Preloader

VILNIAUS MIESTO STUDENTŲ SAVIVALDŲ STIPRINIMAS

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) vykdė projektą, skirtą Vilniaus miesto savivaldų stiprinimui. Tai buvo pirmasis projektas orientuotas į konkretų regioną, kurio tikslas padėti jaunimo organizacijoms tobulėti, skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų organizacijų bei užtikrinti vėlesnį savarankišką savivaldų tobulėjimą, siekiant, kad projektas darytų pokytį ilgalaikėje perspektyvoje.

„Projektą pradėjome dar spalio mėnesį, kuomet suformavome darbo grupes skirtas išsiaiškinti kertines savivaldų problemas, bei sudaryti planą, kaip mes ketiname tuos pokyčius įgyvendinti. Labiausiai mane džiugino savivaldų narių užsidegimas ir tobulumo siekimas, kiekvieną kartą mums susitikus jie ateidavo su naujomis idėjomis ir rasdavo sprendimų, kaip galima pateikti viską įdomiau ir kokybiškiau, tad nenuostabu, kad turėjome gerokai daugiau susitikimų nei buvo planuota.“ – teigė Justina Štrimaitytė, organizacijos stiprinimo vadovė.

Lapkričio mėnesį prasidėjo mokymų maratonas, 8 – 10 dienomis Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybė turėjo mokymus, kurių metu buvo suformuotos tęstinio darbo grupės, iš kurių viena grupė analizavo ir ruošė veiksmų planą galimam Vilniaus ir Kauno padalinių sujungimui, identifikuodami organizacijos stiprybes ir silpnybes, o kita ­­-  kūrė veiksmų planą studentų atstovavimo gerinimui. Taip pat komandos analizavo, kaip galima stiprinti savivaldą, atlikdami komandinio darbo užduotis. Visų mokymų metu buvo įtraukti net 12 organizacijos Alumnų, kurie konsultavo darbo grupes, dalinosi patirtimi iš savo laikų, bei įsipareigojo susitikimams 2020 metais.

„Labai džiaugiuosi iniciatyvomis susijusiomis su pagalba organizacijai,“ – teigė MRU SA Alumni Aistė.

Lapkričio 9 d. vyko projektų mokymai, organizuoti atsižvelgianti į sudėtingą organizacijos narių finansinę situaciją, bei siekiant mažinti Vilniaus miesto savivaldų priklausomybę nuo aukštųjų mokyklų skiriamos paramos. Mokymų metu buvo kalbama apie projektų fondus ir jų specifiką, dalinamasi organizacijų patirtimis bei ugdomi įgūdžiai praktinėmis užduotimis.

„Šiandienai projektai yra kertinė organizacijų ašis, tad būtinas narių kompetencijų kėlimas šioje srityje.“ – pabrėžia mokymų lektorė Vaida Spūdytė, turinti net septynerius metus patirties projektų valdymo srityje.

Lapkričio 22 – 24 dienomis, Vilniaus kolegijos studentų atstovybė turėjo mokymus, kurių metu buvo nagrinėta turima Vilniaus kolegijos studentų atstovybės strategija, sudaromos darbo grupės ir numatyti veiksmai efektyviam įgyvendinimui. Mokymų metu, taip pat, buvo mokomasi, kaip ugdyti organizacinę kultūrą, vedančią prie aukštų rezultatų ir tiesioginio strategijos įgyvendinimo bei suorganizuota simuliacija skatinanti įžvelgti organizacijos stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes ir numatyti veiksmus organizacijai stiprinti.

„Man asmeniškai, nėra nieko smagiau, kai savivaldų nariai kalba rezultatais – dar gruodžio pabaigoje VIKO SA atsiuntė savo pataisytą strategiją, paprašydami galutinių pastabų įvykdytam projektui. Tokiais momentais, aš matau vedamų mokymų prasmę, o tai, kad suteiktos žinios yra realiai panaudojamos, manau, yra geriausia padėka kiekvienam lektoriui,“ – džiaugėsi Justina Štrimaitytė.

Gruodžio mėnesis buvo skirtas susitikimams ir individualioms konsultacijoms bei gerosioms patirtims pasidalinti. Sąjunga suorganizavo kalėdinę patirties pasidalinimo akciją, kuomet buvę ar baigiantieji kadencijas organizacijos prezidentai parašė laiškus su patarimais naujai pradėjusiems prezidentams.

Projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.