Preloader

Ataskaitos teikimo konferencija

Balandžio pradžioje studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos metų veiklą. Sąjungos metų veiklos ataskaitos teikimo konferencija vyks balandžio 7 d. (šeštadienį) Klaipėdos universitete. Registracijos pradžia 11.00 val.

Renginyje Studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus tvirtinamos aukštojo mokslo vizijos gairės dėl studijų kokybės sampratos.

Darbotvarkės projektą galite rasti čia.

Konferencija yra aukščiausia valdančioji struktūra, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Ją sudaro tikrųjų narių deleguoti atstovai, kurie sprendžia tokius klausimus, kaip Sąjungos įstatų ir darbo reglamento (tai pagrindiniai dokumentai, kuriais grindžiama organizacijos veikla) tvirtinimas bei keitimas. Konferencija taip pat vertina Studentų sąjungos veiklą, dvejų metų kadencijai renka prezidentą bei Kontrolės komiteto narius.