2018 metų reikalavimai stojantiesiems – vis dar neaiškūs

Vasario 2 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Jame buvo išrinktas naujas LURK prezidentas Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas bei svarstyti akademiniai klausimai, iš kurių į vieną Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nori ypatingai atkreipti dėmesį. Tai – minimalūs kriterijai, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

2017 m. stojant į aukštąsias mokyklas universitetai taikė 3 balų minimalią kartelę, o kolegijos – 1.6 balo.

LURK prezidentas Juozas Augutis posėdžio metu siūlė kompromisą tarp 3 ir 4 balų kartelės –  visiems stojantiesiems taikyti vienodą 3.5 balo iš 10 kartelę, tačiau po ilgų diskusijų šiam siūlymui nebuvo pritarta. Taip pat buvo teiktas siūlymas abiturientams, baigusiems bendrojo lavinimo mokyklas iki 2018 metų, taikyti 3 balų minimalią kartelę, stojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas vietas. Ši kartelė buvo taikoma ir praėjusiais metais.

Dalis LURK narių išreikė susirūpinimą dėl tam tikrų unikalių studijų programų, kurios dėstomos tik konkrečiose aukštosiose mokyklose ir yra ypatingai svarbios bei reikalingos Lietuvai, tačiau norinčiųjų stoti į jas nėra pakankamai. Dėl šios priežasties posėdžio metu buvo keltas klausimas, ar tokioms, unikaliomis laikomoms, studijų programoms galėtų būti taikomos tam tikros stojimų reikalavimų išimtys. Švietimo ir mokslo ministerija pritarė tokiam siūlymui ir universitetai sutarė per savaitę pateikti ministerijai tokių programų sąrašus, o ši, savo ruožtu, siūlys atitinkamus sprendimus. Taip pat, siekiant į tokias nepopuliarias studijų programas pritraukti daugiau norinčių studijuoti, buvo siūlyta, jog minėtoms programoms darbdaviai ar aukštosios mokyklos skirtų atskiras stipendijas.

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas išsakė griežtą poziciją, kad  atskirties tarp valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studentų negali būti ir jiems turi būti taikomi vienodi reikalavimai stojant. „Lietuvos studentų sąjunga vienareikšmiškai sutinka, kad abiturientai turi būti pasiruošę studijoms aukštojoje mokykloje, kadangi jų pasirengimas studijoms yra vienas iš studijų kokybės elementų. Vis dėlto,  tai nėra vienintelis studijų kokybės elementas ir lygiagrečiai su stojimų reikalavimais turi atsirasti ir aiškios priemonės siekiant įvertinti kitą elementą – studijų procesą. Geriausia priemonė tai įvertinti yra nacionalinio masto studentų pasitenkinimo studijomis vertinimo apklausos, kadangi, nepaisant to, jog dalis aukštųjų mokyklų ir dabar turi tokius įrankius, apklausų rezultatai dažniausiai nėra viešai prieinami, “ – teigė LSS prezidentas E. Sarkanas.

Galiausiai sprendimas dėl to, kokie šiais metais bus stojimo reikalavimai, nebuvo priimtas. Švietimo ir mokslo ministerija liko prie savo siūlymo, kad stojant tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas vietas universitetuose būtų taikoma 4 balų minimali kartelė, nepriklausomai nuo to, kuriais metais stojantieji baigė mokyklą. Tuo tarpu LURK liko prie dar gruodžio mėnesį priimto siūlymo, kad abiturientams, baigusiems mokyklą šiais metais ir stojantiems į valstybės finansuojamas vietas, būtų taikoma 4 balų minimali kartelė, o ankstesnių laidų abiturientams – 3 balų kartelė. Abiturientams, norintiems mokėti už studijas savo lėšomis, rektoriai irgi siūlo taikyti 3 balų kartelę.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER