Preloader

Mėnuo: vasario 2020

Informacija dėl Koronaviruso (COVID-19) – išlikime racionalūs

Lietuvoje vasario 26 d. paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Valstybės lygio ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant į Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. posėdžio pasiūlymą. )   Kaip apsisaugoti? Siekiant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų rekomenduojama laikytis standartinių ligos plitimą mažinančių priemonių: dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę), laikytis saugaus maisto ruošimo (ypač naudojant termiškai neapdorotą mėsą, kiaušinius), vengti artimo sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos simptomai, pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys. Kaip žmogus gali užsikrėsti? Tam tikri koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju koronavirusine infekcija metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. COVID-2019 taip pat gali būti perduodamas nuo žmogaus žmogui. Virusas plinta su per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Inkubacinis laikotarpis Skaityti plačiau

LSS ieško organizacijos stiprinimo vadovo(-ės)

„Labai džiaugiuosi turėjusi galimybę dirbti LSS’e, tikrai. Aš visuomet buvau pilna idėjų, kurių galbūt verslo sektoriuje nebūtų galimybės išbandyti, o čia man buvo duota laisvė ir pasitikėjimas, kas leido kurti naujas ugdymo metodikas, atrasti savo stilių vedant mokymus, inicijuoti visokiausias veiklas (paskutinį kartą komanda leido visą biurą perkelti dirbti į Klaipėdą, aš jau nekalbu apie tai kaip į mokymus išvažiavę prezidentai atsidūrė baidarėse ir du šimtai žmonių kepė dešrainius ant jūros kranto). Taip pat, labai smagu, kad dirbant nacionaliniu mastu, turėjau kokį tūkstantį naujų pažinčių – tai kasdienybės dalis, leidusi atrasti daugybę neįtikėtinų žmonių. Tai, jei taip trumpai, LSS’as buvo tobula vieta išbandyti save, mokytis ir klysti, o kartu ir tiek daug dalykų atrasti.” – Justina, organizacijos stiprinimo vadovė.   Organizacijos stiprinimo vadovas atlieka šias funkcijas: Organizuoja mokymus, seminarus, ugdymo sesijas studentų savivaldų nariams; Vadovauja žmogiškųjų išteklių komitetui; Organizuoja susitikimus su studentų savivaldomis; Atlieka veiklos kokybės analizę studentų savivaldose (16 Skaityti plačiau

Justina Štrimaitytė: Narių išlaikymas organizacijoje, pagrindiniai 3 aspektai

Lietuvos studentų sąjungoje narių išlaikymas ilgą laiką buvo suprantamas kaip savaime įvykstantis procesas, nereikalaujantis didelių pastangų, tačiau pastebėjome, kad studentų nubyrėjimas vyksta vis dažniau ir dėl to nebegalime kaltinti trijų/ ketverių metų studijų laikotarpio ar mažėjančio studentų skaičiaus aukštosiose mokyklose, Erasmus+ studijų bei panašių veiksnių. Nariai palieka organizaciją dėl nepateisintų lūkesčių, motyvacijos trūkumo ar pasikeitusių prioritetų, tačiau turime suprasti, kad šie aspektai, rodantys prastą narių išlaikymą, yra ne priežastys, o padariniai. Mano nuomone, narių išlaikymas susideda iš trijų pagrindinių komponentų į kuriuos būtina atsižvelgti, siekiant užtikrinti organizacijoje tęstinumą ir kuo mažesnį talentų nubyrėjimą. Įsitraukimas į veiklą. Pats įsitraukimas yra asmens noras diskutuoti, ieškoti sprendimų, siūlyti idėjas, būti neabejingam, prisidėti bei aktyviai įsitraukti į viską, kas vyksta aplinkui. Tokie žmonės dažniausiai surenka daugiausiai „taškų“ integracinėse sistemose ir yra visiems gerai žinomi. Taip vyksta todėl, kad asmuo identifikuoja save su darbu, savo atliekama role organizacijoje (Kahn 1990) „aš koordinatorius, tad negaliu būti Skaityti plačiau

SKELBIAMI LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS VALDYBOS RINKIMAI

Kovo 7-ą dieną vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkama organizacijos Valdyba. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybos sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju. Valdybos rinkimų tvarka: Tarybos posėdžio metu rengiamas slaptas balsavimas, kurio metu Tarybos nariai renka Valdybos narius; Tarybos narys balsavimo biuletenyje gali balsuoti už ne daugiau kaip tris Kandidatus; Trys, daugiau nei pusę dalyvaujančių Tarybos narių balsų surinkę kandidatai, tampa  Valdybos nariais; Jei nei vienas Kandidatas per balsavimą nesurenka reikiamo Tarybos narių balsų skaičiaus, to pačio posėdžio metu rengiamas pakartotinis balsavimas; Jei kandidatuoja Skaityti plačiau

LSS biuro komandą papildė dvi naujos narės!

Lietuvos studentų sąjungos valdybos sprendimu, LSS biuro darbuotojų komandą papildė dvi naujos narės – Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA)  akademinių procesų koordinatorė Joana Jasilionytė, užėmusi socialinių ir akademinių reikalų vadovės pareigas bei KTU SA Alumni Vaida Spūdytė, užėmusi projektų vadovės pareigas.   Joana daugiau nei trejus metus aktyviai dalyvavo KTU SA veikloje. Taip pat priklauso KTU Senatui, akademinės etikos kolegijai bei įvairioms komisijoms ir darbo grupėms. „Studentiškas judėjimas tai nesuvaldoma jėga, kuri yra persmelkta kūrybiškumo, jaunatviško idealizmo ir drąsos. Priklausydama šiam judėjimui, atradau ne tik save, bet ir nuostabius draugus bei neišdildomus prisiminimus. Dirbdama Sąjungoje tikiuosi iššūkių, nes jie yra geriausi mokytojai bei, visų svarbiausia, terpė, kurioje galiu realizuoti savo idėjas.“         Vaida savo patirties bagaže yra sukaupusi ne tik projekto paraiškų rašymo, vertinimo žinių, bet ir sudėtingų, kompleksinių, įvairaus masto projektų valdymo patirties. „Studentiškas judėjimas yra galia, kuri gali kryptingai keisti nusistovėjusias dogmas ir Skaityti plačiau