Preloader

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos pristatymas ir rinkimai

Kovo pradžioje studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos metų veiklą ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos metų veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, Vilniuje. Registracijos pradžia 11.00 val.

Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas, Priežiūros komiteto nariai bei tvirtinama ilgalaikė organizacijos pozicija dėl socialinės dimensijos.

Norintys pretenduoti į Prezidento pareigas turi pateikti nemažiau kaip trijų Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, pažymą apie kandidato sveikatos būklę bei Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą.

Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių esami (išrenkami trys) valdymo ir/ar priežiūros organų nariai.

Kandidatai* į Lietuvos studentų sąjungos Prezidento bei organizacijos Priežiūros komiteto narių pareigas turi pateikti paraiškos dokumentų originalus į Lietuvos studentų sąjungos centrinį biurą (A. Vivulskio 36, Vilnius) bei skanuotas dokumentų versijas el. paštu info@lss.lt iki š.m. vasario 15 d. 17 val.

Konferencijos darbotvarkės projektas

*Kandidatai pateikdami dokumentus sutinka, kad jie bus viešinami internetinėje svetainėje www.lss.lt