentai teigė, jog ieškotų informacijos internete, kalbėtų su draugais, mėgintų keisti gyvenimo būdą ar tiesiog nieko nedarytų. Savižudybių prevencijos biuras, Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo Linija, Vaikų Linija, Krizių Įveikimo Centras ir asociacija „Artimiems“ kviečia š. m. rugsėjo 8 dieną 11 val. prie Baltojo tilto dalyvauti Pasaulinės savižudybių prevencijos dienai paminėti skirtame renginyje – dviračių žygyje. Renginio metu dalyviai turės galimybę dalyvauti 10 kilometrų dviračių žygyje, pasikalbėti su emocinės paramos tarnybų savanoriais, sužinoti daugiau apie savižudybių rizikos ženklus bei esamos pagalbos galimybes. Kasmet Skaityti plačiau

LSS Asamblėjoje – neeilinė ataskaitinė konferencija ir nario į Priežiūros komitetą rinkimai

Paskutinį vasaros savaitgalį savivaldų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos veiklą ir išrinkti narį į Priežiūros komitetą. Sąjungos ataskaitos teikimo konferencija vyks rugpjūčio 24 d. (penktadienį) Klaipėdos universitete. Konferencijos pradžia 16.00 val. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys tarpinę Sąjungos veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys bei tvirtinamos aukštojo mokslo vizijos gairės socialinės dimensijos tema. Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių esami (išrenkami trys) valdymo ir/ar priežiūros organų nariai. Kandidatai į Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto narių pareigas turi pateikti paraiškos dokumentų originalus į Lietuvos studentų sąjungos centrinį biurą (A. Vivulskio 36, Vilnius) bei Skaityti plačiau

Open Call for Application: 22nd ASEF Summer University

The 22nd ASEF Summer University (ASEFSU22) will take place from 12 – 23 September 2018 in Croatia & Slovenia on the topic of Sustainable Tourism & Green Economies. By participating in ASEFSU22, you will join a group of 51 environmentally conscious students and young professionals from all ASEM countries for 2 weeks. Next to an invaluable international and intercultural experience, you will have the opportunity to learn and share your knowledge on sustainable tourism and green economies through a local “Innovathon” and Challenge Hub. Your inputs at ASEFSU22 will finally be presented by youth representatives at ASEM government and meetings, and contribute to the deliberations of ASEM policy makers. Press here for more information.

Prasideda LSS Paramos fondo trumpalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas trumpalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas. Projektų paraiškas trumpalaikiams projektams savivaldos gali teikti nuo einamųjų metų balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. Fondo lėšos, skirtos trumpalaikiams savivaldos projektams remti, gali būti naudojamos nuo projektų vykdymo pradžios iki pabaigos, tačiau ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų liepos 1 d. ir ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis: 1. Parama veiklai, kuri atitinka LSS strategiją/veiklos planą (prioritetinė veiklos rūšis); 2. Parama akademinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis); 3. Parama socialinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis); 4. Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui; 5. Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms; 6. Partnerystės programa; 7. Parama kritinėms situacijoms spręsti; 8. Institucinė parama. Studentų savivaldos, norinčios gauti finansavimą, Lietuvos studentų sąjungai turi pateikti Skaityti plačiau

Ataskaitos teikimo konferencija

Balandžio pradžioje studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos metų veiklą. Sąjungos metų veiklos ataskaitos teikimo konferencija vyks balandžio 7 d. (šeštadienį) Klaipėdos universitete. Registracijos pradžia 11.00 val. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus tvirtinamos aukštojo mokslo vizijos gairės dėl studijų kokybės sampratos. Darbotvarkės projektą galite rasti čia. Konferencija yra aukščiausia valdančioji struktūra, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Ją sudaro tikrųjų narių deleguoti atstovai, kurie sprendžia tokius klausimus, kaip Sąjungos įstatų ir darbo reglamento (tai pagrindiniai dokumentai, kuriais grindžiama organizacijos veikla) tvirtinimas bei keitimas. Konferencija taip pat vertina Studentų sąjungos veiklą, dvejų metų kadencijai renka prezidentą bei Kontrolės komiteto narius.

Skelbiami Valdybos nario rinkimai

Kovo 24 d. vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Kauno regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki kovo 10 d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Praktika Lietuvos studentų sąjungos biure

Lietuvos studentų sąjunga kviečia prisijungti prie nacionalinio biuro komandos. Laukiame studentų, norinčių atlikti praktiką rinkodaros, komunikacijos, organizacijos stiprinimo, maketavimo/montavimo bei projektinės veiklos srityse. Komunikacijos vadovo asistentas Maketuotojas Montuotojas Organizacijos stiprinimo vadovo asistentas Projektų vadovo asistentas Rinkodaros vadovo asistentas Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško iki vasario 8 d. el. paštu justina.strimaityte@lss.lt Kontaktinis asmuo: Justina Štrimaitytė Organizacijos stiprinimo vadovė El. p. justina.strimaityte@lss.lt Tel. nr. +370 636 38 668

„Akademinio sąžiningumo indekso“ tyrimo pristatymas

Sausio 23 d. 10 val. ELTA konferencijų salėje bus surengta spaudos konferencija „Akademinio sąžiningumo  indekso“ tyrimui pristatyti. Tyrimu „Akademinio sąžiningumo indeksas” siekiama įvertinti akademinio nesąžiningumo paplitimą Lietuvos aukštosiose mokyklose bei įvertinti sąžiningumo pokytį. Taip pat sužinoti, kas, tyrime dalyvavusių studentų nuomone, lemia nesąžiningą elgesį bei kokios priemonės jam efektyviausiai užkirstų kelią. Tyrime analizuojami trijų bangų duomenys. Pirmoji tyrimo banga vyko 2013 m. kovo 30 – balandžio 7 dienomis, buvo apklausti 1638 studentai. Antroji – 2015 m. kovo 20 – balandžio 4 dienomis, apklausti 1243 studentai. Trečioji – 2017 m.  gegužės 25 – birželio 20 dienomis, apklausti 1071 studentai.  

Skelbiami LSS Valdybos narių rinkimai

Vasario 10 d. vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkami 2 organizacijos Valdybos nariai. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys du nariai – Klaipėdos regionui ir Kauno regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki sausio 25 d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. (5) 26 853 30

Pratęsiamas laikas kandidatų į LSS Valdybą dokumentų pateikimui

Pranešame, kad pratęsiamas laikas kandidatų į Lietuvos studentų sąjungos Valdybą dokumentų pateikimui – norintys kandidaduoti, dokumentus gali pateikti iki lapkričio 25 d. (šeštadienio) 23.59 val. el. paštu  info@lss.lt. Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Primename, kad kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento.