Preloader

Mėnuo: 2023 spalio

Praėjo LSS viceprezidentų ir administratorių mokymai: paskaitos, diskusijos ir neįprasta vakarienė

Spalio 21 – 22 dienomis vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuoti studentų savivaldų mokymai, skirti viceprezidentams ir administratoriams. Tokie mokymai organizuoti pirmą kartą. Mokymų tikslas: pagilinti savo kompetencijas ir užmegzti naudingas pažintis. Viceprezidentų funkcijos studentų savivaldose – skirtingos Pirmąją dieną savivaldų viceprezidentai ir administratoriai turėjo atskirus mokymus. Vienas iš svarbiausių momentų viceprezidentų dalyje – išsiaiškinti, kokias funkcijas atlieka šias pareigas einantis atstovybės narys. Pasak LSS viceprezidentės Ievos Vengrovskajos, studentų savivaldos viceprezidento funkcijos priklauso nuo prezidento. „Viceprezidentai įprastai atlieka tas pareigas, kuriose prezidentas neturi pakankamai kompetencijos ar tiesiog jam reikalinga pagalba. Todėl mokymų metu pastebėjome, kad viceprezidentų funkcijos įvairios: nuo komandos gero mikroklimato užtikrinimo, efektyvios studentų atstovų sistemos įgyvendinimo iki organizacijos finansų priežiūros“, – teigia I. Vengrovskaja. Mokymų organizatorė I. Vengrovskaja ir toliau palaikys ryšį su savivaldų viceprezidentais: padės jiems su einamaisiais klausimais ar problemomis. Ateityje, jeigu bus matomas poreikis, organizuos mokymus. Administratorių funkcijos ne iki galo išnaudojamos savivaldose LSS biuro Skaityti plačiau

LSS prezidentas Paulius Vaitiekus: „Mane, kaip lyderį, skatina pasitempti mano komanda“

Spalio 16-ąją dieną švenčiama tarptautinė Boso diena. Ta proga Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Paulius Vaitiekus pasidalino savo įžvalgomis apie pirmuosius prezidentavimo metus, lyderystę ir darbą komandoje. Praėjo metai, kai esi prezidentas, kokiu savo bei savo komandos nuveiktu darbu labiausiai džiaugiesi? Iš vidinės organizacijos pusės labai džiaugiuosi, kad su komanda pavyko įgyvendinti pertvarką pačioje organizacijoje. Mes dabar turime platesnį patį biurą, nes atsirado naujų pareigybių, kurios dengia įvairesnes sritis. Patobulėjo darbo našumas ir struktūra, o darbai vyksta sklandžiau ir efektyviau. Kalbant apie visą organizaciją, tai atstovavimo srityje galiu pasidžiaugti atnaujintu socialinės dimensijos planu, dabar lieka jo įveiklinimo darbai. Labai džiaugiuosi narystės strategijos įveiklinimu, nors ir pradžia sudėtinga ir nenuosekli, bet tai yra labai svarbus žingsnis tvarios ir atsakingos organizacijos link.  Asmeninis pasiekimas, kuriuo džiaugiesi? Džiaugiuosi, kad LSS tapo matomas ir tarptautinėje erdvėje, aš LSS integravimo į  Europos studentų sąjungą idėją, projektą jau senokai stengiausi nešti į priekį. Tai džiugu, kad Skaityti plačiau

Šiaurės šalių studentų sąjungos susitikimas: aukštojo mokslo temos ir situacija Ukrainoje

Spalio 5 – 8 dienomis vyko Šiaurės šalių studentų susitikimas (NOM), kuriame dalyvavo atstovai iš 10 šalių. Pagrindinis šio susitikimo – tikslas  aptarti studentų poreikius, aukštojo mokslo pažangą ir mokymosi visą gyvenimą sąvoką. Diskusijos ir pranešimai Susitikimo metu dėmesys skirtas mokymąsi visą gyvenimą tematikai, E-mokymąsi, mikrokredencialų įgalinimą, įstojimą į aukštąją mokyklą ir situaciją Ukrainoje. Užsienio svečiams paskaitas vedė Lietuvos studentų sąjungos (LSS), Lietuvos aukštojo mokslo atstovai bei visuomenininkas Jonas Ohmanas.  „Man asmeniškai buvo labai svarbu kalbėti apie stojimą į aukštąjį mokslą, kadangi tai yra klausimas, su kuriuo mes šiuo metu dirbame, gal labiau iš socialinės dimensijos perspektyvos, bet vis daugiau kalbame apie individualizuotą studentų priėmimą į aukštąją mokyklą. Turėjome diskusiją apie E-mokymąsi, kuri buvo naudinga, nes tai yra neišvengiamybė. Pastebėjome, kad mes ir dabar su tuo susiduriame. Skirtingos šalys skirtingai supranta šią sąvoką ir E-mokymosi ribas. Todėl buvo įdomu išgirsti kitų šalių studentų atstovų perspektyvas apie šiuos bei kitus klausimus“, Skaityti plačiau

Vilniuje vyks Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikimas

Spalio 5–8 dienomis Vilniuje lankysis studentų atstovai iš Danijos, Estijos, Farerų salų, Suomijos, Grenlandijos, Islandijos, Latvijos, Švedijos ir Norvegijos. Kadangi 2023 m. Europos komisija paskelbė gebėjimų ugdymo metais, susitikimo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas aukštojo mokslo vaidmeniui puoselėjant mokymosi visą gyvenimą idėją. Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikime (NOM) dalyvaujančios organizacijos atstovauja daugiau nei 1 milijonui Šiaurės ir Baltijos šalių studentų, todėl esminis susibūrimo tikslas – aptarti studentų interesus aukštajame moksle. „NOM akcentuojamas studentų, kaip pasaulio piliečių, vaidmuo, todėl Vilniuje vyksiančio susitikimo metu sieksime pabrėžti, jog švietimas – ne tik žinių įgijimas ir jis nesibaigia įgijus diplomą“, – sako NOM koordinatorė Joana Gasiulytė. Jos teigimu, besikeičianti technologinė ir socialinė aplinka mokymosi visą gyvenimą konceptui suteikia visai kitokią svarbą:  „Kai galvojame apie studentus, dažniausiai įsivaizduojame jaunus žmones, todėl vis dar vyrauja baimės, nepasitikėjimas savimi ir stereotipai, kai kalbama apie kvalifikacijos kėlimą vyresniame amžiuje. Europos Komisijos raginimas gerokai daugiau dėmesio skirti galimybių kūrimui Skaityti plačiau