Preloader

Mėnuo: 2024 kovo

Patvirtintos Sąjungos finansinė ir veiklos ataskaitos

Kovo 23 dieną delegatai, svečiai ir alumni susirinko į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Jos metu patvirtintos finansinė ir veiklos ataskaitos (nuo 2023-08-18 iki 2024-03-01 laikotarpio), išklausytos ir patvirtintos priežiūros komiteto rekomendacijos, išrinkti du nauji nariai į priežiūros komitetą bei išspręstas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentų savivaldos narystės Sąjungoje klausimas. Konferencija tradiciškai prasidėjo nuo studentiško himno „Gaudeamus“. LSS prezidentas Paulius Vaitiekus pasakė sveikinimo kalbą, pasidžiaugė, kad svečiai ir delegatai taip gausiai susirinko. Sąjungos vadovas Paulius pristatė LSS veiklos ir finansines ataskaitas, kurias delegatai patvirtino. Priežiūros komiteto narė Gabrielė Vilkytė pateikė pasiūlymus ir pastebėjimus apie LSS biuro veiklą ir finansinę padėtį. Pasikeitė priežiūros komiteto sudėtis. Išrinkti du nauji nariai: Jan Subatovič (Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė) ir Rokas Miltenis (Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybė). Dėkojame Giedrei Grigonytei ir Ignui Galicinui už darbą priežiūros komitete.  Posėdžio metu išspręstas LMTA studentų atstovybės klausimas. Ši organizacija nusprendė pasitraukti iš Lietuvos studentų Skaityti plačiau

Sąjungos atstovai svečiavosi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Kovo 19 dieną Lietuvos studentų sąjunga (LSS) pradėjo nuo susitikimo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). Sąjunga kartu su Ministerija diskutavo pagrindiniais aukštojo mokslo klausimais.  Kolegijų reorganizavimo procesai Akademinius pusryčius pradėjome nuo kolegijų reorganizavimo klausimo. Kartu su viceministru Justu Nugaru ir ministro patarėju Andriumi Zaličiu aptarėme, kokie kolegijų stiprinimo projekto veiksmai jau įgavo pagreitį, kaip sekasi aukštosioms mokykloms susitarti ir pradėti procesus. Pasak viceministro J. Nugaro, 5 iš 6 patvirtintų projektų jau vyksta, tačiau situacija visų skirtinga: vienoms aukštosioms mokykloms lengviau pavyksta susitarti, kitos ieško spragų procese, siekiant jį nukelti. Susitikime dalyvavo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Kauno kolegijos studentų savivaldų atstovai, kurių aukštosios mokyklos dalyvauja reorganizavimo procesuose. Studentų lyderiai pastebi, kad daugiausiai dėmesio šiuo metu yra skiriama administraciniams procesams, o apie tolimesnį studijų vykdymą nekalbama. LSS tiki, kad reikia užtikrinti aiškumą tiek esamų studentų, tiek absolventų tarpe. Svarbu žinoti, kaip reorganizuotose kolegijose atrodys stojimas ir pereinamasis etapas.  Skaityti plačiau

Skelbiami rinkimai dvejoms priežiūros komiteto nario vietoms užimti

Kovo 23 dieną Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinės–rinkiminės konferencijos metu bus renkami du Priežiūros komiteto nariai vienerių metų kadencijai. Norintys kandidatuoti  turi pateikti prašymą iki kovo 16 d. 12:00 el. paštu info@lss.lt. Priežiūros komitetas yra LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas. Jo sudėtį sudaro 4 nariai ir 1 pirmininkas. Komiteto nariu gali tapti esami ar buvę tikrųjų narių ir narių stebėtojų nariai, ar buvę LSS biuro darbuotojai. Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas bei pasiūlymus Prezidentui, Tarybai, Valdybai ir Konferencijai ir atlieka kitas LSS Įstatuose numatytas funkcijas. Daugiau informacijos apie priežiūros komiteto nario pareigas ir darbą rasi LSS Įstatuose.