Preloader

Mėnuo: birželio 2020

Skelbiami Lietuvos studentų sąjungos Valdybos rinkimai

Liepos pirmąjį savaitgalį vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje vienerių metų kadencijai bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus iki birželio 20 d. el. paštu info@lss.lt: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju. Kandidatai norintys tapti Valdybos nariu turi reikalingus dokumentus pateikti iki birželio 20 dienos 23:59 valandos  el. paštu: info@lss.lt. Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“.

LSS komunikacijos mokymai studentų savivaldoms

Birželio 3-4 dienomis vyko nuotoliniai komunikacijos mokymai studentų savivaldų ryšių su visuomene komiteto nariams. Mokymai vyko „Microsoft Teams“ programoje. Mokymų metu buvo gerinami organizacijos atstovų komunikacijos įgūdžiai, formuojant aukštojo mokslo politiką. Taip pat buvo diskutuojama apie bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi bei komunikacijos galimybės tikslinei auditorijai. Kartu su mokymų dalyviais buvo ieškoma naujų komunikacijos metodų. Mokymų pirmąją dieną vyko „vebinaras“, kurio metu Vaida Eirošiūtė klabėjo apie studentų savivaldų socialinius tinklus, pagrindinius komunikacijos principus juose bei apie didžiausias klaidas, kurias daro studentų atstovai. Antrąją dieną buvo aptartos visų savivaldų socialinių tinklų analizės bei kurtos gairės: „Ką ir kaip komunikuoti studentų savivaldoms socialiniuose tinkluose“. Po mokymų, liepos mėnesį, vyks susitikimai su kiekvienos savivaldos ryšių su visuomene komiteto koordinatoriumi ar vadovu, kurių metu bus aptariamas komunikacijos planas, kuris padės efektyvinti komunikaciją toje aukštosios mokyklos studentų savivaldoje.  

LSS biuro komandą papildė du nauji nariai!

Lietuvos studentų sąjungos valdybos sprendimu, LSS biuro darbuotojų komandą papildė du nauji nariai – Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) buvęs žmogiškųjų išteklių koordinatorius Augustas Baltrėnas, užėmęs organizacijos stiprinimo vadovo pareigas bei LSS Alumni Vaiva Kasiulynaitė, užėmusi komunikacijos vadovės pareigas.   „Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj – kūnas ir kraujas.“ – Viktoras Hugo. Man studentiškas judėjimas su tuo ir siejasi – su drąsiomis svajonėmis ir dar drąsesniais žingsniais siekiant tų svajonių. Studentiškumas ir drąsa yra neatsiejami dalykai, mes nesame surišti biurokratijos ar politikos pančiais, mes esame laisvi, todėl mes galim dėti tvirtus žingsnius siekiant savo ir studentų tikslų. Studentiškas judėjimas yra ir turi išlikti vienas stipriausių judėjimų šalyje, tai daugiau nei 100 tūkst. žmonių jėga, griaunanti stereotipus ir kurianti valstybės ateitį. Darbe tikiuosi palaikymo ir pasitikėjimo šiais aspektais – sau, kitiems žmonėms ir vertybėms. Palaikydami vieni kitus, vadovaudamiesi vertybėmis ir pasitikėdami savimi, pasieksime bet Skaityti plačiau

Studentai į psichologus kreipiasi ne tik dėl problemų, tačiau ir norėdami pagerinti motyvaciją studijoms

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Sveikatos psichologijos katedros lektorė, Tarptautinių ryšių ir studijų centro Užsieniečių studijų skyriaus vedėja bei projekto „Psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos teikimo studentams modelis“ vadovė Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva teigia, kad perspektyviausi universitetai šalia universiteto prioritetinių krypčių pozicionuoja psichosocialinį klimatą universitete ir psichologinę studentų gerovę, o psichosocialinės paramos užtikrinimą priskiria prie studijų kokybės rodiklių. Anot jos, ši aiški pažangiausių universitetų diktuojama pozicija, galėtų būti kryptis ir gairės Lietuvos universitetams. Dirbate Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Ne paslaptis, kad būtent medicinos krypčių studentai yra bene daugiausia streso patirianti studentų grupė. Kaip universitetui sekasi užtikrinti, kad psichologinės pagalbos sulauktų visi, kuriems jos reikia? Siekiant užtikrinti, kad psichologinės pagalbos sulauktų visi, kurios jiems reikia, LSMU vykdomas projektas „Psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos teikimo studentams modelis“, finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo. Projekto tikslas – išplėsti psichologinės pagalbos galimybes LSMU studentams ir sudaryti modelį, pagal kurį ir po projekto universitetas galėtų sistemingai Skaityti plačiau