Preloader

Akademiniai pusryčiai su LAMA BPO prezidentu Pranu Žiliuku

Gruodžio 7 d. vyko akademiniai pusryčiai, kuriuose dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Taryba bei LAMA BPO Prezidentas Pranas  Žiliukas.

Akademinių pusryčių metu atstovai diskutavo apie priėmimo sąlygas į aukštąsias mokyklas tokiu atvėju, jei Lietuvoje būtų įgyvendintas nemokamo bakalauro studijos.

Taip pat diskusija vyko apie minimalius reikalavimus stojant į aukštąsias mokyklas bei, kokie turėtų būti reikalavimai norint gauti valstybės finansuojamą vietą.

Taryba priėjo sprendimo, kad galėtų būti 3 valstybiniai brandos egzaminai, tačiau, reiktų atsiriboti nuo konkretaus egzamino pavadinimo įrašymo į įstatymą. Konkursinis balas stojant į pasirinktą aukštąją mokyklą turėtų nurodyti, kokius egzaminus būsimam studentų reiktų laikyti.

Diskusijoje buvo paliesta tema – kokie reikalavimai turėtų būti, norint baigti mokyklą. Taryba vieningai priėjo sprendimo, kad reikalavimai turi didėti.