Preloader

37-asis Europos studentų sąjungos konventas

Kovo 14-17 dienomis antrajame pagal dydį Rumunijos mieste Timišoaros  vyko 37-asis Europos studentų sąjungos konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 100 delegatų – studentų atstovų iš visos Europos aptarti svarbiausias šiandienos aukštojo mokslo aktualijas, artėjančius pokyčius bei laukiančius iššūkius netolimoje ateityje, kurioje studentų balsas turės ypatingą svarbą. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. 

ESC yra skirtas gegužę vyksiančio Europos studentų sąjungos Valdybos (ESU BM’76) sutikimo dalyvių išankstiniam pasiruošimui, kurio metu nacionalinių studentų sąjungų atstovai supažindinami su laukiančiais darbinių sesijų klausimais.

Kovo 15 – ai dienai pradžią davė dvi darbinės sesijos, skirtos Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento bei Europos studentų sąjungos veiklos plano darbinių projektų peržiūroms. Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento projekte pirminės idėjos į dėmesio centrą iškelia virtualų mobilumą, kaip priemonę didesniam studijų prieinamumui užtikrinti, ypatingai negalią turinčių studentų atžvilgiu bei tarptautinių studentų garantijų užtikrinamą priimančioje studijuoti šalyje (teisė į darbą, susijusį su studijomis, teisė į sveikatos draudimą ir t.t.).

Likusioji dienos dalis buvo sukoncentruota į Bolonijos procesą (angl. „The future of the Bologna Process“), šiuo metu vykstančius procesus (numatytus 2018 – 2020 m. veiklos plane)  ir laukiančius iššūkius po suplanuotos Europos aukštojo mokslo erdvės (angl. EHEA) Ministrų konferencijos 2020 m. birželį Romoje.

Kovo 16 – ąją dieną vykusiose darbo grupėse „Lobizmo strategijos Bolonijos procese (dvi sesijos, kuriose dalyviai buvo atskirti pagal turimą žinių lygį)“ pristatytos  Bolonijos tolesnio darbo grupės (angl. BFUG – Bologna Follow – Up Group) valdybos struktūrų darbai.

  • 1 – oji darbo grupė, skirta procesų kokybės stebėsenai (angl. WG1: Monitoring);
  • 1 – oji patariamoji grupė dėl socialinės dimensijos aukštajame moksle (angl. AG1: Social Dimension);
  •  2 – oji patariamoji grupė dėl mokymo(si) (angl. AG2: L&T – Learning and Teachning).

Europos studentų sąjungos atstovai pristatė visų trijų  grupių darbo specifikos dinamiką, suplanuotus darbus ir einamuosius procesus, prie kurių prisidėti gali kiekviena nacionalinė Sąjunga.

Sesija skirta Bolonijos įgyvendinimo koordinavimo grupės (angl. BICG – Bologna Implementation Coordination Group) pagrindiniams Bolonijos proceso įsipareigojimams pagal tematines grupes, skirtas tarpusavio mokymuisi (valstybės narės dalinasi gerąja praktika su valstybėmis narėmis, kurios patiria vienoje iš sričių, patiria sunkumų):

  • Thematic Peer Group A on QF: Qualifications framework – Kvalifikacijų sąranga;
  • Thematic Peer Group B on LRC: Lisbon recognition convention – Lisabonos pripažinimo konvencija;
  • Thematic Peer Group C on QA: Quality assurance – Kokybės užtikrinimas.

Paskutinė darbinė sesija konvente buvo skirta aptarti naujai kuriamam Europos studentų sąjungos skaitmenizacijos strateginiui politikos dokumentui. Strateginiame dokumente išdėstytos mintys, kurios pritaria  skaitmeninimo procesui aukštajame moksle siekiant naujausias technologijas integruoti į studijų procesą ir taip padidinti veiklų įtraukumą bei sukurti inovatyviomis priemonėmis grįstą, į studentą orientuotų studijų, konceptą.

Kitas Europos studentų sąjungos renginys (Board Meeting) vyks balandžio 10 – 14 dienomis Kopenchagoje.