Preloader

Sąjunga nepritaria minimalių reikalavimų mažinimui

Vasario 4 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė naują įsakymą dėl minimalių reikalavimų norint stoti į valstybės finansuojamas vietas (Įsakymas). Lietuvos studentų sąjunga palaiko siekį didinti aukštojo mokslo prieinamumą, tačiau nepritaria pasirinktiems būdams ir siūlo tai įgyvendinti kompleksiškai.

„Sąjunga dar sausio 23 dieną oficialiai kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei išreiškė nepritarimą  minimalių reikalavimų mažinimui, kadangi studijų prieinamumo problema yra sprendžiama nenuosekliai ir priimtas sprendimas yra trumparegiškas, be aiškios ateities vizijos,“ – teigė Eigirdas Sarkanas.

Dėl šios priežasties, dar praėjusių metų pabaigoje, Lietuvos švietimo tarybos kontekste, Sąjunga inicijavo bei LR Seimui pateikė Mokslo ir studijų įstatymo pataisą, kurioje siūlo keisti 59 MSĮ straipsnio nuostatas, numatant jog į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas konkurso būdu būtų priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą bei išlaikę bent tris laisvai pasirenkamus valstybinius brandos egzaminus (šiuo metu norint stoti į aukštąją mokyklą užtenka būti išlaikius vos vieną valstybinį brandos egzaminą). E. Sarkanas pabrėžia, jog:  „Įvedus šią nuostatą, automatiški būtų sprendžiama ir kita problema – suvienodintos sąlygos stojant tiek į valstybės finansuojamas (VF), tiek į nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.“

Sąjunga tikisi, kad Seimo pavasario sesijos metu bus grįžta prie studijų prieinamumo klausimo ir jis bus sprendžiamas iš esmės, atsižvelgiant tiek į studentų, tiek į aukštųjų mokyklų bendruomenės lūkesčius.