Preloader

Baigiantis metams Lietuvos studentų sąjunga pristatė svarbiausius veiklos rezultatus

2022 metais Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aktyviai reagavo į tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Besibaigianti pandemija ir rusijos karas prieš Ukrainą, nulėmė kitus veiklos prioritetus, tačiau Sąjunga kryptingai siekė ir veiklos tikslų, numatytų organizacijos strategijoje.

Socialinės dimensijos vystymas

LSS jau eilę metų siekia, kad aukštasis mokslas būtų prieinamas visiems, nepaisant socialinės ir ekonominės padėties bei individualių poreikių. Šiemet Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta socialinės dimensijos sąvoka, prisidėta prie socialinės dimensijos plano kūrimo. Jame numatytos priemonės padės tikslingai siekti studentų įvairovės užtikrinimo aukštajame moksle. Tikimasi, kad jis bus patvirtintas dar iki šių metų pabaigos. 

Dar viena svarbi studijų prieinamumo pergalė – įteisintas papildomas būdas patekti į aukštąją mokyklą. Nuo 2024 m. asmenys iš socialiai jautrios aplinkos, baigę trumpąsias studijas arba turintys darbo ar savanorystės patirties, į aukštąją mokyklą galės stoti per papildomą konkursinę eilę. 

Kokybiškų studijų sąlygų užtikrinimas

Vienas iš strateginių LSS tikslų – studentų nubyrėjimo valdymo įrankių įgalinimas aukštosiose mokyklose. Ši priemonė leis pastebėti studentų patiriamus sunkumus ankstyvoje stadijoje ir suteikti reikiamą, savalaikę pagalbą. Šiuo metu yra baigiama ruošti pozicija dėl studentų nubyrėjimo ir bendradarbiaujant su partneriais rengiamas įrankio kūrimo projektas.

Šiemet dėmesys skirtas ir studentų praktikoms, siekiant jų kokybės. Seimo pavasario sesijoje pateikimo stadiją praėjo siūlymas apmokėti privalomas studentų praktikas viešajame sektoriuje ir rekomendacija tai daryti privačiame.

Tarptautinių studentų padėties gerinimas

LSS Taryba šiemet patvirtino rezoliuciją dėl tarptautinių studentų teisių. Dalis joje nurodytų sąlygų jau yra įtvirtintos teisės aktuose. Seimui priėmus Užsieniečių teisinės padėties ir rinkliavos įstatymų pakeitimus, panaikintas ribojimas bakalauro pakopoje studijuojantiems užsieniečiams dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, supaprastinta laikino leidimo gyventi gavimo tvarka ir perpus sumažinta rinkliava už jo išdavimą.

Užsieniečiams nebereikia kreiptis dėl vizos. Laikiną leidimą gyventi jie gali gauti iš karto, dar net neatvykę į Lietuvą. Procesai vyksta greičiau – laikino leidimo gyventi dėl studijų arba darbo po studijų reikia laukti nebe 3, o 2 mėnesius. Pokyčiai orientuoti ne tik į bakalauro, bet ir aukštesnių pakopų studentus. Pavyzdžiui, doktorantams laikinas leidimas gyventi išduodamas 3 metams, vietoje 2. Magistrantams ar ieškantiems darbo Lietuvoje baigus studijas leidžiama atvykti kartu su šeimos nariais, netaikant reikalavimo Lietuvoje būti pragyvenus 2 metus.

Studentų apgyvendinimo problemos

Vasaros pabaigoje atsirado problemų dėl studentų apgyvendinimo: trūko vietų bendrabučiuose, o būsto nuoma studentams buvo per brangi. LSS ėmėsi aktyvių veiksmų siekiant užtikrinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą ieškant laisvų vietų bendrabučiuose.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) buvo pateikti reikalavimai išplėsti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją studentams, užtikrinti tęstinį finansavimą bendrabučių infrastruktūros plėtros projektams, sudarant galimybes aukštosioms mokykloms kurti kokybiškas gyvenimo sąlygas, ir skirti papildomų lėšų bendrabučių renovacijai ir statybai.

Siekiant, kad visose aukštosiose mokyklose būtų sudarytos kokybiškos apgyvendinimo sąlygos, LSS sudarė bendrabučių kokybės standarto kūrimo gaires. Dokumentas padės kiekvienai studentų savivaldai nustatyti apgyvendinimo sąlygų trūkumus ir siekti pokyčių.

Pagalba Ukrainai

Nuo pat karo pradžios LSS palaiko ryšį su Ukrainos studentų sąjunga. Siekiama suteikti reikiamą pagalbą ir paramą tarptautiniu lygmeniu, bendradarbiaujant su Europos studentų sąjunga.

Aktyviai prisidėta ir prie pagalbos į Lietuvą studijuoti atvykusiems ukrainiečiams: organizuota mentorystės programa, su ŠMSM derėtasi dėl stipendijų skyrimo ir paramos užtikrinimo vasaros mėnesiais.

Į pagalbos teikimą aktyviai įsitraukė visa Sąjungos bendruomenė: studentų savivaldos organizavo įvairias akcijas savo aukštosiose mokyklose, lėšos buvo renkamos LSS vidinių renginių metu, organizacijos alumnai skyrė finansinę paramą.

Pokyčiai ir augimas organizacijos viduje

Siekiant, kad kiekvienas LSS veikiantis studentų atstovas turėtų jo veiklai reikalingas žinias, vyko mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“, „Strategijos akademijos“ mokymai ir konsultacijos. 

Metų pradžioje patvirtintos ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos, kas leidžia užtikrinti kryptingą atstovavimą studentams.

Spalio 15 d. Paulius Vaitiekus išrinktas Sąjungos prezidentu, gruodžio pabaigoje prie LSS Biuro komandos prisijungė dvi naujos darbuotojos – išorinės komunikacijos vadovė Gabrielė Jarošiūnaitė ir projektų vadovė Joana Gasiulytė.