Preloader

Month: gruodžio 2020

Ką LSS nuveikė 2020

Kviečiame skaityti apie svarbiausius 2020 m. nuveiktus LSS darbus, siekiant užtikrinti visapusiškai sėkmingas studijas. #Rūpestis studentų finansine padėtimi Tiek LSS, tiek tarptautiniai tyrimai rodo, jog studentams neretai tenka derinti darbą su studijomis, dėl ko nukenčia jų akademiniai rezultatai. Nepaisant to, kad studentai sudaro nemažą dalį darbo rinkos, dar 2019 m. spalio mėnesį Konstitucinis Teismas konstatavo, jog galiojusi tvarka, kuomet nedarbo draudimo išmokas galėjo gauti tik ištęstinių studijų studentai, buvo antikonstitucinė bei diskriminacinė nuolatinių studijų studentų atžvilgiu. Balandžio mėnesį Seimas galutinai pritarė Užimtumo įstatymui, kuriuo visiems sukaupusiems reikiamą darbo stažą studentams užtikrinama teisė į nedarbo draudimo išmoką – užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, kaip ir kiti darbo netekę ar ieškantys asmenys, studentai gali gauti valstybės paramą. Šiemet taip pat galime džiaugtis ir priimtu sprendimu, kurį pavyko pasiekti bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe – padvigubėjusiomis socialinėmis stipendijomis bei praplėstu jų gavėjų ratu. Taip pat savo veikla siekiame, kad diskriminacija ištęstinių studijų studentų atžvilgiu dėl viešojo transporto lengvatų būtų Skaityti plačiau

LSS IR LŠT PATEIKTI SIŪLYMAI BUS ĮTRAUKTI Į VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ

Šiandien Lietuvos švietimo taryba (LŠT), kartu su Lietuvos studentų sąjunga (LSS) naujai Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ir socialiniams partneriams, atsakingiems už aukštojo mokslo politikos formavimą, pateikė siūlymus dėl veiksmų, siekiant aukštojo mokslo proveržio. Šie siūlymai buvo suformuoti LSS pozicijos pagrindu, kuri buvo pristatyta ir LŠT. Bendroje LŠT ir LSS pozicijoje teigiama, kad tvarus, kokybiškas bei prieinamas švietimas yra valstybės raidos pagrindas, o nesiimant spręsti išsakytų iššūkių, galimos ilgalaikės neigiamos pasekmės valstybės gerovei. Pagrindinės sritys, į kurias, remiantis dokumentu, reikia atkreipti ypatingą dėmesį, yra būtinybė didinti finansavimą vienam studentui, siekis stiprinti studijų bei mokslo kokybę ir įgyvendinti Europos aukštojo mokslo erdvėje numatytus socialinės dimensijos aukštajame moksle principus. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu yra formuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir rengiama Vyriausybės programa, LŠT ir LSS pateikiami konkretūs siūlymai, apimantys ir teisės aktų pakeitimus, galėtų būti įtraukti Vyriausybės programą ir (ar) Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Pateikiami siūlymai: siekti, kad iki 2024 Skaityti plačiau

Patvirtintas dokumentas – LURK komunikatas dėl Lietuvos universitetų didesnės įtraukties į valstybės plėtrą

Penktadienį Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje buvo aptartas ir šią savaitę patvirtintas naujas dokumentas – LURK komunikatas Dėl Lietuvos universitetų didesnės įtraukties į valstybės plėtrą, kurio siekis gerinti studijų bei mokslinės veiklos kokybę, kurti inovacijas, plėsti lygiavertį tarptautinį bendradarbiavimą, didinti savo indėlį į Lietuvos valstybingumo stiprinimą. Komunikate apibrėžtos keturios sritys, kuriose LURK pateikia konkrečius siūlymus, padėsiančius gerinti studijų bei mokslinės veiklos kokybę, kurti inovacijas, plėsti lygiavertį tarptautinį bendradarbiavimą, didinti savo indėlį į Lietuvos valstybingumo stiprinimą. Tos sritys yra: Finansavimas; Universitetinės studijos, mokslo ir inovacijų sistema; Viešieji pirkimai; Socialinė dimensija aukštajame moksle. Būtent apie socialinės dimensijos aukštajame moksle svarbą nuolat akcentuoja Lietuvos studentų sąjunga (LSS), o prezidentas Eigirdas Sarkanas prisidėjo ir teikiant siūlymus LURK komunikatui. Pasak E.Sarkano, ši sritis ypatingai svarbi dėl to, kad yra orientuota tiesiogiai į studentus, studijų prieinamumą, apimant ir kokybišką bei pilnavertišką jų dalyvavimą studijų procese. Tyrimai rodo, jog Lietuvoje studentai skiria gerokai daugiau valandų per Skaityti plačiau