Aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos procese nėra vietos studentų garantijoms?

Pastaruoju metu, ypač šią savaitę, labai suaktyvėjo aukštųjų mokyklų pertvarkos tema. Visai neseniai valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonėms buvo pritarta ir vyriausybės pasitarime. Ar šis priemonių planas jau galutinis – kol kas niekas pasakyti negali, tačiau visame aukštųjų mokyklų optimizacijos kontekste Lietuvos studentų sąjunga pasigenda svarbiausio – garantijų studentams.

Daug neatsakytų klausimų

Būtent studentai yra tie žmonės, kuriuos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo pasekmės palies labiausiai, tačiau jų likimas konsolidacijos procese, panašu, aptarinėjamas mažiausiai. Tuo labiau, kad labai dažnai yra pabrėžiama, jog konsolidacija ir yra vykdoma dėl studentų. Kyla daug neatsakytų klausimų – kiek gerės studentų socialinė padėtis sujungus universitetus, kaip keisis stipendijų skyrimo tvarka? Kokias garantijas ir teises studentams ruošiasi garantuoti valstybė, kurių aukštosios mokyklos bus prijungtos prie kitų? Ar bus galimybė gauti kompensaciją už praleistą laiką aukštojoje mokykloje, į kurią valstybė leido vykdyti priėmimą, tačiau vėliau nutarė, kad ta aukštoji mokykla yra prasta ir netinkama vykdyti studijas? Jei studentams, studijuojantiems viename mieste, konsolidacijos atveju reikės ieškoti gyvenamosios vietos kitame, ar tai bus kompensuojama? Sprendimas sujungti aukštąsias mokyklas, tačiau studentams leisti baigti studijas tose aukštosiose, kurias valstybė galimai pripažins nebegalinčiomis veikti, tikrai nėra tinkamas visiems studentams.

Akivaizdu, kad aukštųjų mokyklų jungimas reikalaus papildomų lėšų. Jos jau yra numatytos biudžete, tačiau kokia dalis iš tų lėšų bus skiriama konkrečiai studijų kokybės gerinimui, nuosekliam dėstytojų algų didinimui, studentų socialinės padėties gerinimui? Kaip tai paveiks norminę studijų kainą? O galbūt didžioji numatytų lėšų dalis bus skirta naujų pastatų statyboms? Svarbu, jog atsakymai į šiuos klausimus būtų aiškūs bei tikslūs, nes būtent šie aspektai ir turėtų gerinti studijų kokybę.

Studijų kokybė – vienintelis atsakymas?

Po truputį darosi aišku, kas su kuo jungsis, tačiau ar ne laikas aiškiai atsakyti į klausimą „kas iš to“? Šiuo metu dažniausiai girdimas atsakymas, kad aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo tikslas – aukštojo mokslo kokybės gerinimas. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) , kaip ir visos kitos suinteresuotos grupės, pritaria būtinybei konsoliduoti aukštojo mokslo sistemą ir palaiko šį tikslą, siekiant geresnės studijų kokybės bei konkurencingumo didinimo tarptautiniu mastu. Tačiau ar ne laikas ieškoti gilesnių atsakymų bei aiškių sprendimų nei vien „studijų kokybė“? Atsakyti į tai galėtų padėti ir studentai, jei jų nuomonės būtų klausiama.

Vis dėl to, LSS reiškia susirūpinimą, kad studentai šiuo metu nėra pakankamai įtraukiami į konsolidacijos procesus. Studentai turi būti tinkamai informuojami ne tik apie fizinį aukštųjų mokyklų jungimąsi, bet ir garantijas, aiškius rezultatus, nes būtent jie aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo pasekmes pajaus labiausiai. „Šiuo metu susidaro įspūdis, jog studentams konsolidacijos kontekste nėra suteikiamos jokios garantijos ir mes esame tapę tam tikrais šios pertvarkos įkaitais. Jei studentų socialinė padėtis gerės, tai kaip, kiek ir kada? Atsakymai į šį bei kitus mūsų keliamus klausimus turi būti neatskiriama konsolidacijos plano dalis“, – teigia LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Lietuvos studentų sąjunga kviečia Švietimo ir mokslo ministeriją bei LR Vyriausybę kalbėti ne tik apie tai, kas su kuo ar prie ko jungsis, bet įtraukti studentus į vykstančius procesus bei pradėti dialogą su jais. Svarbu aiškiai atsakyti, kaip ir kada po konsolidacijos pagerės Lietuvos studentijos padėtis bei nepamiršti jau pradėtų vykdyti darbų. Vienas tokių – stipendijų kėlimas, kuris visai neseniai buvo aptartas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje (jam buvo pritarta ir pažadėta surasti papildomų lėšų stipendijoms). Tik įsiklausant visų pusių konsolidacija gali turėti realius teigiamus rezultatus, kitu atveju, neinvestuojant į dėstytojus ir studentus, rezultatai gali būti atvirkščiai proporcingi keliamiems konsolidacijos tikslams.

 

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER