Preloader

Month: vasario 2021

Norą vadovauti Lietuvos studentų sąjungai pareiškė du kandidatai

Norą stoti prie 29-uosius veiklos metus skaičiuojančios nacionalinės organizacijos – Lietuvos studentų sąjungos (LSS) – vairo pareiškė du kandidatai – dabartinis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) prezidentas Dominykas Tvaska, studijuojantis technologijų mokslus, bei LSS Valdybos narys Vytautas Kučinskas, kuris šiuo metu yra taikomosios informatikos magistro studentas Vytauto Didžiojo universitete.  Kviečiame stebėti tiesioginę kandidatų į LSS prezidento postą debatų transliaciją kovo 4 d., 17 val. Lietuvos studentų sąjungos Facebook paskyroje.  Abu kandidatai vystyti organizacijos veiklą ketina trimis kryptimis – aukštojo mokslo pažangos / proveržio, studentų padėties gerinimo bei organizacijos stiprinimo.  Anot VGTU SA prezidento Dominyko Tvaskos, „Sąjungai nauja Seimo kadencija yra puiki galimybė kelti esminius studijų kokybės ir prieinamumo klausimus, taip pat prisiminti studentams aktualias, tačiau į prioritetinio sąrašo pabaigą nustumtas, temas. Naujos valdžios deklaracijos, kad studentai yra svarbūs, o jų dalyvavimas politikos formavime yra būtinas, suteikia vilčių, jog į studentų siūlymus bus dar labiau atsižvelgiama, ir Sąjunga Skaityti plačiau

LSS pateikė siūlymus LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano projektui

Antrąją vasario mėnesio savaitę, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) iniciatyva, vyko nuotolinė konsultacija dėl LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano projekto, kuriam pasiūlymus pateikė ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS). Konsultacijos metu išsakyti organizacijos siūlymai, kurių pagrindinis – į LR Vyriausybės programos įgyvendinimo planą įtraukti atskirą tikslą parengti Europos aukštojo mokslo erdvėje numatytų studentų socialinės dimensijos principų įgyvendinimo gaires, penktadienį, vasario 12 d., buvo išdėstyti ir raštu, kreipiantis į ŠMSM. Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane trūksta dėmesio socialinei dimensijai Dar pernai LSS išreiškė viešą poziciją „Dėl būtinų švietimo pokyčių, siekiant aukštojo mokslo proveržio“ – į dalį joje pateiktų pasiūlymų buvo atsižvelgta LR Seimui tvirtinant XIII Vyriausybės programą bei rengiant minėtą projektą. Ir visgi, nors projektas orientuotas į studijų kokybės gerinimą ar mokslo tyrimų bei eksperimentinės plėtros stiprinimą, LSS nuomone, jame nepakankamai dėmesio skiriama socialinės dimensijos principų įgyvendinimui Lietuvoje, o viena su tuo susijusių problemų – socialinė dimensija suprantama per Skaityti plačiau

Lietuvoje kas antras studentas nepatenkintas savo finansine padėtimi, kas trečiam teko susidurti su rimtais finansiniais sunkumais

Lietuvoje dirba beveik kas antras studentas, o dažniausios to priežastys – siekis įgyti patirties bei finansiniai sunkumai, su kuriais tenka susidurti. Tuo tarpu valstybės remiamomis paskolomis studentai pasinaudoti vengia dėl ilgalaikių finansinių įsipareigojimų. Tokius rezultatus atskleidė Lietuvos studentų sąjungos (LSS) metų pradžioje atliktas tyrimas „Studentų studijų ir darbo derinimo analizė“, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti studentų darbo paplitimą studijų laikotarpiu bei įvertinti valstybės finansinės paramos sistemos patrauklumą. Darbo sukeliamas nuovargis ir laiko stygius kenkia studijoms Lietuvoje apmokamą darbą dirba beveik kas antras bakalauro ir daugiau nei pusė magistrantūros (73 proc.), doktorantūros (80 proc.) ir laipsnio nesuteikiančių studijų (69 proc.) studentų – vidutiniškai jam skiria 31 ir daugiau valandų per savaitę. LSS socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė teigia, kad ne paslaptis, jog studentai didelę dalį laiko skiria ne studijoms, o darbui, o dėl šios priežasties nukenčia jų studijų rezultatai. „Beveik pusė dirbančių studentų pripažino, kad darbas kenkia jų studijų rezultatams, Skaityti plačiau

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos pristatymas ir rinkimai

Kovo pradžioje studentų atstovai nuotoliniu būdu jungsis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos (LSS) metų veiklą (2020 m. rugpjūtis – 2021 m. kovas) ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks kovo 6 d. (šeštadienį) Zoom platformoje. Registracijos pradžia 9.00 val. Konferencijoje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas, Priežiūros komiteto nariai, tvirtinama LSS strategija (2021–2025 m.) bei LSS narių statuso pakeitimai – vasario 6 d. LSS Tarybos nuotolinio posėdžio metu buvo patvirtinti Lietuvos muzikos ir teatro bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijų Studentų atstovybių teikimai tapti tikrosiomis LSS narėmis. Vadovaujantis LSS reglamento 5.1 ir 5.2 punktais, kandidatai į Prezidento pareigas ne vėliau kaip likus 2 (dviems) savaitėms iki Konferencijos posėdžio turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip trijų tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką; pažymą apie Skaityti plačiau

Valstybė turi ne tik suprasti, bet ir patenkinti individualius studentų poreikius

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 2020 m. gegužės 13 – liepos 7 dienomis atliko tyrimą, skirtą išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria individualių poreikių turintys studentai Lietuvoje ir kaip studijų procesas yra pritaikytas jų poreikiams.  Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus, LSS aukštosioms mokykloms pateikė rekomendacijas, apimančias tris kryptis – akademinės, finansinės ir psichologinės paramos sistemų priemones nacionaliniu bei instituciniu lygmenimis. Prieinamumas – ne tik infrastruktūra LSS viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės teigimu, prieinamumas dažnai neteisingai vertinamas tik kaip urbanistinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, tačiau, anot jos, tai yra kur kas platesnė sąvoka. „Prieinamumo sąvoka apima ir produktus bei paslaugas, įskaitant kanalus, kuriais jos teikiamos. Siekiant išplėsti prieinamumo sampratą, būtina pažvelgti į situaciją iš studentų perspektyvos ir įvertinti esamą pasitenkinimą finansinės, psichologinės ir akademinės paramos sistemomis“, – studentų patirties svarbą pabrėžia V. Žilinskaitė. Pasak LSS viceprezidentės, norint padėti individualių poreikių turintiems studentams įgyti kokybišką ir lygiavertį išsilavinimą bei suteikti veiksmingą paramą, eliminuojančią ribojančius veiksnius, valstybė ir Skaityti plačiau