Akademiniai pusryčiai su Ministru Pirmininku S. Skverneliu

Šiandien ryte (vasario 13 d.) Lietuvos studentų sąjungos (LSS)  ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) atstovai dalyvavo susitikime su LR Vyriausybės Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu – „Akademiniuose pusryčiuose“.

Aptartos kelios studentijai svarbios temos – skatinamosios stipendijos, studentų garantijos konsolidacijos kontekste, studijų kokybė, bendrabučių situacija, viešojo transporto lengvatos ištęstinių studijų studentams bei finansinė parama neįgaliems studentams.

Dėl skatinamųjų stipendijų – susitarimas tarp LSS ir Vyriausybės

LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas trumpai pristatė neseniai atlikto tyrimo „Socialinė dimensija“ rezultatus, kurie atskleidė, kad trečdalis studentų dirba, o tai, anot LSS prezidento ir pačių dirbančiųjų studentų, kenkia studijų rezultatams. Išeitis, kuri padėtų gerinti situaciją – didesnės skatinamosios stipendijos. Ministras Pirmininkas neprieštaravo, jog mažos stipendijos yra problema ir sakė, jog šis klausimas gali būti svarstomas ruošiant 2019 m. biudžeto projektą.

21350_e7574a4cbf8a318736a878581793e044

Premjeras sutiko su LSS pasiūlymu atlikus paruošiamuosius darbus artimiausiu metu pasirašyti susitarimą tarp Vyriausybės ir Lietuvos studentų sąjungos, kuris įpareigotų Vyriausybę pakelti skatinamąsias stipendijas.

Studentų garantijos ir pasitenkinimas studijomis

LSS nuomone, konsolidacijos kontekste, studentams turi būti sudarytos galimybės tęsti studijas, padengiant bet kokius papildomus, ne dėl studentų kaltės atsiradusius, kaštus. Taip pat jei po reorganizavimo studentas nusprendžia nebetęsti studijų, jam turi būti atlyginti patirti nuostoliai, patirti studijuojant uždarytoje aukštojoje mokykloje. Studentui nusprendus nebetęsti studijų, turi būti sudarytos galimybės stoti pakartotinai į tos pačios pakopos studijas, su galimybe gauti vasltybės finansavimą bet kurioje kitoje aukštojoje mokykloje.

Kalbant apie studentų garantijas konsolidacijos kontekste, Ministras Pirmininkas savo ruožtu teigė, kad Švietimo ir mokslo minoisterija turi parengti dokumentą, kuriame būtų aiškiai išdėstyti pagrindiniai teisėtų studentų lūkesčių principai, užtikrinantys studentų garantijas aukštųjų mokyklų jungimosi kontekste.

LSS teigė, jog geresnei studijų kokybei pasiekti būtina įdiegti sistemą, kuomet studijų kokybė yra matuojama pagal studentų studijų rezultatus, o ne  tik pagal jų pasirengimą studijoms. Šiuo metu studentų pasitenkinimą studijomis vertina pačios aukštosios mokyklos, o rezultatai dažniausiai nėra viešinami. Premjeras pritarė, jog padedant Lietuvos studentų sąjungai, tokia sistema, padėsianti vertinti studentų pasitenkinimą studijomis, turi atsirasti.

Bendrabučių būklė studentų netenkina

Dar vienas studentijai itin opus klausimas – bendrabučių būklė. LSS atliktas tyrimas atskleidė, jog trečdalis studentų gyvena bendrabutyje, o pusė jų nurodė, kad šį būstą renkasi dėl mažesnės kainos. LSS atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad tik pusė studentų, gyvenančių bendrabutyje, yra patenkinti jo būkle.

LSS atstovai išreiškė poziciją, kad bendrabučiai palaipsniui turi būti renovuojami arba statomi nauji, kurie atitiktų adekvačias gyvenimo sąlygas.

Premjeras patikino, jog lėšos, gautos iš parduoto šiuo metu nenaudojamo universitetų turto, bus skiriamos būtent bendrabučių būklės gerinimui. Itin svarbu, kad prie bendrabučių atnaujinimo prisidėtų ir pačios aukštosios mokyklos ir skirtas lėšas panaudotų efektyviai. VU SA prezidentas Egidijus Kinderis, remdamasis gerąja VU patirtimi, prašė leisti grąžinti bendrabučių nuosavybės teisę aukštosioms mokykloms, kurios galėtų bendrabučius administruoti kartu su Studentų savivaldomis. Premjeras pritarė šio klausimo svarstymui.

Viešojo transporto lengvatos ir finansinė parama neįgaliesiems

Šiuo metu transporto lengvatų įstatyme numatyta, kad nuolaidas viešajam transportui gauna tik nuolatinių studijų studentai, o ištęstinių studijų studentai, nors mokosi panašiu grafiku kaip ir nuolatinių studijų studentai, tokių lengvatų gauti negali. LSS teigė, kad tokia nelygybė tarp studentų turi būti panaikinta. Ministras Pirmininkas sakė dėl to esąs skeptiškos nuomonės, taip pat jis minėjo, kad už kiekvieną lengvatą kažkas turi sumokėti, todėl papildyti transporto lengvatų įstatymą nėra taip paprasta, tačiau paliko šį klausimą atvirą tolimesnei diskusijai su LSS.

Dabar viena iš sąlygų, nurodytų tvarkos apraše, norint gauti finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, yra ta, jog studentas neturi turėti akademinių skolų. LSS ir VU SA nuomone, ši sąlyga iš tvarkos aprašo turi būti išbraukta, kadangi finansinė pagalba neturi būti siejama su akademiniais rezultatais. Tokiu būdu būtų didinamas studijų prieinamumas studentams su specialiais poreikiais. S. Skvernelis sutiko su studentijos atstovų nuomone ir teigė, kad Vyriausybės nutarimu, šis klausimas gali būti greitai išspręstas.

LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis savo ruožtu teigė, kad dar šiais metais turėtų įvykti dar vienas tokio formato susitikimas su studentijos atstovais tam, kad būtų aptarti nuveikti darbai.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER