Preloader

Mėnuo: 2021 rugpjūčio

Prezidentas: Lietuvos studentų sąjungos vaidmuo yra neabejotinas

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aukštojo mokslo politikos formuotojus ir studentų lyderius sukvietė į Klaipėdoje vykstantį tradicinį renginį – LSS Asamblėją 2021 „Vakar, šiandien, rytoj“. Susirinkusius sveikino LR Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs svečiai. Prezidentas akcentavo studijų prieinamumo svarbą Asamblėjos dalyvius pasveikinęs Prezidentas džiaugėsi, kad LSS nuo pat veiklos pradžios kėlė socialinius klausimus, tokius kaip stipendijų kėlimas, akademinis sąžiningumas ir etika. G. Nausėda atkreipė dėmesį, kad šiandien ypač svarbu kalbėti apie lygų startą norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose: „Turi atsirasti didesnės galimybės aukštojo mokslo siekti asmenims, kurie mokyklos suole susidūrė su socialiniais iššūkiais ar dėl netolygios mūsų bendrojo ugdymo švietimo sistemos neturi lygių galimybių dalyvauti konkurencinėje kovoje.“ Prezidento teigimu, studijų prieinamumo klausimas buvo aptartas šią savaitę vykusiame susitikime su ŠMSM Ministre. „Įstatymo projektas jau yra beveik parengtas ir bus pateiktas LR Seimo rudens sesijai“, – teigė valstybės vadovas. Ministrės Skaityti plačiau

Klaipėdoje susitiks švietimo bendruomenės lyderiai ir studentų atstovai

Rugpjūčio 27–29 d. vyks 22-oji Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Asamblėja „Vakar, šiandien, rytoj“. Šiemet Sąjunga švenčia 30-ąjį gimtadienį, todėl renginio metu bus prisimenama studentiško judėjimo istorija, įtaka Lietuvos švietimo politikai, diskutuojama apie šiandienos iššūkius ir galimybes bei organizacijos ir aukštojo mokslo ateitį. Pirmoji Asamblėjos diena prasidės iškilminga konferencija Klaipėdos universitete. Jos metu politikai, švietimo ekspertai ir studentų lyderiai diskutuos apie studentiško judėjimo raidą, šiuo metu kylančius iššūkius ir ateities galimybes. Konferencijos dalyvius sveikins LR Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs svečiai. „Asamblėja suteikia galimybe ne tik visai Sąjungai susiburti ir pasidalinti mintimis bei idėjomis, bet ir su Lietuvos švietimo bendruomenės atstovais aptarti aktualius klausimus. Šiemet sieksime atrasti bendrus sąlyčio taškus galvojant apie Lietuvos aukštojo mokslo ateitį ir drauge užsibrėžti tikslus atitinkančius tiek dabartinių, tiek būsimų studentų lūkesčius“, – teigia LSS prezidentas Vytautas Kučinskas. Po diskusijų vyks neeilinė LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų Skaityti plačiau

LSS Konferencijoje bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Konferencijos metu bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys. Priežiūros komitetas – LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas. Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik esami ar buvę tikrųjų narių ar narių stebėtojų nariai. Kandidatas į Priežiūros komitetą turi pateikti tikrojo nario arba nario stebėtojo vadovo raštišką patvirtinimą (pateikti iki rugpjūčio 13 d. el. paštu info@lss.lt) arba patvirtinimą, išsakytą žodžiu Konferencijos metu, kad Kandidatas yra arba buvo tikrojo nario arba nario stebėtojo narys. Priežiūros komiteto nariai negali būti kitų LSS organų nariais, išskyrus delegatais Konferencijoje. Priežiūros komitetą sudaro jo pirmininkas ir kiti 4 nariai. Priežiūros komiteto nariai renkami Konferencijoje dviejų metų kadencijai.  Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas Skaityti plačiau

LSS prasideda mentorystės programa

Šiandien prasidėjo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mentorystės programa. Jos tikslas – organizacijos nariams suteikti priemones įgyti žinių ir kompetencijų, mokantis iš labiau patyrusių Sąjungos narių ar Alumni. Programoje dalyvauja 55 asmenys: 24 mentoriai ir 31 ugdytinis. Mentorystė yra būdas mokyti ir mokytis, kurio turinys priklauso nuo konkretaus mentorystės atvejo dalyvių, t. y. mentoriaus ir ugdytinio. Kiekvienas LSS mentorystės atvejis truks ne mažiau kaip 3 mėnesius. Per šį laiką ugdytinis kartu su mentoriumi užsibrėš norimus pasiekti tikslus, uždavinius, seks jų progresą ir vienas kitam teiks grįžtamąjį ryšį. „LSS siekiame sukurti erdves narių tobulėjimui ir savivaldų stiprinimui. Mentorystės programa padės ne tik augti kiekvienam asmeniškai, bet ir daug sėkmingiau veikti savivaldose tiek atstovaujant studentams, tiek formuojant organizacijos kultūrą“, – pasakoja LSS Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. Mentorystės programos vykdymas yra vienas iš strateginių LSS uždavinių, siekiant skatinti bendruomeniškumą, vieni kitų ugdymą ir dalijimasi gerosiomis patirtimis. Visą LSS strategiją rasite čia.