Preloader

Automatinis akademinių kvalifikacijų pripažinimas Baltijos šalyse

Nuo šiol baigus studijas vienoje Baltijos šalyje ir norint toliau studijuoti kitoje, aukštojo mokslo diplomas bus pripažįstamas automatiškai. Birželio 8 d. Vilniuje vykstančio 24-ojo Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų susitikimo metu Estijos, Latvijos ir Lietuvos ministrai pasirašė susitarimą dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo.

Automatinis diplomų pripažinimas – tai iniciatyva, kurią skatina Europos Komisija, siekdama palengvinti judumą  ir sudaryti daugiau švietimo galimybių bei suteikti daugiau galių jaunimui.

„Automatinis diplomų pripažinimas yra vienas iš šiuo metu aktualių Bolonijos proceso tikslų, todėl iš tiesų džiugu, jog Baltijos šalys pasirašė šį susitarimą ir nuo šiol studentų mobilumas regione tikrai taps paprastesnis bei sklandesnis. Tikimės, kad tai taps pavyzdžiu ir kitoms šalims ar regionams, kurie dar neturi panašių susitarimų,“ – komentavo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Veikiant pagal pasirašytą sutartį, trijose šalyse bus automatiškai pripažįstami jose išduoti vidurinio ir aukštojo mokslo diplomai. Įvykusios reformos šalyse ir naudojamos skaidrumo priemonės sukuria pasitikėjimą švietimo sistemomis. Veikianti kokybės užtikrinimo sistema, informacijos šaltiniai ir nacionalinių informacijos centrų ENIC/NARIC bendradarbiavimas sudaro prielaidas sėkmingam automatiniam pripažinimui.

Automatinis pripažinimas reiškia visų trijų šalių sutarimą, kad dėl vidurinio ir aukštojo mokslo  kvalifikacijų akademinio pripažinimo papildomai niekur kreiptis nebereikės. Automatiniam pripažinimui tinkamos kvalifikacijos turėtų būti suteiktos dabartinėje kvalifikacijų sandaroje, paremtoje Bolonijos proceso priemonių įgyvendinimu, ir bus pilnai pripažįstamos tame pačiame lygmenyje visose trijose šalyse. Ar kvalifikacijos turėtojas atitinka konkrečius priėmimo į studijas reikalavimus, spręs aukštoji mokykla, o dėl kandidatų su ta pačia kvalifikacija tinkamumo konkrečiai darbo vietai spręs darbdavys.

Iki šiol, pavyzdžiui, įgijus bakalauro laipsnį Estijoje ar Latvijoje ir norint studijuoti magistrantūrą Lietuvoje, reikėdavo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kad įgytas diplomas būtų pripažintas. Akademinio pripažinimo procedūra paprastai užtrukdavo apie mėnesį.

Automatinis akademinių kvalifikacijų pripažinimas – vienas iš bendrų siekių Europos aukštojo mokslo erdvėje. Baltijos šalys jį žengia vienos pirmųjų Europoje. Iki šiol automatiško akademinio pripažinimo susitarimus yra pasirašiusios Beniliukso ir Šiaurės šalys.